Sơ đồ Cổng thông tin

Trang chủ
+ Giới thiệu

                Giới thiệu về Tiền Giang
                Bản đồ hành chính
               Danh sách đơn vị
                Điều kiện tự nhiên

+ Tin tức
                Kinh tế
                Chính trị - Xã hội
                Hợp tác đầu tư
                Giáo dục - Y tế
                Khoa học - Công nghệ
                Thông tin và truyền thông
                Hành chính
                Chính sách pháp luật
                Văn hóa - Thể thao - Du lịch
                Văn nghệ
                An ninh - Quốc phòng
                Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
                Cải cách hành chính
                Giá cả thị trường
                Thông tin dự báo thời tiết
                
+ Hoạt động lãnh đạo UBND

+ Quy hoạch
                Phát triển KT-XH đến năm 2020
                Quy hoạch tổng thể
                Quy hoạch sử dụng đất
                Quy hoạch xây dựng
                Quy hoạch khu, cụm công nghiệp
                Quy hoạch ngành

+ Kinh tế - Xã hội
                Kế hoạch KT-XH hàng năm
                Báo cáo KT-XH

+ Đầu tư
                Chính sách ưu đãi đầu tư
                Thủ tục đầu tư

+ Doanh nghiệp
                Lương thực - Thực phẩm
                Trái cây - Rau quả
                Công nghiệp - Xây dựng
                Thủ công - Mỹ nghệ
                Giáo dục - Y tế
                Vàng bạc - Đá quý
                Ngân hàng
                Thủy sản
                May mặc
                Dịch vụ - Du lịch
                Kinh doanh tổng hợp

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay


 

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 43
  • Hôm nay: 613
  • Trong tuần: 55322
  • Tất cả: 24508448