Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang tháng 7 năm 2016
03/08/2016 - Lượt xem: 4415

 

I. KINH TẾ

1. Sản xuất nông nghiệp và thuỷ sản:

a. Nông nghiệp:

Trong tháng cây lương thực có hạt gieo trồng 6.105 ha, bảy tháng gieo trồng185.957 ha, đạt 87,3% kế hoạch và giảm 3,4% so cùng kỳ; sản lượng thu hoạchtrong tháng 1.227 tấn, bảy tháng thu hoạch 739.802 tấn, đạt 59,5% kế hoạch vàgiảm 5% so cùng kỳ; trong đó: cây lúa gieo trồng 182.832 ha, chiếm 98,3% diệntích cây lương thực có hạt, đã thu hoạch xong 109.645 ha, năng suất bình quân66,7 tạ/ha với sản lượng 730.785 tấn.

Vụ lúa Hè Thu: sơ bộ xuống giống được 70.144 ha, đạt 99,4% kế hoạch. Tổngdiện tích lúa bị rầy nâu trong tháng là 3.352 ha, tăng 1.666 ha so với thángtrước, mật số trung bình từ 100-200 con/m2. Hiện trà lúa đang trong giai đoạn đẻnhánh và phát triển tốt.

Ước đến cuối tháng 7, trên địa bàn tỉnh gieo trồng 3.111 ha bắp, giảm 1% socùng kỳ, thu hoạch 2.512 ha, năng suất bình quân 35,8 tạ/ha với sản lượng 8.992tấn, giảm 3,9% so cùng kỳ do diện tích thu hoạch giảm. Cây chất bột có củ trồng1.091 ha, đạt 118,1% kế hoạch, giảm 4,2%, trong đó: diện tích khoai mỡ 588 ha.Cây rau đậu các loại trồng 41.134 ha, đạt 80,5% kế hoạch, tăng 1,9% so cùng kỳ;thu hoạch 36.002 ha, năng suất bình quân 176,4 tạ/ha với sản lượng 635.015 tấn,tăng 0,3% so cùng kỳ; chủ yếu là rau các loại gieo trồng 41.029 ha, thu hoạch35.924 ha, năng suất bình quân 176,7 tạ/ha với sản lượng 634.781 tấn.

b. Chăn nuôi:

Đàn bò của tỉnh thời điểm hiện tại đạt gần 87.000 con, tăng 4,7% so cùng kỳ.Đàn lợn gần 597 ngàn con, tăng 2,6% so cùng kỳ, thời gian qua dịch bệnh đượckiểm soát, giá lợn hơi trên thị trường không cao nhưng người nuôi vẫn có lãi donhiều hộ dân đã chú ý thực hiện các biện pháp nhằm giảm chi phí sản xuất đầu vàonhư: tự sản xuất con giống, tận dụng việc nuôi lợn để phát triển khí sinh họcbiogas... Đàn gia cầm đạt 8,3 triệu con, tăng 9,8% so cùng kỳ, trong đó: đàn gàgần 5,8 triệu con; nhìn chung, chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh phát triểntương đối ổn định do kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, một số hộ chuyển từ nuôigà nhập sang nuôi gà ri mang lại hiệu quả hơn so trước đây.

c. Thủy hải sản:

Diện tích nuôi thủy sản các loại trong tháng 2.484 ha, ước tính 7 tháng nuôi13.758 ha, tăng 4,8% so cùng kỳ. Thủy sản nước ngọt nuôi 5.785 ha, tăng 1,2% socùng kỳ, do mưa nhiều mực nước trên các sông, kênh rạch ổn định thuận lợi các hộnuôi tiến hành thả nuôi nhất là các huyện phía Đông… Thủy sản nước mặn, lợ nuôi7.973 ha, tăng 7,6% so cùng kỳ, các hộ nuôi tôm thâm canh đang tiếp tục cải tạoao, đầm cho vụ nuôi mới.

