Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUY HOẠCH TỔNG THỂ

Ngày 04/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số1840/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Gò Công, tỉnhTiền Giang đến năm 2035, với những nội dung sau: ...
Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 củaỦy ban nhân dân tỉnh...
Mục tiêu về kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng bình quân 12,5%/năm thời kỳ 2006 - 2020, trong đó giai đoạn 2006 - 2010, tăng bình qu...

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