Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 và sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, đảng viên trong Quân đội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020
03/12/2019 - Lượt xem: 130

​Ngày 12/11/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 3894/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 và sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, đảng viên trong Quân đội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020

Ngày 12/11/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 3894/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 và sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, đảng viên trong Quân đội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020.

Theo đó, Kế hoạch yêu cầu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013, Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các văn bản thông tư, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và địa phương về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các đối tượng trong việc tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành, thị; UBND các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp Nhà nước; các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập căn cứ chỉ tiêu từng khóa bồi dưỡng, cử người tham gia đủ số lượng, đúng thành phần.

Đối tượng bồi dưỡng là cán bộ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc cơ quan, tổ chức Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và của Trung ương có trụ sở trên địa bàn tỉnh. Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện, Thành, Thị ủy quản lý, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc cơ quan, tổ chức Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, UBND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trật Tổ quốc cấp xã; Thường vụ cấp ủy xã, phường, thị trấn; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, đảng viên trong Quân đội.

H.G

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-