Chiến dịch Xuân Hè 1972

Những tháng đầu năm 1972, ta và địch vẫn còn tiếp tục giằng co quyết liệt. Ở tỉnh Mỹ Tho, Gò Công, Thành phố Mỹ Tho quân số của ngụy tiếp tục tăng, hệ thống đồn bót tiếp tục được củng cố và đóng xen dày đặc, hệ thống chính quyền các cấp từ tỉnh, quận đến xã ấp được quân sự hóa thêm một bước.

Ngày 14 tháng 1 năm 1972, quán triệt chủ trương mở đợt tiến công chiến lược năm 1972 của Bộ Chính trị (6-1971), Nghị quyết hội nghị lần thứ 11 và Chỉ thị 13 của Trung ương Cục miền Nam, Nghị quyết của Khu ủy Khu 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Mỹ Tho họp Hội nghị tại xã Long Trung, huyện Cai Lậy Nam. Tỉnh ủy chủ trương: nổi dậy và tiến công mạnh mẽ, liên tục đều khắp 3 vùng nhằm tiêu diệt, tiêu hao, làm tan rã thật nhiều sinh lực địch, phá vỡ thế bố trí mới của địch, giải phóng xã ấp, mở rộng vùng nông thôn, tạo ra thế và lực mới.

Tháng 1 năm 1972, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gò Công, quán triệt và đề ra nghị quyết thực hiện Chỉ thị 13-CT.71 của Trung ương Cục miền Nam và nghị quyết của Khu ủy Khu 8 về quyết tâm chiến lược năm 1972.

Tỉnh Mỹ Tho là một trọng điểm của Khu 8 trong cuộc tiến công và nổi dậy năm 1972. Vì vậy từ cuối năm 1971, Bộ chỉ huy tiền phương của Quân Khu 8 đã xuống chiến trường Mỹ Tho để trực tiếp chỉ đạo. Đầu năm 1972, Bộ chỉ huy tiền phương Quân khu chuyển sang xã Long Trung huyện Cai Lậy Nam. Căn cứ Tỉnh ủy Mỹ Tho từ xã Long Trung chuyển sang xã Long Tiên tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị cho các cuộc tiến công và nổi dậy trong tỉnh.

Trước khi bắt đầu tham gia chiến dịch của toàn Khu, Mỹ Tho, Gò Công, Thành phố Mỹ Tho mở 2 đợt cao điểm (tháng 4 và tháng 5) tiến công địch. Kết quả trong 2 tháng, ta diệt 560 tên địch, bắt 350 tên, phá rã 2.500 phòng vệ dân sự, tước súng gần 50 toán phòng vệ xung kích, thu trên 300 súng các loại.; phá vỡ chiến dịch đốn cây phá địa hình, cào nhà gom dân tại mảng 3 và mảng 4 huyện Cai Lậy Bắc và chiến thuật hành quân đêm, buộc địch phải tập trung quân phòng thủ thành phố, thị trấn và lộ 4.

Cuối tháng 5 năm 1972, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Mỹ Tho mở cuộc hội nghị để kiểm điểm tình hình ta, địch qua 2 tháng tiến công và nổi dậy. Tỉnh ủy chủ trương: “giải phóng kinh Cũ, làm chủ kinh Nguyễn Tấn Thành”, quyết định lấy các xã của huyện Cai Lậy Bắc và một số xã vùng Tây kinh Nguyễn Tấn Thành làm mặt trận điểm và khu vực ven lộ 4 và lộ 12 làm mặt trận diện; điều 2 tiểu đoàn và các đại đội trực thuộc của tỉnh vào khu vực này.

Từ đêm 9 rạng ngày 10-6-1972 đến 10-9-1972, quân dân Mỹ Tho, Gò Công, Thành phố Mỹ tho phối hợp chặt chẽ với lực lượng chủ lực của miền, của Khu tiến hành 3 đợt tiến công và nổi dậy trên toàn địa bàn. Kết quả ta đã gây cho địch nhiều thiệt hại về sinh lực và phương tiện chiến tranh. Chỉ tính riêng tỉnh Mỹ Tho, ta giải phóng 19 xã, 126 ấp với hơn 164.000 dân, 30.000 dân trở về ruộng vườn cũ, giành quyền làm chủ 19 xã, 248 ấp với trên 150.000 dân. Mở rộng các vùng 20 tháng 7, mảng 3 huyện Cai Lậy Bắc và vùng Bắc huyện Cái Bè trên một diện tích 616 km2. Phong trào du kích chiến tranh phát triển mạnh mẽ hình thành vành đai vây lấn thành phố, thị trấn, uy hiếp giao thông. Công tác xây dựng phát triển Đảng và các ban ngành, đoàn thể được đẩy mạnh. Ta phát triển được 670 đảng viên. 2.650 hội viên nông hội, 2.400 hội viên phụ nữ, 1.050 hội viên thanh niên.

Thắng lợi của cuộc tiến công và nổi dậy năm 1972 của quân và dân tỉnh Mỹ Tho, Gò Công và thành phố Mỹ Tho là đòn quyết định làm thay đổi căn bản so sánh lực lượng giữa ta và địch trong tỉnh có lợi cho ta.

Đầu tháng 10 năm 1972 Tỉnh ủy Mỹ Tho, Gò Công và thành phố Mỹ Tho tiếp thu Chỉ thị 02 của Trung ương Cục miền Nam và Nghị quyết của Khu ủy Khu 8 về chuẩn bị tình hình khi có hiệp định Paris. Tỉnh ủy Mỹ Tho, Gò Công và thành phố Mỹ Tho chủ trương vừa chống địch tái lấn chiếm vừa chuẩn bị kế hoạch thời cơ và tổ chức học tập tình hình nhiệm vụ mới, quyết giành thắng lợi khi có giải pháp chính trị.

Thực hiện chủ trương của trên, các lực lượng vũ trang tập trung của Miền, của Khu 8 và của tỉnh phối hợp với du kích và lực lượng chính trị, binh vận tại chỗ, tiến công và nổi dậy đánh địch càn quét, bao vây bức rút, bức hàng đồn bót mở rộng địa bàn, cắm cờ trên tất cả các địa bàn xung yếu, sẵn sàng đánh địch tái lấn chiếm.

Thắng lợi của quân và dân tỉnh Mỹ Tho, Gò Công và thành phố Mỹ Tho trong thời kỳ 1969 - 1973 đã góp phần cùng cả nước buộc Mỹ ngụy phải ký hiệp định Paris. Thắng lợi đó tạo lòng tin và sức mạnh cho quân và dân ta củng cố lực lượng sẵn sàng đánh bại những âm mưu mới của địch.

--------------------------------------------------------------------------------

 (1) Một loại máy bay lên thẳng trinh sát của mỹ


 

 


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay