Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022
04/09/2021 - Lượt xem: 1205

Ngày 31/8/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 4940/UBND-KGVX về thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh, sinh viên (HS, SV) năm học 2021 - 2022

Ngày 31/8/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 4940/UBND-KGVX về thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh, sinh viên (HS, SV) năm học 2021 - 2022.

Theo quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhóm HS, SV đang theo học tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân là nhóm bắt buộc tham gia BHYT. Ngày 10/12/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2021, trong đó giao chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 92%. Qua số liệu thống kê năm học 2020 - 2021, tỷ lệ HS, SV tham gia BHYT đạt 99,23% so với tổng số HS, SV thuộc diện phải tham gia, còn 0,77% (tương đương 2.258 em) chưa có thẻ BHYT (chiếm 0,13% độ bao phủ BHYT toàn tỉnh).

Để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho HS, SV trong năm học 2021 - 2022, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các đơn vị có liên quan, UBND huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Nghiên cứu giao chỉ tiêu vận động học sinh tham gia BHYT cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã, các trường trung học phổ thông, các cơ sở đào tạo, dạy nghề trên địa bàn tỉnh trong năm học 2021 - 2022, thực hiện BHYT cho HS, SV đạt 100%.

Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tăng cường thông tin, tổ chức tuyên truyền, vận động HS, SV tham gia BHYT; quán triệt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện chính sách BHYT cho HS, SV và lộ trình tiến tới BHYT toàn dân; đồng thời khẳng định BHYT HS, SV là loại hình BHYT bắt buộc theo quy định của Luật BHYT.

Chỉ đạo các trường trên địa bàn tỉnh sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí được trích lại cho y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HS, SV theo quy định. Phối hợp với các cơ quan BHXH, Y tế và các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện BHYT cho HS, SV đúng quy định. Triển khai tuyên truyền, vận động cha, mẹ học sinh có sử dụng điện thoại thông minh tải ứng dụng VssID-BHXH số của ngành BHXH Việt Nam, đăng ký tài khoản để sử dụng; đồng thời, thực hiện đăng ký tài khoản VssID-BHXH số cho con dưới 18 tuổi chưa được cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân qua tài khoản của cha, mẹ (người giám hộ). Yêu cầu các em sinh viên và học sinh trung học phổ thông có chứng minh nhân dân, căn cước công dân có sử dụng điện thoại thông minh tải ứng dụng VssID-BHXH số về cài đặt, đăng ký tài khoản để sử dụng.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện BHYT tại các đơn vị do ngành mình quản lý; kịp thời hỗ trợ để đảm bảo các cơ sở giáo dục đạt tỷ lệ 100% HS, SV tham gia; thực hiện báo cáo, đánh giá công tác BHYT cho HS, SV năm học 2020 - 2021 đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới, nếu tình hình dịch Covid-19 ổn định, thực hiện tổ chức tổng kết đánh giá công tác BHYT cho HS, SV vào cuối năm 2021.

Sở Y tế: Chỉ đạo và giám sát các cơ sở y tế không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người tham gia BHYT nói chung và HS, SV nói riêng; thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về khám, chữa bệnh và quản lý BHYT. Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn cho Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn phối hợp các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về nghĩa vụ, quyền và lợi ích khi tham gia BHYT và vận động người dân, cha mẹ học sinh tham gia.

Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội củng cố và phát triển y tế trường học theo quy định của Bộ, ngành Trung ương về thực hiện công tác y tế tại các trường học, trường nghề; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HS, SV.

Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp nhận việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID trong khám, chữa bệnh BHYT; thực hiện nghiêm Công văn số 2782/UBND-KGVX ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh về việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID-BHXH số.

Bảo hiểm xã hội tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách BHYT cho HS, SV bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, nội dung thực tế và dễ hiểu nhằm thu hút được sự quan tâm của người dân, phụ huynh và HS, SV. Cung cấp tài liệu hướng dẫn, phối hợp hỗ trợ đăng ký, cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số cho HS, SV. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT cho HS, SV năm học 2021 - 2022. Phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh phục vụ tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình khám, chữa bệnh BHYT nói chung và BHYT cho HS, SV nói riêng, trong đó có việc thực hiện sử dụng ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID-BHXH số để khám, chữa bệnh thay cho thẻ BHYT giấy.

Chỉ đạo BHXH cấp huyện phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện tốt chính sách BHYT cho HS, SV; tổ chức tốt việc hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, mức đóng, quy trình thu, nộp; thực hiện in cấp thẻ BHYT chính xác, kịp thời; trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu và chi thù lao cho đại lý nhà trường thực hiện công tác BHYT cho HS, SV đúng quy định; phối hợp các cơ sở giáo dục, đào tạo triển khai đăng ký, cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số cho cha mẹ và HS, SV có sử dụng điện thoại thông minh. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh. Tổng hợp đề xuất BHXH Việt Nam, UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác BHYT cho HS, SV năm học 2021 - 2022.

Sở Tài chính: Phối hợp với BHXH tỉnh lập dự toán và bố trí kinh phí đảm bảo hỗ trợ 35% mức đóng BHYT cho HS, SV theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; kịp thời chuyển kinh phí hỗ trợ vào Quỹ BHYT theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông: Định hướng các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách BHYT nói chung và BHYT cho HS, SV nói riêng; truyền thông lợi ích của ứng dụng VssID-BHXH số trong thực hiện chuyển đối số của ngành BHXH Việt Nam, nhằm công khai, minh bạch quá trình đóng, hưởng BHYT cho người tham gia nói chung và HS, SV nói riêng.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; đề nghị Báo Ấp Bắc: Phối hợp với cơ quan BHXH và các sở, ngành liên quan đưa tin, đăng bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến các quy định về BHYT đối với HS, SV; trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHYT; lợi ích khi đăng ký, cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện BHYT cho HS, SV; đồng thời, nêu gương điển hình tiên tiến những địa phương, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt công tác BHYT cho HS, SV trên địa bàn.

Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: Chỉ đạo các cơ sở Đoàn Thanh niên tại trường học, cơ sở đào tạo, dạy nghề trên địa bàn thực hiện tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của chính sách BHYT; phổ biến trách nhiệm của HS, SV trong việc tham gia BHYT đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định; nghiêm túc thực hiện Luật BHYT, tích cực tham gia BHYT. Thực hiện các chương trình vận động tương trợ trong HS, SV như hỗ trợ thẻ BHYT tặng bạn khó khăn... tạo thành phong trào ý nghĩa, thiết thực. Triển khai cho các đoàn viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo đăng ký, cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số để theo dõi quá trình đóng, hưởng BHYT của HS, SV.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh: Phối hợp với cơ quan BHXH và các sở, ngành liên quan tham gia tuyên truyền Luật BHYT, các quy định về BHYT đối với HS, SV, lợi ích của ứng dụng VssID-BHXH số; vận động nhân dân, phụ huynh, HS, SV tham gia BHYT. Đồng thời, tham gia giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách khám, chữa bệnh BHYT cho HS, SV. Vận động các nhà hảo tâm, các đơn vị tài trợ hỗ trợ thẻ BHYT cho HS, SV có hoàn cảnh khó khăn nhằm thực hiện chính sách nhân văn của BHYT, đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19 làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân.

Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp: Thực hiện tuyên truyền, vận động HS, SV tham gia BHYT theo đúng quy định của Luật BHYT. Triển khai cho HS, SV có sử dụng điện thoại thông minh đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số; Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp, đảm bảo 100% HS, SV tham gia BHYT trong năm học 2021 - 2022, đồng thời nâng cao chất lượng công tác y tế trường học.

UBND các huyện, thành phố, thị xã: Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHYT cho HS, SV đến cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh; đồng thời, xem việc thực hiện BHYT cho HS, SV là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thành tích thi đua đối với tập thể, cá nhân vào cuối năm, cuối khóa học; triển khai ứng dụng VssID-BHXH số cho phụ huynh, HS, SV có sử dụng điện thoại thông minh đăng ký, cài đặt và sử dụng. Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp cơ quan BHXH cấp huyện, ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHYT bằng các hình thức phù hợp để người dân, phụ huynh, HS, SV thông suốt, tích cực tham gia BHYT.

Thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện BHYT cho HS, SV trên địa bàn, có kế hoạch tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện để có chỉ đạo kịp thời. Khi tình hình dịch Covid-19 ổn định, trong điều kiện cho phép thực hiện tổ chức sơ kết, tổng kết công tác BHYT cho HS, SV để kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện đạt tỷ lệ 100% HS, SV trên địa bàn tham gia BHYT trong năm học 2021 - 2022 và thời gian tới.

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-