Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Đặt câu hỏi Đặt câu hỏi

ĐẶT CÂU HỎI


Chuyên mục: *
Tiêu đề:*
Nội dung:*
Người hỏi:*
Địa chỉ:*
Email:
Điện thoại:*
Mã xác nhận:
Chữ để nhận dạng Tải lại ảnh số Tải lại ảnh số

Nội dung hỏi đáp Nội dung hỏi đáp

Tìm kiếm:
Chuyên mục
Đơn vị

DANH SÁCH CÂU HỎI

placeholder image Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội

placeholder image

Nội dung câu hỏi:

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong các trường hợp sau:

- Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn;

- Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;

- Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam;

- Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ;

- Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được;

- Là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật luật sư;

- Theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

- Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh;

- Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh; thông tin; xây dựng; phân phối; giáo dục; môi trường; tài chính; y tế; du lịch; văn hóa giải trí và vận tải;

- Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình,dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài;

- Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

- Giáo viên của cơ quan, tổ chức nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước đó cử sang Việt Nam giảng dạy tại trường quốc tế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

- Tình nguyện viên;

- Người có trình độ từ thạc sĩ trở lên hoặc tương đương thực hiện tư vấn, giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục đại học, cơ sở dạy nghề trình độ cao đẳng với thời gian không quá 30 ngày;

- Người lao động nước ngoài vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan nhà nước ở Trung ương, cơ quan cấp tỉnh và tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương ký kết theo quy định của pháp luật.Ngày gửi: 9/8/14 9:02

placeholder image Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội

placeholder image

Nội dung câu hỏi:


Trả lời:

Theo quy định tại Điều 10, Điều 12 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ thì trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

Hồ sơ đề nghị cấp giấyphép lao động gồm các giấy tờ sau:

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của doanh nghiệp (Mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014).

2. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế (mẫu Giấy khám sức khỏe quy định của Thông tư số14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế ).

3. Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có giá trị trong thời hạn 06tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

4. Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

5. Văn bản chấp thuận của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội về các vị trí công việc được sử dụng người lao động nước ngoài.

6. 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

7. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

Đối với các giấy tờ quy định tại điểm 2, 3 và 4 nêu trên là 01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt và công chứng, chứng thực. Việc hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ của nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.


Ngày gửi: 9/8/14 8:58

placeholder image Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội

placeholder image

Nội dung câu hỏi:

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ thì trước ít nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc, doanh nghiệp phải đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài thường xuyên làm việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, bao gồm:

- Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014);

- Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài (Mẫu số 10.1 ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014);

- Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Các giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 01 bản chính hoặc 01 bản sao nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Bản sao hộ chiếu.


Ngày gửi: 9/8/14 8:55

placeholder image Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội

placeholder image

Nội dung câu hỏi:

Trường hợp doanh nghiệp đã được chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài ở 2 vị trí Giám đốc sản xuất, Giám đốc kinh doanh mà muốn thay đổi sang vị trí công việc khác hay tuyển thêm 2 vị trí nữa thì có được không?


Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động– Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP thì trường hợp doanh nghiệp đã được chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài mà có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì phải nộp trực tiếp báo cáo giải trình điều chỉnh,bổ sung trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến tuyển mới, tuyển thêm hoặc tuyển để thay thế người lao động nước ngoài với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo Mẫu số 2 (Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014).

Sau khi nhận được báo cáo giải trình điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh và thông báo kết quả đến doanh nghiệp.


Ngày gửi: 9/5/14 14:34

placeholder image Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội

placeholder image

Nội dung câu hỏi:

Để đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài thì doanh nghiệp phải nộp những loại giấy tờ nào?


Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP, người sử dụng  lao động (trừ nhà thầu) đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài ở các vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được.

 Trình tự đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài được quy định như sau:

- Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp dự kiến tuyển người lao động nước ngoài, doanh nghiệp phải đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu số 1 và nộp trực tiếp tới Sở Lao động- Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014).

- Sau khi nhận được đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của doanh nghiệp, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh và thông báo việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài đến doanh nghiệp.Ngày gửi: 9/5/14 11:05

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 11
  Hôm nay: 3783
  Tổng lượt truy cập: 32352519