Tình hình dịch bệnh trên tôm: đến cuối tháng 7 có 70,6 ha tôm nuôi thâm canh,bán thâm canh và quảng canh ở 2 huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông bị thiệt hại.

Sản lượng thủy sản thu hoạch trong tháng 33.497 tấn, ước tính 7 tháng thuhoạch 140.892 tấn, tăng 1,3% so cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch từ nuôi 83.905 tấn,tăng 1,2% so cùng kỳ vì diện tích nuôi nước mặn, lợ đang vào mùa thu hoạch. Sảnlượng khai thác 56.987 tấn, tăng 1,5% so cùng kỳ do thực hiện tốt các chính sáchhỗ trợ cho ngư dân và các chính sách phát triển thủy sản được đẩy mạnh triểnkhai nên sản lượng khai thác tăng.

* Công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản 2016: tính đếnngày 17/7/2016 đã tiến hành điều tra từng loại phiếu như sau:

- Phiếu số 01:   312.003 phiếu, đạt 76,34 %

- Phiếu số 02:   315 phiếu, đạt 70,95 %

- Phiếu số 03:   40 phiếu, đạt 27,78 %

- Phiếu số 04:   1.026 phiếu, đạt 60,32%

2. Sản xuất công nghiệp:

Chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng tăng 4,8% so với tháng trước và tăng15,6% so tháng cùng kỳ năm trước. Bảy tháng đầu năm chỉ số sản xuất công nghiệptăng 14,4% so cùng kỳ; bao gồm: ngành công nghiệp khai khoáng giảm 56,7%, ngànhcông nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,5%, ngành sản xuất và phân phối điện, khíđốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 15,4%, cung cấp nước, hoạtđộng quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 11,1%.  

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 6/2016 so với thángtrước tăng 7,5% và so cùng kỳ tăng 43,4%. Một số ngành có chỉ số tồn kho tăngcao so với cùng thời điểm năm trước là: sản phẩm gạo xay xát gấp 5,4 lần, thuốcchứa pênixilin hoặc kháng sinh dạng viên gấp 4,3 lần...

3. Đầu tư - Xây dựng:

Tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thựchiện tháng 7 là 193,5 tỷ đồng, bảy tháng thực hiện 979,8 tỷ đồng, đạt 47,5% sokế hoạch, tăng 9,7% so cùng kỳ. Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh thực hiện735,8 tỷ đồng, tăng  16,5% so cùng kỳ. Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp huyệnthực hiện 187,1 tỷ đồng, giảm 8,4%. Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp xã thựchiện 56,9 tỷ đồng, giảm 0,1%.

4. Thương mại - Giá cả - Du lịch:

a. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trong thángthực hiện được 4.486,2 tỷ đồng, tăng 11,9% so cùng kỳ; trong đó tổng mức bán lẻhàng hóa 3.670 tỷ đồng, tăng 12,4%. Bảy tháng đầu năm tổng mức bán lẻ hàng hóavà doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội thực hiện được 30.479 tỷ đồng, tăng 7,5%so cùng kỳ. Phân theo thành phần kinh tế: nhà nước thực hiện được 2.646,1 tỷđồng, tăng 3,6%, ngoài nhà nước thực hiện 27.670,6 tỷ đồng, tăng 7,7%, kinh tếcó vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 162,3 tỷ đồng, tăng 50,7%. Phân theo ngànhkinh tế: thương nghiệp thực hiện 24.786,7 tỷ đồng, tăng 7,2%; lưu trú 47,6 tỷđồng, tăng 12,8%, ăn uống 2.619,5 tỷ đồng, tăng 9,1%, du lịch lữ hành 38,4 tỷđồng, tăng 4,2%, dịch vụ 2.986,8 tỷ đồng, tăng 8,4% so cùng kỳ.

Sở Công Thương tỉnh phối hợp Trung tâm xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịchcùng các ngành tổ chức đoàn tham gia hội chợ Công Thương khu vực đồng bằng sôngCửu Long 2016 trong khuôn khổ diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long -MDEC Hậu Giang 2016 từ ngày 11/7 đến 17/7/2016 tại thành phố Vị Thanh tỉnh HậuGiang. Hội chợ Công Thương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2016 có hơn 1.200gian hàng, hàng hóa tại đây chủ yếu là sản phẩm nông - thủy sản, máy móc, thiếtbị, thực phẩm chế biến, trang thiết bị nội thất, hàng tiêu dùng tổng hợp...

b. Xuất - Nhập khẩu:

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thực hiện 166,5 triệu USD, giảm 2,6% so thángtrước. Bảy tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thực hiện 1.075,8 triệuUSD, tăng 9,7% so cùng kỳ; trong đó: kinh tế nhà nước thực hiện 6 triệu USD,giảm 66,1%, kinh tế ngoài nhà nước thực hiện 323,3 triệu USD, giảm 1,1%, kinh tếcó vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 746,5 triệu USD, tăng 17,5%. Tình hình xuấtkhẩu các mặt hàng chủ lực của tỉnh như sau:

- Hàng thủy sản: xuất 9.691 tấn, giảm 18,3% so tháng trước, kim ngạchđạt 23,7 triệu USD. Bảy tháng xuất 70.318 tấn, tăng 1,6%, kim ngạch đạt 149,2triệu USD, giảm 4,5% so cùng kỳ. Thời điểm hiện nay, giá cá tra nguyên liệu tạicác tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã giảm sau khi tăng và giữ ở mức giá cao trong2 tháng (tháng 4 và tháng 5), giá thu mua dao động ở mức 18.500 - 19.300đồng/kg.

- Hàng rau quả: xuất 777 tấn, trị giá đạt 1,4 triệu USD; bảy thángxuất 4.658 tấn, tăng 2,6% về trị giá đạt 8,8 triệu USD, tăng 35,5% so cùng kỳ

- Gạo: xuất 5.846 tấn, giảm 34,7% so tháng trước về giá trị đạt 2,9triệu USD; bảy tháng xuất 84.228 tấn, giảm 19,8% về trị giá đạt 39,3 triệu USD,giảm 13,4% so cùng kỳ do những thị trường tập trung như Philippines, Malaysia,Indonesia… không có nhu cầu nhập khẩu nhiều, thị trường Trung Quốc cũng trầmlắng, nhu cầu giảm. 

- Hàng dệt may: xuất 2.815 ngàn sản phẩm, giảm 3,8% so tháng trước,giá trị đạt 35,5 triệu USD; bảy tháng xuất 33.336 ngàn sản phẩm, giảm 32,1% vềtrị giá đạt 200,3 triệu USD, tăng 0,3% so cùng kỳ. Doanh nghiệp trong nước đanggặp khó khăn khi đơn hàng không còn dồi dào như trước, hàng loạt khách hàng quenthuộc đã chuyển đơn hàng sang Myanmar, Lào, Campuchia và Bangladet  bởi họ đượchưởng ưu đãi về thuế khi xuất khẩu sang Mỹ, EU, nhiều doanh nghiệp do cạnh tranhphải hạ giá thành sản phẩm.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 120,4 triệu USD, giảm 11,7% so tháng trước.Bảy tháng đầu năm kim ngach nhập khẩu đạt 647,5 triệu USD, giảm 0,3% so cùng kỳ;trong đó: kinh tế ngoài nhà nước đạt 119,8 triệu USD, giảm 35,3%, kinh tế có vốnđầu tư nước ngoài đạt 527,7 triệu USD, tăng 13,7%. Trị giá nhập khẩu tập trungchủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo đạt 642,3 triệu USD, giảm 0,3% socùng kỳ; trong đó nhập khẩu cho sản xuất chế biến thực phẩm 83,8 triệu USD, giảm36,8%; may mặc 174,5 triệu USD, tăng 1,5%; sản xuất da và các sản phẩm liên quan182,3 triệu USD, giảm 15,6%.

c. Giá cả:

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,11% so tháng trước (thành thị tăng0,18%, nông thôn tăng 0,09%), so cùng kỳ tăng 2,62%, so tháng 12 năm trước tăng2,05%, bình quân 7 tháng năm 2016 so với bình quân 7 tháng năm 2015 tăng 2,18%.So với tháng trước có 8/11 nhóm hàng hóa có chỉ số tăng, tăng cao nhất là nhómgiao thông tăng 1,36%, kế tiếp là nhóm hàng hoá dịch vụ khác tăng 0,46%, maymặc, mũ nón, giày dép tăng 0,27%...; có 2/11 nhóm hàng ổn định so với thángtrước là nhóm hàng thuốc, dịch vụ y tế và nhóm hàng bưu chính viễn thông; riêngtháng này có 1 nhóm hàng giảm đó là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,17%(trong đó: lương thực giảm 1,2%, thực phẩm giảm 0,07%). Chỉ số giá tiêu dùngtháng 7 tăng 0,11% so tháng trước do một số nguyên nhân sau:

- Ngày 20/6 và ngày 05/7/2016 giá xăng dầu trong nước tiếp tục điều chỉnh,tính bình quân chung trong tháng 7/2016 giá dầu Diezen 0,05S tăng 390 đồng/lít,giá xăng giảm 540 đồng/lít nhưng giá xăng vẫn còn chịu tác động tăng của thángtrước (xăng A95 tăng 0,75%, xăng A92 tăng 0,79%) nên nhóm hàng nhiên liệu tháng7/2016 tăng 2,55%, dẫn đến ngành hàng giao thông tăng 1,36%.

- Trong tháng 7/2016 trùng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2016,nhu cầu đi lại và ăn uống ngoài gia đình của học sinh và phụ huynh tăng nên giánhóm hàng ăn uống ngoài gia đình tháng này tăng 0,24% so tháng trước, như cơmbình dân tăng 0,67%, nước cam tươi tăng 0,67% so tháng trước...

- Vào mùa hè do nhu cầu vui chơi giải trí của học sinh tăng, dẫn đến giá mộtsố tuor du lịch trong nước trọn gói trong nước tăng 2,85% so tháng trước; mặtkhác do sắp bước vào năm học mới 2016-2017 một số mặt hàng tăng nhẹ như: áo sơmi nam ngắn tay tăng 0,81%, áo sơ mi nữ dài tay tăng 1,94%, dép da nam tăng0,66%, dép da nữ tăng 0,94%, bút bi Thiên Long tăng 6,07%...

Bên cạnh đó nhiều nhóm hàng có chỉ số giá tiêu dùng giảm, làm kìm hãm tốc độtăng như:

- Chỉ số giá lương thực tháng 7/2016 giảm 1,2% so với tháng trước vì tìnhhình xuất khẩu gạo đang gặp khó khăn; mặt khác sản lượng lúa vụ Hè Thu khi thuhoạch bị ảnh hưởng mưa giông, lốc xoáy làm ngã đổ làm chất lượng hạt gạo giảm đidẫn đến giá gạo bán lẻ trên thị trường tháng này giảm.

- Nhiều loại trái cây đang vào mùa thu hoạch rộ và một số loại trái cây từnơi khác chuyển về chợ nhiều dẫn đến giá nhóm quả tươi giảm như: quả có múi giảm3,27%, xoài giảm 3,78% và thanh long giảm 20,1%...; nhóm rau tươi, khô và chếbiến giảm 0,14% so tháng trước do vào mùa mưa, thuận lợi cho cây hoa màu pháttriển, năng suất thu hoạch cao, sản lượng nhiều dẫn đến giá bán giảm như: bắpcải giảm 3,94%, bí xanh giảm 4,23%, dưa leo giảm 8,04%...

