Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Góp ý dự thảo văn bản Góp ý dự thảo văn bản

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

Dự thảo Quyết định Quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Trích yếu:Dự thảo Quyết định Quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Tóm tắt:
Đơn vị: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang
Ngày bắt đầu: 26-09-2019 Ngày hết hạn: 26-10-2019
Các ý kiến đóng góp
Người góp ý: Trần Thị Mỹ Thẫm
Ngày góp ý: 07-10-2019 07:43:28
Nội dung góp ý:
Đóng góp ý kiến không nên giảm công chức tài chính kế toán xã loại 2, công việc kế toán rất nhiều, nếu giảm 1 người sẽ không làm nỗi, trách nhiệm cao, kiêm nhiệm nhiều kế toán rất vất vả.
Người góp ý: Nguyễn Ngọc Thảo Uyên
Ngày góp ý: 07-10-2019 15:23:38
Nội dung góp ý:
Đề nghị không nên giảm công chức tài chính - kế toán đối với xã loại 2. Vì công việc rất nhiều vừa kiêm nhiệm kế toán của các quỹ công, kế toán đầu tư, theo dõi tài sản của đơn vị . Công việc nào cũng đòi hỏi trách nhiệm cao nhưng chế độ hiện còn rất thấp. 
Người góp ý: Lekimnhat
Ngày góp ý: 15-10-2019 00:33:26
Nội dung góp ý:
Đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh xem xét lại không nên giảm chức danh công chức Tài chính - Kế toán thuộc xã loại 2.Vì công việc kế toán rất là nhiều và trách nhiệm, trong khi đó lương lại thấp nữa và lại bị áp lực về công tác giám sát ,kiểm tra, thanh tra, kiểm toán...vv. Không thể làm nổi, công việc sẽ không hoàn thành được là điều chắc chắn.*Phần công việc bao gồm như sau:1/ Quản lý chi thường xuyên và chi dự phòng (chi lương, hoạt động, mua sắm, sửa chữa nhỏ, sự nghiệp kinh tế; vốn sinh kế; bảo hiểm...)2/Chi dự phòng (bão tố, thiên tai, địch họa...)2/Thu ngân sách, vận động thu quỹ ( bến bãi, chợ, thuế; quỹ ĐƠĐN, quỹ thiên tai...)3/Chi quản lý tài sản công (nhà cửa, đất đai, tài sản đơn vị...).4/Chi xây dựng cơ bản (vốn giảm nghèo, nông thôn mới; vốn khác...).5/Công tác phối hợp với ban ngành đoàn thể cơ quan (công tác kiêm nhiệm).Cuối cùng một lần nữa đề nghị lãnh đạo có quan tâm, không nên giảm chức danh công chức Tài chính - Kế toán.
Người góp ý: Nguyễn Trọng Hiếu
Ngày góp ý: 21-10-2019 01:46:41
Nội dung góp ý:
 Kính gởi chủ tịch UBND tỉnh tôi xin đóng góp ý kiến dự thảo quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã phường trị trấn: Nhìn chung đa số công chức cấp xã đều đạt chuẩn 100% nên số công chức này cần phải giữ lại còn số cán bộ công chức chưa đạt chuẩn cần phải tinh giảm. Như theo dự thảo quyết định chỉ giảm số lượng công chức xã, phường thị trấn mà không giảm số lượng cán bộ điều này là bất hợp lý trong khi công chức xã là người trẻ, có năng lực mà bị loại bỏ. Theo dự thảo này lại giao cho Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã đánh giá thì thật không công bằng, không giữ lại công chức có tài năng khi đánh giá chỉ theo chỉ đạo của Đảng ủy, ủy ban mà không có ý kiến của từng người làm cho sự đoàn kết không còn. Tôi đề nghị cần có lộ trình sắp xếp sao cho công bằng còn giúp công chức phục vụ đất nước.
Người góp ý: Nguyễn Thị Diễm Hằng
Ngày góp ý: 21-10-2019 01:46:54
Nội dung góp ý:
 Kính gởi chủ tịch UBND tỉnh tôi xin đóng góp ý kiến dự thảo quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã phường trị trấn: Nhìn chung đa số công chức cấp xã đều đạt chuẩn 100% nên số công chức này cần phải giữ lại còn số cán bộ công chức chưa đạt chuẩn cần phải tinh giảm. Như theo dự thảo quyết định chỉ giảm số lượng công chức xã, phường thị trấn mà không giảm số lượng cán bộ điều này là bất hợp lý trong khi công chức xã là người trẻ, có năng lực mà bị loại bỏ. Theo dự thảo này lại giao cho Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã đánh giá thì thật không công bằng, không giữ lại công chức có tài năng khi đánh giá chỉ theo chỉ đạo của Đảng ủy, ủy ban mà không có ý kiến của từng người làm cho sự đoàn kết không còn. Tôi đề nghị cần có lộ trình sắp xếp sao cho công bằng còn giúp công chức phục vụ đất nước.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: