Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo

Chính sách pháp luật Chính sách pháp luật

Khen thưởng - kỷ luật Khen thưởng - kỷ luật

Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2018
Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2018

Ngày 29/3/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang Quyết định số 998/QĐ-UBND về việc tặng Bằng công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2018 cho 40 cá nhân vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2017 ...

Tiền Giang: Có 02 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động
Tiền Giang: Có 02 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động

Ngày 18/02/2019, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Quyết định số 243/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động....

Tiền Giang: 37 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Tiền Giang: 37 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 10/12/2018, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã ký ban hành Quyết định số 1721/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 37 cá nhân thuộc tỉnh Tiền Giang vì đã có thành tích trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, gó...

Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 05 tập thể thuộc tỉnh Tiền Giang
Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 05 tập thể thuộc tỉnh Tiền Giang

Ngày 30/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1670/QĐ-TTg về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 05 tập thể, đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2017...

Thủ tướng Chính phủ tặng Kỷ niệm chương cho 22 cá nhân thuộc tỉnh Tiền Giang
Thủ tướng Chính phủ tặng Kỷ niệm chương cho 22 cá nhân thuộc tỉnh Tiền Giang

Ngày 29/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1666/QĐ-TTg về việc tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày cho 22 cá nhân thuộc tỉnh Tiền Giang vì đã nêu cao tinh thần kiên trung bất khuất, góp phần vào thắng lợi củ...

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc đính chính văn bản (Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 về việc ban hành Quy định về đơn giá bồi thường thiệt hại cây trái, hoa màu và vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất)
 Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 - 2020
 Tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Ban hành Quy định về thực hiện một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Ban hành Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quy hoạch, phát triển Quy hoạch, phát triển

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 166
  Tổng lượt truy cập: 27350439