Do ảnh hưởng giá vàng thế giới, chỉ số giá vàng trong tháng 7 tăng 4,95% sotháng trước, giá vàng bình quân trong tháng 3.538 ngàn đồng/chỉ. Chỉ số giá đôla giảm 0,19% so tháng trước, giá bình quân 22.340 đồng/USD.

d. Du lịch:

Trong tháng, khách du lịch đến 134,7 ngàn lượt khách, tăng 11,5% so cùng kỳ;trong đó khách du lịch quốc tế 43,7 ngàn lượt khách, tăng 6,8%; doanh thu dịchvụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt 401,1 tỷ đồng, tăng 13%. Tính chung 7tháng đầu năm lượt khách du lịch đến Tiền Giang là 933,6 ngàn lượt khách, tăng5,2% so cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 315,2 ngàn lượt khách, tăng 6,8%; tổngdoanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt 2.705,5 tỷ đồng, tăng9,1%, trong đó doanh thu du lịch lữ hành chiếm 1,4%.

e. Vận tải:

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong tháng thực hiện162,8 tỷ đồng, tăng 1,2% so tháng trước. Tính chung 7 tháng thực hiện 1.105,2 tỷđồng, tăng 3,8% so cùng kỳ, tập trung chủ yếu ở thành phần kinh tế ngoài nhànước. Vận tải đường bộ thực hiện 639,1 tỷ đồng, giảm 1,5%, vận tải đường sôngthực hiện 426,9 tỷ đồng, tăng 10,1%, vận tải đường biển thực hiện 39,2 tỷ đồng,tăng 39,6%.

Vận chuyển hành khách trong tháng thực hiện 2.368 ngàn lượt khách và luânchuyển 86.044 ngàn lượt khách.km. Tính chung 7 tháng đầu năm vận chuyển 17.402ngàn lượt khách, giảm 12,2% và luân chuyển 649.611 ngàn lượt khách.km, giảm 7,6%so cùng kỳ. Vận tải đường bộ thực hiện 12.451 ngàn lượt khách, giảm 16,9% vàluân chuyển 640.759 ngàn lượt khách.km, giảm 7,3% so cùng kỳ. Vận tải đường sôngthực hiện 4.951 ngàn lượt khách, tăng 2,2% và luân chuyển 8.852 ngàn lượtkhách.km, giảm 25,1% so cùng kỳ.

Vận chuyển hàng hóa trong tháng thực hiện 1.208 ngàn tấn và luân chuyển119.240 ngàn tấn.km. Bảy tháng đầu năm vận chuyển hàng hóa 8.195 ngàn tấn, tăng0,3% và luân chuyển 797.974 ngàn tấn.km, tăng 6,1% so cùng kỳ. Vận tải đường bộthực hiện 2.099 ngàn tấn, giảm 13,5% và luân chuyển 172.854 ngàn tấn.km, giảm14,4% so cùng kỳ. Vận tải đường sông thực hiện 6.096 ngàn tấn, tăng 6,1% và luânchuyển 625.120 ngàn tấn.km, tăng 13,7% so cùng kỳ.

5. Bưu chính viễn thông:

Doanh thu dịch vụ bưu chính viễn thông trong tháng đạt 155,8 tỷ đồng, tăng1,4% so tháng trước. Bảy tháng đầu năm doanh thu dịch vụ bưu chính, viễn thôngđạt 1.069,1 tỷ đồng, tăng 1% so cùng kỳ; trong đó: doanh thu bưu chính 39,1 tỷđồng, tăng 11,4%, viễn thông 1.030 tỷ đồng, tăng 0,7%.

Thuê bao điện thoại trong tháng giảm 3.902 thuê bao, trong đó: thuê bao cốđịnh giảm 3.652 thuê bao. Tổng số thuê bao có trên mạng đến cuối tháng 7 là151.552 thuê bao, mật độ bình quân đạt 8,8 thuê bao/100 dân (chỉ tính thuê baocố định và di động trả sau). Thuê bao Internet trong tháng phát triển mới 1.500thuê bao, thuê bao Internet có trên mạng cuối tháng 7 là 93.480 thuê bao, mật độInternet bình quân đạt 5,4 thuê bao/100 dân.

II. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

1. Lao động việc làm:

Trong tháng giới thiệu việc làm cho 475 lượt lao động, có 17 lao động xuấtcảnh chính thức, có 1.523 người đăng ký thất nghiệp và giải quyết hồ sơ hưởngtrợ cấp thất nghiệp cho 1.453 người với tổng số tiền chi trả 14.601 triệu đồng.Từ đầu năm đến nay có 96 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài,  trongđó có 90 lao động làm việc tại Nhật Bản; có 6.672 người đăng ký bảo hiểm thấtnghiệp và đã giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 5.835 người với tổng số tiền chitrả 50.908 triệu đồng.

2. Chính sách xã hội:

Trong tháng vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa được 2.677 triệu đồng, bàn giao 11ngôi nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 440 triệu đồng, sửa chữa 13 ngôi nhà tìnhnghĩa với kinh phí 260 triệu đồng từ nguồn vận động. Bảy tháng vận động quỹ đềnơn đáp nghĩa được 7.084 triệu đồng, bàn giao 55 ngôi nhà tình nghĩa với tổngkinh phí 2.210 triệu đồng, sữa chữa 27 ngôi nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 540triệu đồng.

Dự kiến tổ chức 15 đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm gia đình chính sách nhân dịp kỷniệm 69 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7 cho 80 người với số tiền 80 triệuđồng; ngân sách Trung ương trợ cấp đối tượng người có công với cách mạng cho42.370 người, với tổng số tiền 8,6 tỷ đồng; ngân sách địa phương 9.906 người,với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

3. Chăm sóc sức khỏe:

So với cùng kỳ năm trước có 6 bệnh tăng và 10 bệnh giảm, các bệnh khác tươngđương hoặc không xảy ra. Những bệnh tăng như: tiêu chảy tăng 20,5%, viêm nãovirus tăng 40%, ho gà tăng 100%...; những bệnh giảm như: sởi giảm 83,3%, bệnhcúm giảm 81,8%, tay chân miệng giảm 14,8%, thủy đậu giảm 9,4%...

Từ đầu năm đến nay đã khám bệnh cho 3.023.327 lượt người, giảm 0,8% so cùngkỳ, trong đó: điều trị nội trú là 132.234 lượt người, tăng 9%. Công suất sử dụnggiường bệnh bình quân của các cơ sở điều trị trong tháng đạt 94%. Trong thángngành phối hợp kiểm tra 722 cơ sở sản xuất, có 94,2% cơ sở đạt tiêu chuẩn antoàn vệ sinh thực phẩm.

Một số bệnh truyền nhiễm: Bệnh sốt xuất huyết đã xảy ra 1.334 cas, tăng185,7% so cùng kỳ, không có tử vong; bệnh HIV có 149 cas nhiễm mới. Tính đếnthời điểm báo cáo, tổng số cas nhiễm HIV là 4.355 người, tổng số cas AIDS là1.648 người, tử vong 903 người…

4. Giáo dục - Đào tạo:

Toàn ngành giáo dục và đào tạo thực hiện tốt Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày23/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo hè năm 2016và chuẩn bị cho năm học mới 2016-2017. kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học2015-2016 như sau:

Giáo dục mầm non: Có 186/186 trường thực hiện chương trình giáo dục mầm nonvới 1.641 lớp, 53.608 trẻ, tỷ lệ 100%.

Giáo dục phổ thông: Có 22.326 học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS, tỉ lệ99,6%. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 phổ thông năm học 2016-2017 có 17.365 thí sinhdự thi, trúng tuyển 15.779, tỷ lệ 90,9% so với thí sinh dự thi.

Kỳ thi THPT quốc gia 2015-2016:

Từ ngày 01-04/7/2016 diễn ra kỳ thi THPT quốc gia năm 2016. Toàn tỉnh có11.695 thí sinh đăng ký dự thi, tổng số thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp là658 (5,6%), dự thi chỉ để xét tuyển vào đại học, cao đẳng là 769 (6,6%), dự thixét tốt nghiệp và xét tuyển vào đại học, cao đẳng là 10.268 (87,8%). Có 3 trườnghợp vi phạm quy chế, bị đình chỉ thi. 

