Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

HÀNH CHÍNH - PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH - PHÁP LUẬT

Tiền Giang đầu tư gần 180 tỷ đồng xây dựng công trình Phòng chống xói lở tại cù lao Tân Phong, huyện Cai Lậy
Tiền Giang đầu tư gần 180 tỷ đồng xây dựng công trình Phòng chống xói lở tại cù lao Tân Phong, huyện Cai Lậy

Ngày 15/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 3209/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Phòng chống xói lở tại cù lao Tân Phong, huyện Cai Lậy, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang làm chủ đầu t...

Kế hoạch xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
Kế hoạch xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 328/KH-UBND về việc xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025....

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động xả nước thải của các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh
Tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động xả nước thải của các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Công văn về việc tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động xả nước thải của các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho ...

Ổn định giá cả thịt lợn từ nay đến Tết Nguyên đán
Ổn định giá cả thịt lợn từ nay đến Tết Nguyên đán

Ngày 15/10/2019, ​Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 9380/VPCP-TKTH truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá về tình hình giá thịt lợn có xu hướng tăng ca...

Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát đối với tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ
Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát đối với tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ

Ngày 03/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4213/UBND-KTTC về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát đối với tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ...

Tiền Giang: Quy định thang điểm, cách chấm điểm xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Ấp, khu phố văn hóa
Tiền Giang: Quy định thang điểm, cách chấm điểm xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Ấp, khu phố văn hóa

Ngày 04/10/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND quy định thang điểm, cách chấm điểm xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Ấp, khu phố văn hóa trên địa bàn tỉnh....

Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm những tháng còn lại của năm 2019
Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm những tháng còn lại của năm 2019

Ngày 14/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4337/UBND-NCPC về việc triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP về công tác phòng, chống tội phạm những tháng còn lại của năm 2019.

...

Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang
Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang

Ngày 10/10/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 3199/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang....

Thành lập lại Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Tiền Giang
Thành lập lại Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Tiền Giang

Ngày 10/10/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 3183/QĐ-UBND về việc thành lập lại Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Tiền Giang, do ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉn...

Tiền Giang: Thành lập Hội Doanh nghiệp huyện Gò Công Đông
Tiền Giang: Thành lập Hội Doanh nghiệp huyện Gò Công Đông

Ngày 08/10/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 3150/QD-UBND về việc cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp huyện Gò Công Đông...

Kế hoạch triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh

Ngày 09/10/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 329/KH-UBND về việc tổ chức triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh....

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Ngày 01/10/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 3084/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND tỉnh Tiền Giang ...

Hơn 14 tỷ đồng đầu tư công trình Đường Đông kênh N8 huyện Gò Công Tây
Hơn 14 tỷ đồng đầu tư công trình Đường Đông kênh N8 huyện Gò Công Tây

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Quyết định số 3088/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường Đông kênh N8 huyện Gò Công Tây do Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây quản l...

Tiền Giang: Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí thực hiện dự án Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh
Tiền Giang: Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí thực hiện dự án Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh

Ngày 01/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 3083/QĐ-UBND Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí thực hiện dự án Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Tiền Giang (Giai đoạn 1 - hạng mục: Lập danh mục các khu vực phải thiết...

Thị xã Cai Lậy tổ chức Hội nghị triển khai các quy định pháp luật và đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục thăm dò, khai thác và bảo vệ tài nguyên nước
Thị xã Cai Lậy tổ chức Hội nghị triển khai các quy định pháp luật và đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục thăm dò, khai thác và bảo vệ tài nguyên nước

Ngày 04/10, Sở Tài nguyên và Môi trường kết hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy tổ chức Hội nghị triển khai các quy định pháp luật và đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục thăm dò, khai thác và bảo vệ tài nguyên nước. ...

Tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị
Tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị

Ngày 26/9/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1252/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (Công ước ICCPR) và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc. ...

Tiền Giang: Giao Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho bà Trần Thị Mỹ Hạnh
Tiền Giang: Giao Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho bà Trần Thị Mỹ Hạnh

Ngày 23/9/2019, Tổng Cục Thống kê ban hành Quyết định số 1357/QĐ-TCTK về việc giao Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang. Theo đó, giao bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang. Quyết định này có hi...

Tiền Giang ban hành Kế hoạch Bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh
Tiền Giang ban hành Kế hoạch Bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh

Ngày 17/9/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 2967/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và Quyết định số 1...

Tập huấn truyền thông về "Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng"
Tập huấn truyền thông về "Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng"

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức tập huấn truyền thông chương trình phối hợp 526 về "Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng" năm 2019 cho đông đảo cán bộ, hội...

Quy định hoạt động kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý Nhà nước về dược và mỹ phẩm
Quy định hoạt động kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý Nhà nước về dược và mỹ phẩm

​Ngày 23/9/2019, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4369/QĐ-BYT quy định về nội dung và thời gian kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý Nhà nước về dược và mỹ phẩm...

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 14
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 28693958