Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững
10/08/2019

Nhằm tiếp tục đưa Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ vào đời sống, phát huy vai trò tích cực trong việc hỗ trợ doanh nghiệp gắn với thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển bền vững, từ nay đến năm 2020, địa phương đưa ra những nhóm giải pháp đồng bộ nhằm tạo những chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trên lĩnh vực phát triển doanh nghiệp.

Nhằm tiếp tục đưa Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ vào đời sống, phát huy vai trò tích cực trong việc hỗ trợ doanh nghiệp gắn với thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển bền vững, từ nay đến năm 2020, địa phương đưa ra những nhóm giải pháp đồng bộ nhằm tạo những chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trên lĩnh vực phát triển doanh nghiệp.

Tỉnh chú trọng phát triển hộ kinh doanh hoạt động theo hình thức doanh nghiệp; thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên và cộng đồng dân cư; hỗ trợ kết nối ý tưởng khởi nghiệp với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư trong và ngoài tỉnh, Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh…, tiến tới triển khai hoạt động của Hội đồng Hỗ trợ khởi nghiệp, thành lập và đi vào hoạt động các Câu lạc bộ khởi nghiệp, Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp…

Tiền Giang cũng xác định tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp, rà soát đề xuất tỉnh loại bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp. Mặt khác, đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính Nhà nước, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế "một cửa", tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là tại cấp cơ sở; chú trọng nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là ở các cơ quan trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Ngoài ra, thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, quan tâm tạo "quỹ đất sạch" để thu hút nhà đầu tư triển khai xây dựng dự án.

Tỉnh cũng xác định cần nâng cao chất lượng đối thoại, tiếp xúc, làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ kinh doanh và tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp định kỳ. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và hộ kinh doanh, tạo niềm tin của doanh nghiệp vào sự đồng hành và gần gũi giữa chính quyền, doanh nghiệp. Để đạt hiệu quả cao, vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp được tiếp tục phát huy, làm cầu nối giữa các hội viên với cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 27/12/2016 của Tỉnh ủy Tiền Giang về lãnh đạo công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, địa phương đã đạt được những kết quả tốt, thiết thực tạo động lực cho sự phát triển doanh nghiệp gắn với đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, xã hội bền vững. Tỉnh đã cụ thể hóa bằng những nhóm giải pháp tích cực hỗ trợ doanh nghiệp phát triển như: Nhóm giải pháp về cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; nhóm giải pháp tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo; nhóm giải pháp bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; nhóm giải pháp giảm chi phí kinh doanh của doanh nghiệp; nhóm giải pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp,… Kết quả, tổng số doanh nghiệp thành lập mới trong 3 năm (2016 - 2018) là 1.930 doanh nghiệp, lũy kế tổng số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2018 là 5.044 doanh nghiệp, vượt so mục tiêu đến năm 2020 mà tỉnh đề ra là phấn đấu có hơn 5.000 doanh nghiệp. Hầu hết các xã, phường, thị trấn đều có doanh nghiệp hoạt động.

Dự kiến đến cuối năm 2019, Tiền Giang có thêm từ 750 đến 800 doanh nghiệp thành lập mới, năm 2020 có thêm 800 - 850 doanh nghiệp thành lập mới và nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động từ 6.100 doanh nghiệp đến trên 6.200 doanh nghiệp.

Mộng Tuyết

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-