Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI
25/01/2021 - Lượt xem: 744

Ngày 21/01/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại điểm cầu Hội trường Ấp Bắc, ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

Ngày 21/01/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại điểm cầu Hội trường Ấp Bắc, ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.


Ông Nguyễn Văn Danh,  Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Đại hội diễn ra từ ngày 12 - 15/10/2020, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, nghiêm túc; toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội đã hoàn thành, đạt yêu cầu đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đạt nhiều thành quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đạt cao như: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 45.799/36.875 tỷ đồng; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 83,2%/50% tổng số xã; phát triển đảng viên mới là 8.793/6.500 đảng viên. Đặc biệt, năng lực và hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp được nâng lên. Đầu tư toàn xã hội ngày càng tăng, đầu tư công đúng trọng tâm, trọng điểm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn có chỉ tiêu chưa đạt Nghị quyết, như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế; thu nhập bình quân đầu người; chuyển dịch cơ cấu kinh tế và kim ngạch xuất khẩu. Tình hình an ninh, trật tự có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã xác định rõ, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả đã đạt được, tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo; huy động tối đa các nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế. Tập trung phát triển các đô thị trung tâm, thúc đẩy đô thị hóa, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; phát triển nguồn nhân lực; phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường; tích cực, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục hậu quả thiên tai. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chính quyền số, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp và hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, chú trọng tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục tăng cường, mở rộng đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu toàn khóa của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết cũng đề ra 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 03 khâu đột phá.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chương trình hành động số 01-Ctr/TU ngày 05/11/2020 của Tỉnh ủy Tiền Giang về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông nhấn mạnh, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần quán triệt trong cán bộ, đảng viên và các cấp, ngành về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng chính quyền cũng như phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng,... mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Trên cơ sở các nội dung được quán triệt tại hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Diễm Hoàng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-