Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tân Phú Đông thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững
19/10/2019 - Lượt xem: 773

Là huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao so với các địa phương trong tỉnh, cho nên trong năm 2019, công tác giảm nghèo tiếp tục được các cơ quan, ban ngành huyện Tân Phú Đông quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp như dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nghèo, các chính sách hỗ trợ nhà ở, chăm sóc bảo vệ sức khỏe, vận động tặng quà hộ nghèo, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất... nhằm góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân

Là huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao so với các địa phương trong tỉnh, cho nên trong năm 2019, công tác giảm nghèo tiếp tục được các cơ quan, ban ngành huyện Tân Phú Đông quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp như dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nghèo, các chính sách hỗ trợ nhà ở, chăm sóc bảo vệ sức khỏe, vận động tặng quà hộ nghèo, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất... nhằm góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân.

Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo huyện Tân Phú Đông tặng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo xã Tân Thới.

Theo đó, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện kế hoạch liên tịch giảm nghèo, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể trong việc thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 trên địa bàn huyện theo Chương trình hành động số 35 của Huyện ủy Tân Phú Đông, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, chính sách của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến giảm nghèo bền vững.

Để công tác giảm nghèo thực hiện có hiệu quả, trong 9 tháng đầu năm 2019, các cơ quan, ban ngành có chức năng huyện tiếp tục phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để người dân biết, lồng ghép với các lớp dạy nghề nông thôn để tuyên truyền về lĩnh vực đưa lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Kết quả trong 9 tháng đầu năm có gần 700 lao động được hỗ trợ tạo việc làm và có 5 lao động được hỗ trợ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Bên cạnh, huyện đã tổ chức 12 lớp dạy nghề nông thôn như may gia công, sản xuất rau an toàn và trồng cây có múi, có gần 400 học viên là lao động nghèo tham dự.

Hiện có 100% người dân ở huyện được cấp thẻ bảo hiểm y tế, bảo đảm công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Trong 9 tháng đầu năm, huyện đã thực hiện chi trả cho gần 2.000 trường hợp bảo trợ xã hội, các ban, ngành, đoàn thể huyện phối hợp vận động Quỹ Vì người nghèo số tiền trên 1 tỷ đồng, hỗ trợ xây 28 căn nhà tình thương, nhà "Đại đoàn kết" tặng hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở. Vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em được hơn 330 triệu đồng, đạt 110% kế hoạch năm. Qua đây, có gần 1.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ.

Từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đã giao hơn 3,2 tỷ đồng hỗ trợ cho 209 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tại các xã Tân Thới, Tân Phú, Tân Thạnh, Phú Thạnh và Phú Đông. Nguồn vốn hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, UBND huyện giao hơn 3 tỷ đồng triển khai 2 dự án bón phân cân đối kết hợp hệ thống tưới tiết kiệm nước trên cây sả và rau màu cho 6/6 xã trong huyện.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, các cấp, các ngành có chức năng ở huyện còn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách đối với hộ nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, lồng ghép trong các cuộc hội họp, tập huấn... tuyên truyền các văn bản có liên quan đến công tác giảm nghèo, việc làm. UBND huyện phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, cung cầu lao động cho các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo huyện và các xã, tiến hành giám sát việc bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng như hướng dẫn các hộ xây dựng phương án thoát nghèo bền vững năm 2019, góp phần nâng cao kết quả thực hiện công tác giảm nghèo ở địa phương.

Tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp phần phát huy hiệu quả và sử dụng đúng mục đích các nguồn lực của Nhà nước và xã hội để đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng và nhân rộng các mô hình tiên tiến về giảm nghèo..., giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo, trọng tâm là giám sát việc thực hiện các chính sách được quy định tại Quyết định số 1722  của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở còn tập trung vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, đổi mới nội dung, phương thức sản xuất, kinh doanh, lựa chọn mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp để có thêm thu nhập, tăng hộ khá, giàu, giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nhất là thực hiện Đề án "Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ cơ cấu cây trồng huyện đến năm 2025" và Đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030". Trong 9 tháng đầu năm 2019, có gần 1.000 lượt hộ nghèo được hỗ trợ trên 4,8 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác nhau để phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao mức sống gia đình. Kết quả đến nay, mức thu nhập bình quân đầu người dân ở huyện trên 25 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện được kéo giảm xuống còn 25,6%.

Từ kết quả này cho thấy, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện tiếp tục được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, giúp hộ nghèo cố gắng phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh các hoạt động thiết thực trên, huyện còn chú trọng gắn với triển khai thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội khác nhằm giúp đỡ hộ nghèo an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững...

Hữu Dư

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-