Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

HÀNH CHÍNH - PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH - PHÁP LUẬT

Triển khai, thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư
Triển khai, thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

Ngày 30/3/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 1308/UBND-NCPC về việc triển khai, thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư trên địa bàn tỉnh...

Kế hoạch thực hiện điều tra, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp
Kế hoạch thực hiện điều tra, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp

Ngày 31/3/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND về việc thực hiện điều tra, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020...

Làm gọn cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo mỹ quan
Làm gọn cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo mỹ quan

Ngày 01/4/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 1416/UBND-KTTC về việc làm gọn cáp viễn thông đảm bảo mỹ quan trên địa bàn tỉn...

Tiền Giang hỗ trợ cho người bán lẻ vé số 70.000 đồng/ngày
Tiền Giang hỗ trợ cho người bán lẻ vé số 70.000 đồng/ngày

Ngày 03/4/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 1487/UBND-KTTC về việc hỗ trợ cho người bán lẻ vé số trên địa bàn tỉn...

Công bố văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ
Công bố văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ

Ngày 24/3/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 782/QĐ-UBND về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh hết hiệu lực toàn b...

Tiền Giang: Tạm ngưng trực tiếp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Tiền Giang: Tạm ngưng trực tiếp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Trụ sở Tiếp công dân tỉnh sẽ tạm ngưng trực tiếp tiếp công dân theo quy định kể từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 14/4/2020...

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tạm ngưng trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tạm ngưng trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Để phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sẽ tạm ngưng việc trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/202...

Đảm bảo thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Đảm bảo thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 25/3/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Công văn số 972/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hàng tháng qua hệ thống Bưu điện trong thời gian phòng,...

Tiền Giang: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Tiền Giang: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 31/3/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 1414/UBND-VHXH về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. ...

Tăng cường các biện pháp theo dõi, giám sát, cách ly phòng chống dịch Covid-19
Tăng cường các biện pháp theo dõi, giám sát, cách ly phòng chống dịch Covid-19

Ngày 31/3/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 1362/UBND-VHXH về việc tăng cường các biện pháp theo dõi, giám sát, cách ly phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh....

Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 và xâm nhập mặn
Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 và xâm nhập mặn

Ngày 27/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1940-CV/BTVTU về đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 và xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh....

Kế hoạch thực hiện Dự án "Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và năng lực xử lý án về ma túy của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp"
Kế hoạch thực hiện Dự án "Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và năng lực xử lý án về ma túy của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp"

Ngày 25/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND về thực hiện Dự án "Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và năng lực xử lý án về ma túy của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân...

Hỗ trợ ngân sách địa phương phòng, chống dịch Covid-19
Hỗ trợ ngân sách địa phương phòng, chống dịch Covid-19

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 437/QĐ-TTg về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19....

Vận chuyển nước ngọt tưới cây ăn trái các huyện phía Tây
Vận chuyển nước ngọt tưới cây ăn trái các huyện phía Tây

Ngày 25/3/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 1267/UBND-KTTC về việc vận chuyển nước ngọt tưới cây ăn trái các huyện phía Tây của tỉnh Tiền Giang....

Một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19
Một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19....

Người dân khi tiếp nhận nước thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, hạn chế tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19
Người dân khi tiếp nhận nước thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, hạn chế tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh vừa ban hành Công văn số 1288/UBND-VHXH ngày 27/3/2020 về phòng, chống dịch Covid-19 trong xử lý hạn, mặn...

Phạt nặng hành vi xả khí thải độc hại trực tiếp vào nguồn nước
Phạt nặng hành vi xả khí thải độc hại trực tiếp vào nguồn nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Trong đó, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là 250 triệu đồng đối với cá nhân...

Thực hiện thi đua, khen thưởng phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn
Thực hiện thi đua, khen thưởng phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn

Ngày 26/3/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 1272/UBND-NCPC về việc thi đua, khen thưởng phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh...

Công bố văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ
Công bố văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ

Ngày 23/3/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 774/QĐ-UBND về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ...

Tạm dừng các hoạt động tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19
Tạm dừng các hoạt động tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 27/3/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 1294/UBND-VHXH về việc tạm dừng các hoạt động tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19...

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 15
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 28693959