5. Văn hóa - Thể thao:

Trong tháng tổ chức tuyên truyền các hoạt động trọng tâm như tổ chức kỷ niệm15 năm ngày gia đình Việt Nam 28/6; tổ chức họp các ngành, đề xuất các phương ánquản lý, kiểm tra và xử lý các hoạt động karaoke di động gây tiếng ồn trong tìnhhình mới.  

Phong trào thể dục - thể thao trên địa bàn tỉnh luôn được duy trì và pháttriển: đội cầu lông tham dự giải vô địch cầu lông cá nhân thiếu niên toàn quốcnăm 2016 từ 03 - 11/6/2016 tại Thừa Thiên Huế đạt: 1 HCV, 1 HCĐ; đội Boxing thamdự giải vô địch thiếu niên, trẻ Boxing Toàn quốc năm 2016 từ 20 - 30/6/2016 tạiHải Phòng đạt: 1HCV, 3 HCB, 5 HCĐ; cử tạ tham dự giải Vô địch cử tạ Trẻ quốc gianăm 2016 từ 5 - 12/7/2016 tại tỉnh  Lào Cai đạt: 1 HCV, 9 HCB, 1 HCĐ…

6. Tình hình trật tự an toàn giao thông: Theo báo cáo của Ngành côngan, từ 15/5 đến 15/6 như sau:

Giao thông đường bộ: Tai nạn xảy ra 42 vụ làm chết 25 người, bị thương 27người; so tháng trước tai nạn tăng 4 vụ, số người chết tương đương với thángtrước, số người bị thương tăng 9 người; so cùng kỳ tai nạn giảm 16 vụ, số ngườichết tăng 8 người, số người bị thương tăng 11 người. Tổng số vụ từ đầu năm đếnnay 228 vụ, làm chết 133 người, bị thương 158 người; so cùng kỳ tai nạn tăng 57vụ, làm chết tăng 37 người, bị thương tăng 19 người. Vi phạm trật tự an toàngiao thông đường bộ trong tháng xảy ra 6.185 vụ, tăng 641 vụ so tháng trước vàtăng 198 vụ so cùng kỳ, phạt tiền 1.660 vụ với số tiền phạt 2.612 triệu đồng.Tổng số vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ từ đầu năm đến nay 36.158vụ giảm 2.657 vụ so cùng kỳ, phạt tiền 10.415 vụ với số tiền phạt 14.802 triệuđồng.

Giao thông đường thủy: Trong tháng xảy ra 1 vụ tai nạn, tăng 1 vụ so thángtrước và tương đương so cùng kỳ; làm chết 1 người, tăng 1 người so tháng trướcvà tương đương so cùng kỳ. Vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy trongtháng xảy ra 1.773 vụ tăng 44 vụ so tháng trước và tăng 140 vụ so cùng kỳ, phạttiền 1.422 vụ với số tiền phạt 143 triệu đồng. Tính từ đầu năm đến nay tổng sốvụ vi phạm an toàn giao thông đường thủy là 9.504 vụ tăng 293 vụ so cùng kỳ,phạt tiền 7.664 vụ với số tiền phạt 792 triệu đồng.

7. Tình hình cháy nổ, môi trường:

Trong tháng xảy ra 5 vụ cháy, tài sản thiệt hại ước tính khoảng 431 triệuđồng, nguyên nhân do bất cẩn trong sử dụng lửa gây cháy lan 1 vụ, sự cố về điện2 vụ, hàn điện gây cháy 1 vụ, 1 vụ đang được điều tra làm rõ. Từ đầu năm đến nayxảy ra 23 vụ cháy, tài sản thiệt hại ước tính khoảng 3.324,1 triệu đồng. Vi phạmmôi trường 1 vụ đã phạt tiền 51,8 triệu đồng, từ đầu năm đến nay phát hiện 17 vụvà phạt tiền 893,8 triệu đồng.

SL ước tháng 7 năm 2016

Nguồn: Cục Thống kêtỉnh Tiền Giang

 
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-