Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh

Thời gian: Ngày 06/02/2020 - Buổi sáng: 08 giờ 00 phút   Địa điểm: Phòng họp số 4, Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang (Số 6C, Rạch Gầm, phường 1, thành phố...
Thời gian: Ngày 18/12/2019 - Buổi chiều: 14 giờ 00 phút   Địa điểm: Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy....
Thời gian: Ngày 12/12/2019 - Buổi sáng: 08 giờ 00 phút   Địa điểm: Phòng họp số 4, Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang (Số 6C, đường Rạch Gầm, Phường 1, thàn...
Thời gian: Ngày 20/11/2019 - Buổi chiều: 13 giờ 30 phút   Địa điểm: Phòng họp số 4, Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang (Số 6C, đường Rạch Gầm, Phường 1, thà...
Thời gian: Ngày 07/11/2019 - Buổi chiều: 13 giờ 30 phút   Địa điểm: Phòng họp số 4, Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang (Số 6C, đường Rạch Gầm, Phường 1, thà...
Thời gian: Ngày 31/10/2019 - Buổi sáng: 08 giờ 00 phút   Địa điểm: Phòng họp số 4, Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang (Số 6C, đường Rạch Gầm, Phường 1, thàn...
Thời gian: Ngày 10/10/2019 - Buổi sáng: 08 giờ 00 phút   Địa điểm: Phòng họp số 4, Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang (Số 6C, đường Rạch Gầm, Phường 1, thàn...
Ngày 23 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh có Thông báo số 322/TB-UBND, thông báo về việc tổ chức tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vào buổi chiều ngày 26 tháng 9 năm 2019, tại Phòng họp số 4, Trun...
Thời gian: Ngày 26/9/2019 - Buổi chiều: 13 giờ 30 phút   Địa điểm: Phòng họp số 4, Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang (Số 6C, đường Rạch Gầm, Phường 1, thàn...
Thời gian: Ngày 11/9/2019 - Buổi chiều: 14 giờ 30 phút   Địa điểm: Phòng họp số 4, Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang (Số 6C, đường Rạch Gầm, Phường 1, thà...
Thông báo số 300/TB-UBND ngày 03/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh...
Thời gian: Ngày 28/8/2019 - Buổi sáng: 07 giờ 30 phút   Địa điểm: Phòng họp số 4, Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang (Số 6C, đường Rạch Gầm, Phường 1, thàn...
Thông báo số 273/TB-UBND ngày 14/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh...
Thời gian: Ngày 09/8/2019 - Buổi chiều: 13 giờ 30 phút   Địa điểm: Phòng họp số 4, Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang (Số 6C, đường Rạch Gầm, Phường 1, thà...
Thời gian: Ngày 06/6/2019

- Buổi sáng: 07 giờ 30 phút

  Địa điểm: Ủy ban nhân dân xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

...
Thời gian: Ngày 31/5/2019 - Buổi sáng: 07 giờ 30 phút   Địa điểm: Phòng họp số 4, Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang (Số 6C, đường Rạch Gầm...
Thông báo số 183/TB-UBND ngày 21/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh...
Thời gian: Ngày 21/5/2019 - Buổi sáng: 07 giờ 30 phút   Địa điểm: Phòng họp số 4, Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang (Số 6C, đường Rạch Gầm,...
Thời gian: Ngày 16/5/2019 - Buổi sáng: 07 giờ 30 phút   Địa điểm: Phòng họp số 4, Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang (Số 6C, đường Rạch Gầm,...

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: