Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Công khai tài chính ngân sách - Cổng chính Công khai tài chính ngân sách - Cổng chính

Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Gian...
Quyết định số 12/QĐ-VPUBND ngày 08/01/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Gian...
Quyết định số 04/QĐ-VPUBND ngày 07/01/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Gian...
Quyết định số 208/QĐ-VPUBND ngày 21/12/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Gian...
Quyết định số 205/QĐ-VPUBND ngày 13/12/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Gian...
Thông báo số 299/TB-UBND ngày 03/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Gian...
Quyết định số 199/QĐ-VPUBND ngày 04/11/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Gian...
Báo cáo số 470/XSKT-KT ngày 25/7/2021 của Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Gian...
Báo cáo số 357/XSKT-KT ngày 02/6/2021 của Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Gian...
Quyết định số 168/QĐ-VPUBND ngày 06/8/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉn...
Quyết định số 160/QĐ-VPUBND ngày 02/7/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Gian...
Báo cáo số 252/BC-SVHTTDL ngày 01/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịc...
Công văn số 2588/UBND-KT ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Gian...
Xem thêm >>

Công khai tài chính ngân sách - Cổng thành phần Công khai tài chính ngân sách - Cổng thành phần

Xem thêm >>

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: