Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Công khai tài chính ngân sách Công khai tài chính ngân sách

Quyết định số 25/QĐ-TT ngày 04/3/2020 của Thanh tra tỉn...
Báo cáo số 198a/BC-SKH&ĐT ngày 14/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu t...
Quyết định số 148/QĐ-STNMT ngày 11/02/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trườn...
Quyết định số 1489/QĐ-STNMT ngày 31/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trườn...
Báo cáo số 66/BC-VPĐĐBQH,HĐND&UBND ngày 14/02/2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉn...
Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Gian...
Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Gian...
Quyết định số 227/QĐ-VPĐĐBQH,HĐND&UBND ngày 19/12/2019 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Gian...
Quyết định số 144/QĐ-TTTH&CB ngày 18/12/2019 của Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh Tiền Gian...
Quyết định số 219/QĐ-VPĐĐBQH,HĐND&UBND ngày 02/12/2019 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Gian...
Báo cáo số 20/BC-STP ngày 15/02/2019 của Sở Tư phá...
Quyết định số 31/QĐ-STP ngày 24/01/2019 của Sở Tư phá...

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: