Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

HÀNH CHÍNH - PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH - PHÁP LUẬT

Tiền Giang: 21 tập thể đã có thành tích trong thực hiện chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2019 được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Tiền Giang: 21 tập thể đã có thành tích trong thực hiện chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2019 được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 17/01/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 129/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 21 tập thể, đã có thành tích trong thực hiện chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2019 trên địa bàn tỉnh. ...

Thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng và quy định tặng quà, nhận quà
Thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng và quy định tặng quà, nhận quà

​Ngày 20/01/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 254/UBND-NCPC về việc thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng và quy định tặng quà, nhận quà trên địa bàn tỉnh...

Thực hiện các giải pháp cấp bách về việc chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh
Thực hiện các giải pháp cấp bách về việc chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh

​Ngày 09/01/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 74/UBND-KTTC về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách về việc chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh...

Tiền Giang có thêm 05 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh
Tiền Giang có thêm 05 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

Ngày 07/01/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 21/QĐ-UBND xếp hạng 05 di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉn...

Huyện Cai Lậy với công tác Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công 
Huyện Cai Lậy với công tác Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công 

Nhằm xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân, trong thời gian qua, huyện Cai Lậy đã chú trọng việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Điển hình trong năm 2019, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Cai Lậy đã thực hiện tốt Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI). Qua đây, đã ghi nhận được nhiều ý k...

Tăng cường công tác phòng, chống vi phạm về pháo trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Tăng cường công tác phòng, chống vi phạm về pháo trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Ngày 16/01/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 224/UBND-NCPC về việc tăng cường công tác phòng, chống vi phạm về pháo trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh....

Tiền Giang: Chuyển Trung tâm phát triển Quỹ đất và đầu tư xây dựng hạ tầng về trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiền Giang: Chuyển Trung tâm phát triển Quỹ đất và đầu tư xây dựng hạ tầng về trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 10/01/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 58/QĐ-UBND về việc chuyển Trung tâm phát triển Quỹ đất và đầu tư xây dựng hạ tầng thuộc UBND tỉnh về trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường....

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tiền Giang năm 2020
Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tiền Giang năm 2020

Ngày 31/12/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 4765/QĐ-BCĐ389TG về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh năm 2020 do ông Võ Hùng Hài, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh làm Trưởng đoàn,...

Gần 11 tỷ đồng đầu tư công trình Hệ thống chống úng vùng úng Tân Điền - Tân Thành, huyện Gò Công Đông 
Gần 11 tỷ đồng đầu tư công trình Hệ thống chống úng vùng úng Tân Điền - Tân Thành, huyện Gò Công Đông 

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3523/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư công trình Hệ thống chống úng vùng úng Tân Điền - Tân Thành, huyện Gò Công Đông do UBND huyện Gò Công Đông quản lý dự á...

Tiền Giang: Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần
Tiền Giang: Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

Ngày 31/12/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 4763/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019...

Danh mục các chuyên ngành cần thu hút của tỉnh Tiền Giang năm 2020
Danh mục các chuyên ngành cần thu hút của tỉnh Tiền Giang năm 2020

Ngày 31/12/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 4775/QĐ-UBND ban hành danh mục các chuyên ngành cần thu hút của tỉnh năm 2020...

Tăng cường triển khai thực hiện Phương án ứng phó khẩn cấp phòng, chống hạn mặn trong mùa khô năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Tăng cường triển khai thực hiện Phương án ứng phó khẩn cấp phòng, chống hạn mặn trong mùa khô năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Ngày 09/01/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 89/UBND-KTTC về việc tăng cường triển khai thực hiện Phương án ứng phó khẩn cấp phòng, chống hạn mặn trong mùa khô năm 2020 trên địa bàn tỉn...

Tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh
Tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

Ngày 31/12/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 4762/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHPL) trên địa bàn tỉnh năm 202...

Công bố Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh và Chánh Thanh tra Sở GT-VT
Công bố Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh và Chánh Thanh tra Sở GT-VT

Ngày 14/01, thừa ủy quyền của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Sở Giao thông vận tải (GT-VT) tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh và Chánh Thanh tra Sở GT-V...

Tăng cường kiểm tra, tổ chức thực hiện quản lý, duy trì trục vớt lục bình, dọn dẹp cỏ dại đảm bảo duy trì thông thoáng lòng sông, kênh, rạch
Tăng cường kiểm tra, tổ chức thực hiện quản lý, duy trì trục vớt lục bình, dọn dẹp cỏ dại đảm bảo duy trì thông thoáng lòng sông, kênh, rạch

Ngày 31/12/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 5742/UBND-KTTC về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, tổ chức thực hiện quản lý, duy trì trục vớt lục bình, dọn dẹp cỏ dại đảm bảo duy trì thông thoáng lòng sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ...

Gò Công Tây: Hoàn tất hồ sơ lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đáp ứng nhu cầu nhân dân
Gò Công Tây: Hoàn tất hồ sơ lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đáp ứng nhu cầu nhân dân

Trong năm 2019, ngành Tài nguyên và Môi trường huyện Gò Công Tây thực hiện tốt công tác kiểm kê đất đai định kỳ hàng năm; lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất từ năm 2019 - 2020; thực hiện xong việc cắm mốc thửa đất công trên địa bàn 13 xã, thị trấn; đo đạc chỉnh lý biến động đất đai 33 công t...

Thực hiện quản lý Nhà nước về công tác Lý lịch tư pháp năm 2020
Thực hiện quản lý Nhà nước về công tác Lý lịch tư pháp năm 2020

Ngày 31/12/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 440/KH-UBND về việc thực hiện quản lý Nhà nước về công tác lý lịch tư pháp (LLTP) trên địa bàn tỉnh năm 202...

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh

​Ngày 31/12/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 5741/UBND-KTTC về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh...

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

​Ngày 10/01/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Thông báo số 04/TB-UBND về việc nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020...

Tiền Giang: Sửa đổi một số Điều của Quyết định số 2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân công quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh
Tiền Giang: Sửa đổi một số Điều của Quyết định số 2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân công quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh

Ngày 25/12/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 4581/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số Điều của Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang quy định phân công quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh ...

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 15
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 28693959