HỆ THỐNG GIÁM SÁT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Đang truy cập
-
Desktop Mobile Tablet
Tổng truy cập
-
Tổng truy cập toàn thời gian
-
-
Truy cập hôm nay
-
1.55 % So với hôm qua
Truy cập tuần này
-
8.29 % So với tuần trước
Truy cập tháng này
-
11.53 % So với tháng trước
Bài viết hôm nay
-
0.5 % So với hôm qua
Văn bản hôm nay
-
1 % So với hôm qua
Lưu lượng truy cập 7 ngày gần đây
Số lượng nội dung 7 ngày gần đây
Top 10 đơn vị có số lượng bài viết nhiều nhất
Top 10 đơn vị có số lượng văn bản nhiều nhất