Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

HÀNH CHÍNH - PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH - PHÁP LUẬT

Hướng dẫn hỗ trợ người lao động ngoài biên chế tại các cơ sở giáo dục mầm non, mẫu giáo công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19
Hướng dẫn hỗ trợ người lao động ngoài biên chế tại các cơ sở giáo dục mầm non, mẫu giáo công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 - 12/04/2021

Ngày 06/4/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 1454/UBND-KGVX hướng dẫn hỗ trợ người lao động ngoài biên chế tại các cơ sở giáo dục mầm non, mẫu giáo công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang...

Tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết
Tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết - 11/04/2021

​Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Công văn số 1036/UBND-KT ngày 18/3/2021 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết trên địa bàn tỉnh Tiền Giang...

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm giảm tai nạn giao thông
Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm giảm tai nạn giao thông - 06/04/2021

Ngày 25/3/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 1182/UBND-KT về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh...

Tiếp tục kiểm tra, xử lý các hoạt động văn hóa gây tiếng ồn và quảng cáo rao vặt sai quy định
Tiếp tục kiểm tra, xử lý các hoạt động văn hóa gây tiếng ồn và quảng cáo rao vặt sai quy định - 05/04/2021

Ngày 22/3/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 1099/UBND-KGVX về việc tiếp tục kiểm tra, xử lý các hoạt động văn hóa gây tiếng ồn và quảng cáo rao vặt sai quy định trên địa bàn tỉnh...

Tăng cường triển khai các giải pháp bảo vệ nguồn nước trên kênh Sáu Ầu - Xoài Hột
Tăng cường triển khai các giải pháp bảo vệ nguồn nước trên kênh Sáu Ầu - Xoài Hột - 02/04/2021

​Ngày 30/3/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 1282/UBND-KT về việc tăng cường triển khai các giải pháp bảo vệ nguồn nước trên kênh Sáu Ầu - Xoài Hột...

Triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
Triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 - 01/04/2021

Ngày 30/3/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 1250/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19...

Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang đóng góp ý kiến đối với dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang đóng góp ý kiến đối với dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) - 27/03/2021

Chiều ngày 24/3/2021, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)...

Tiền Giang: Tổ chức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Tiền Giang: Tổ chức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 - 22/03/2021

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 12/3/2021 về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đây là cuộc Tổng điều tra định kỳ 05 năm một lần do Thủ tướng Chính phủ quyết định thực hiện trên phạm vi cả nước. ...

Bãi bỏ Quyết định về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên
Bãi bỏ Quyết định về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên - 19/03/2021

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bãi bỏ Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính  phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên...

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường
Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường - 18/03/2021

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường với mục tiêu tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường đến nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm c...

Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả
Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả - 17/03/2021

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030...

Phát triển thủy sản thành ngành kinh tế quan trọng của quốc gia
Phát triển thủy sản thành ngành kinh tế quan trọng của quốc gia - 16/03/2021

Đến năm 2030, phát triển thủy sản thành ngành kinh tế quan trọng của quốc gia, sản xuất hàng hóa lớn gắn với công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển bền vững và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; có cơ cấu và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; có thương...

Phát động Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021
Phát động Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 - 16/03/2021

Ngày 08/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 11-KH/TU tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021...

Sửa quy định về xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng CSXH
Sửa quy định về xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng CSXH - 15/03/2021

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 8/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ...

Tiền Giang: Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền
Tiền Giang: Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền - 15/03/2021

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như sau...

Thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 - 14/03/2021

Ngày 10/3/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành các Quyết định số 559/QĐ-UBND, 560/QĐ-UBND, 561/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại các đơn vị bầu cử số 1 (thị xã Cai Lậy và các huyện Cái Bè, Cai Lậy), đơn vị bầu cử số 2 (thành phố Mỹ Tho và các huyện T...

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bồi thường Nhà nước năm 2021
Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bồi thường Nhà nước năm 2021 - 14/03/2021

Ngày 05/3/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 859/UBND-NC về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bồi thường Nhà nước năm 202...

Triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số
Triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số - 13/03/2021

Ngày 05/3/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 848/UBND-KGVX về việc triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên địa bàn tỉn...

Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em
Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em - 12/03/2021

​Ngày 05/3/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 845/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em...

Nhiều chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện
Nhiều chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện - 12/03/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện...

Xem thêm >>

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 480
  Tổng lượt truy cập: 31930756