Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

HÀNH CHÍNH - PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH - PHÁP LUẬT

Chấn chỉnh việc sử dụng tàu cá vận chuyển khách du lịch
Chấn chỉnh việc sử dụng tàu cá vận chuyển khách du lịch

Ngày 10/7/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 2969/UBND-KTTC về việc chấn chỉnh việc sử dụng tàu cá vận chuyển khách du lịch...

Thành lập Ban Quản lý chợ và bến xe thị xã Gò Công
Thành lập Ban Quản lý chợ và bến xe thị xã Gò Công

Ngày 05/7/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 2175/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý chợ và bến xe thị xã Gò Công trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý chợ thị xã Gò Công và Bộ phận quản lý bến xe khách thị xã Gò Công. ...

Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên
Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên

Ngày 29/6/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên. ...

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù
Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồn...

Triển khai các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" năm 2019
Triển khai các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" năm 2019

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" năm 2019 trên địa bàn tỉnh....

Tổ chức Lễ hội Anh hùng dân tộc Trương Định năm 2019
Tổ chức Lễ hội Anh hùng dân tộc Trương Định năm 2019

Ngày 03/7/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND về việc tổ chức Lễ hội Anh hùng dân tộc Trương Định năm 2019...

Cách tính ngày điều trị nội trú trong thanh toán bảo hiểm y tế
Cách tính ngày điều trị nội trú trong thanh toán bảo hiểm y tế

Để thống nhất việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, ngày 17/6/2019, Bộ Y tế ban hành Công văn số 3385/BYT-KH-TC đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ y tế. Theo đó, số ngày điều trị nội trú đư...

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025"
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025"

Ngày 01/7/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

...

Thực hiện tốt pháp luật về phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh
Thực hiện tốt pháp luật về phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo công tác thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh...

Triển khai thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
Triển khai thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai

Ngày 27/6/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. ...

Tân Phước: Triển khai công tác bầu cử Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024
Tân Phước: Triển khai công tác bầu cử Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày 03/7/2019, huyện Tân Phước tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến dự có ông Đỗ Vũ Thuận, Bí thư Huyện ủy; ông Nguyễn Thanh Quí, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện. ...

Tiền Giang: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố
Tiền Giang: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố

Ngày 27/6/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh...

Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7: Chính sách bảo hiểm y tế đã đi vào cuộc sống
Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7: Chính sách bảo hiểm y tế đã đi vào cuộc sống

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thông qua chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo như: Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới", Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của...

Tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
Tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

Ngày 26/6/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 73-HD/BTGTU về tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã....

Thị xã Cai Lậy triển khai công tác bầu cử Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024
Thị xã Cai Lậy triển khai công tác bầu cử Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày 01/7, Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Cai Lậy tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Hà Thanh Hữu, Chủ tịch UBND thị xã Cai Lậy cùng lã...

Tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn
Tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn

Ngày 25/6/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 2726/UBND-KTTC về việc tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh....

Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"
Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"

Ngày 28/6/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 190/KH-UBND về phát động phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh. ...

Giảm thiểu sử dụng và phòng chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh
Giảm thiểu sử dụng và phòng chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh

Ngày 25/6/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND về việc giảm thiểu sử dụng và phòng chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh...

Tiền Giang: Ban hành Bộ khung tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn kiểu mẫu trong quản trị và hành chính công
Tiền Giang: Ban hành Bộ khung tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn kiểu mẫu trong quản trị và hành chính công

Ngày 12/6/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 1915/QĐ-UBND ban hành Bộ khung tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn kiểu mẫu trong quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (sau đây gọi tắt là  Bộ khung tiêu chí PAPI), với các nội dung ...

Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 192/QĐ-TTg  ngày 13/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025", Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 25/6/2019 thực hiện Đề án Phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đ...

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 394
  Tổng lượt truy cập: 28671415