Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

HÀNH CHÍNH - PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH - PHÁP LUẬT

Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

​Ngày 30/9/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 264/KH-UBND hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2020 trên địa bàn tỉnh với chủ đề: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), cơ quan, đơn vị, địa phương nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật,...

Thực hiện công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính và kiện toàn đội ngũ pháp chế trên địa bàn tỉnh
Thực hiện công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính và kiện toàn đội ngũ pháp chế trên địa bàn tỉnh

Ngày 09/10/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 4859/UBND-NCPC về việc thực hiện công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính và kiện toàn đội ngũ pháp chế trên địa bàn tỉnh ...

Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Tư pháp vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) cho Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. T...

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 30/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 265/KH-UBND triển khai thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh...

Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh

Ngày 16/9/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 256/KH-UBND thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang...

Triển khai thực hiện tiêu hủy thuốc lá nhập lậu trên địa bàn tỉnh
Triển khai thực hiện tiêu hủy thuốc lá nhập lậu trên địa bàn tỉnh

Ngày 16/9/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 4465/UBND-NCPC về triển khai thực hiện tiêu hủy thuốc lá nhập lậu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang...

Tập trung các giải pháp bao phủ bảo hiểm y tế cho 100% học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021
Tập trung các giải pháp bao phủ bảo hiểm y tế cho 100% học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021

Ngày 11/9/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 4390/UBND-VHXH về việc tập trung các giải pháp bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) cho 100% học sinh, sinh viên (HS, SV) năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh...

Huyện Cai Lậy tuyên truyền thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
Huyện Cai Lậy tuyên truyền thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

​Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã được các cấp, các ngành và các địa phương ở huyện Cai Lậy quan tâm thực hiện hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện pháp luật về phòng, chống...

Tuyên truyền về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại thị xã Gò Công
Tuyên truyền về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại thị xã Gò Công

​Ngày 02/10/2020, ông Hồ Văn Phúc, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tham dự buổi tuyên truyền về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo cho nhân dân 02 xã Tân Trung và Long Hưng...

Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý, giảm thiểu chất thải nhựa
Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý, giảm thiểu chất thải nhựa

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa...

Hướng dẫn thực hiện thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021
Hướng dẫn thực hiện thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021

Ngày 26/8/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 875/BHXH-QLT hướng dẫn thực hiện thu bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2020 - 2021...

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản 
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

Ngày 27/8/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân ảnh hưởng do dự án cầu Mỹ Thuận 2
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân ảnh hưởng do dự án cầu Mỹ Thuận 2

Ngày 14/9, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh có buổi tiếp xúc, đối thoại với các hộ dân ảnh hưởng do dự án cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu. Tham dự còn có lãnh đạo Ban Quản lý dự án 7, đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Cái Bè, các ban, ngành chức nă...

Triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
Triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 08/9/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 4319/UBND-VHXH về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉn...

Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Ngày 25/8/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 2491/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang...

Ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ở ĐBSCL
Ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ở ĐBSCL

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 36/CT-TTg về chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020-2021 ở Đồng bằng sông Cửu Long...

Nghị định mới về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
Nghị định mới về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số  106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập...

Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin
Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày 18/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy phạm pháp luật số 17/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang...

Sửa đổi Điều 3 Quy định đơn giá thuê đất, khung giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Sửa đổi Điều 3 Quy định đơn giá thuê đất, khung giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày 20/8/2020,  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Quy phạm pháp luật số 19/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 3 Quy định đơn giá thuê đất, khung giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/9/2020. ...

Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2020
Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2020

Ngày 10/7/2020, Ban Công tác người cao tuổi tỉnh ban hành Kế hoạch số 181/KH-BCTNCT thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020 với chủ đề "Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi"...

Xem thêm >>

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 6
  Hôm nay: 45953
  Tổng lượt truy cập: 30513504