Văn phòng UBND tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

Căn cứ Công văn số 242/VPUB-HCTC ngày 05/7/2017 của Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017, Văn phòng UBND tỉnh thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức các trung tâm trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh như sau:

1. Vị trí tuyển dụng: Theo Danh mục nhu cầu tuyển dụng viên chức của các trung tâm đính kèm.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp nhu cầu tuyển dụng theo Danh mục nhu cầu tuyển dụng viên chức được đính kèm.

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc.

3. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển:

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 cùa Bộ Nội vụ;

b) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;  

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường họp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư sô 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

4. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ:

- Thời hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 14/8/2017.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang, số 23, đường 30/4, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Số điện thoại liên hệ: 0273.3873153.

5. Hình thức và nội dung, thời gian và địa điểm; lệ phí xét tuyển:

- Hình thức và nội dung: phỏng vấn, xét tuyển.

- Thời gian: ngày 27/8/2017.

- Địa điểm: Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang, số 23, đường 30/4, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

DANH MỤC NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017

STT

Điều kiện tuyển dụng

Vị trí việc làm

Trình độ - ngành đào tạo

Ngoại ngữ

Tin học

Đơn vị được phân công

Chức danh

 Trung tâm Tin học

1

 02 Cử nhân ngành Báo chí hoặc Ngữ văn

A2

 Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

Giúp việc Cổng TTĐT

Biên tập viên

2

 01 Cử nhân ngành Luật

A2

 Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

Giúp việc Cổng TTĐT

Biên tập viên

3

 01 Cử nhân ngành CNTT hoặc Thiết kế đồ họa hoặc ngành Mỹ thuật ứng dụng

A2

 Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

Giúp việc Cổng TTĐT

Biên tập viên

 Trung tâm Công báo

1

 01 Cử nhân Hành chính

A2

 Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

Tổ biên tập

Biên tập

2

 01 Cử nhân ngành Luật

A2

 Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

Tổ biên tập

Biên tập Công báo điện tử

 

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay


 

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 74
  • Hôm nay: 6374
  • Trong tuần: 56033
  • Tất cả: 23434271