Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

HÀNH CHÍNH - PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH - PHÁP LUẬT

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

​Sáng ngày 18/6/2020, Quốc hội thảo luận tại Hội trường để đại biểu Quốc hội tập trung đóng góp, cho ý kiến làm rõ thêm một số nội dung, vấn đề để hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tham gia thảo luận, đại biểu Tạ Minh Tâm, Đoàn Đại biểu Quốc hội...

Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)

​Chiều ngày 17/6/2020, Quốc hội thảo luận tại Hội trường để đại biểu Quốc hội tập trung đóng góp, cho ý kiến làm rõ thêm một số nội dung, vấn đề để hoàn thiện dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi). Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Thanh Hải, Phó Trư...

Tăng cường chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu thi đua kinh tế, xã hội năm 2020
Tăng cường chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu thi đua kinh tế, xã hội năm 2020

Ngày 14/5/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 2177/UBND-NCPC tăng cường chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu thi đua kinh tế, xã hội năm 2020...

Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tiền Giang
Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công đúng quy định
Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công đúng quy định

Ngày 15/5/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 2199/UBND-KTTC về việc quản lý, sử dụng tài sản công đúng quy định trên địa bàn tỉnh...

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa

Ngày 04/6/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 2541/UBND-KTTC tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội đị...

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19
Thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19

Ngày 11/6/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 2678/UBND-KSTT về thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh...

Phối hợp thu thuế qua các ngân hàng, Kho bạc Nhà nước đối với hộ kinh doanh
Phối hợp thu thuế qua các ngân hàng, Kho bạc Nhà nước đối với hộ kinh doanh

Ngày 04/6/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 2535/UBND-KTTC về việc phối hợp thu thuế qua các ngân hàng, Kho bạc Nhà nước đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh...

Đảm bảo an ninh, an toàn thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyến
Đảm bảo an ninh, an toàn thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyến

​Ngày 18/5/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành công văn số 2202/UBND-NCPC về việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang...

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống hạn mặn mùa khô năm 2019 - 2020
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống hạn mặn mùa khô năm 2019 - 2020

Ngày 24/4/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 1083/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 47 tập thể và 39 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống hạn mặn mùa khô năm 2019 - 2020. ...

Điều chỉnh giảm giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ
Điều chỉnh giảm giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ

Ngày 13/5/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định Quy phạm pháp luật số 11/2020/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giảm giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đối với chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Quyết định này có...

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực xây dựng không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực xây dựng không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

Ngày 15/5/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 12/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực xây dựng không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2020 ...

Cảnh báo, ngăn chặn, xử lý hành vi thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động
Cảnh báo, ngăn chặn, xử lý hành vi thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động

Ngày 29/5/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 2430/UBND-VHXH cảnh báo, ngăn chặn, xử lý hành vi thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động trên địa bàn tỉnh...

Triển khai thực hiện Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
Triển khai thực hiện Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Ngày 26/5/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 2371/UBND-VHXH triển khai Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia...

Tổ chức Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020
Tổ chức Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020

Ngày 29/5/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND tổ chức Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020 với chủ đề "Điều trị thuốc ARV sớm cho mẹ - Sức khỏe cho con" từ ngày 01/6/2020 - 30/6/2020...

Hướng dẫn quy định tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang"
Hướng dẫn quy định tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang"

Ngày 22/5/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Hướng dẫn số 122/HD-UBND thực hiện Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang" trên địa bàn tỉnh. ...

Các trường hợp người lao động được xác định đang đóng bảo hiểm thất nghiệp
Các trường hợp người lao động được xác định đang đóng bảo hiểm thất nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp...

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ có văn bản đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. ...

Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù
Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù

Ngày 25/5/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái h...

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 24/CT-TTg về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới...

Xem thêm >>

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 118
  Tổng lượt truy cập: 28699998