Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang năm 2021
20/01/2021 - Lượt xem: 128

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) lần thứ ba để tổng kết, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo như sau

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) lần thứ ba để tổng kết, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo như sau:

Ngay từ đầu năm, tình hình hạn, xâm nhập mặn diễn ra gay gắt hơn cả năm 2016, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cộng đồng và gần đây xảy ra nhiều trường hợp hộ chăn nuôi heo bị dịch tả lợn Châu Phi..., làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống, việc làm của doanh nghiệp và người dân. Nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu rất lớn của các cấp, các ngành và các địa phương nên tỉnh Tiền Giang đã thực hiện thành công "mục tiêu kép" là vừa phòng, chống hạn, mặn, dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội ổn định, đảm bảo an sinh xã hội; nhiều chỉ tiêu quan trọng thực hiện đạt và vượt so với Nghị quyết năm.

Kết quả đạt được đó là nhờ sự đoàn kết thống nhất trong các cấp ủy, chính chuyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể luôn được tăng cường nên đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, của nhân dân. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được quan tâm củng cố, nâng chất. Tập trung nhiều nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân (trong đó, đã đầu tư xây dựng mới các cầu Ngũ Hiệp, cầu Bình Xuân, cầu Long Hưng, cầu Vàm Trà Lọt, cầu Nguyễn Văn Tiếp với tổng mức đầu tư trên 634 tỷ đồng, góp phần quan trọng trong việc kết nối giao thông thông suốt giữa các địa phương trong vùng và các vùng trong tỉnh). Các chủ trương, chính sách, nguồn lực, giải pháp xây dựng nông thôn mới luôn được triển khai đồng bộ, cùng với quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, hưởng ứng của người dân nên đã trở thành phong trào thiết thực, phát triển mạnh mẽ,...

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 đã được nêu cụ thể trong dự thảo báo cáo và qua ý kiến phát biểu của đại biểu, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo các cấp ủy, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, bổ sung vào chương trình, kế hoạch để lãnh đạo thực hiện, đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

Thứ nhất, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, thông qua Chương trình hành động đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động; xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, có tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là việc thực hiện các khâu đột phá chiến lược, những nhiệm vụ trọng tâm mang tính xuyên suốt nhiệm kỳ 05 năm và cụ thể hàng năm để tạo động lực cho sự phát triển (các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất và tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào phương hướng, giải pháp, lộ trình cụ thể thực hiện các đột phá chiến lược thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương theo dõi, phụ trách để có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, đạt kết quả cao). Đồng thời, chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiếp tục sắp xếp ổn định về nhân sự, về tổ chức bộ máy (nếu chưa thực hiện xong sau Đại hội Đảng bộ); đổi mới công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng năm 2020; rà soát và chuẩn bị xây dựng quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cho nhiệm kỳ tiếp theo (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Tăng cường đoàn kết, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm, sự nêu gương trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cán bộ, đảng viên. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, của chính quyền theo hướng đề cao tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách mới phát sinh, kết hợp với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Thứ hai, xây dựng kịch bản, kế hoạch cụ thể để ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn toàn tỉnh; chú trọng việc huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh, huyện đến xã và phát huy vai trò tích cực, chủ động của người dân trong xây dựng phương án ứng phó linh hoạt, phù hợp. Thực hiện quyết liệt các đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp với lồng ghép, bố trí cây trồng, vật nuôi theo hướng thích nghi hạn, mặn; gia cố, nâng cấp, sửa chữa kịp thời các công trình ngăn mặn bị hư hỏng, xuống cấp và đầu tư nạo vét hệ thống kênh, rạch; tăng lượng nước ngọt dự trữ, đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất trong mùa khô, trước mắt là mùa khô năm 2021.

Thứ ba, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại các ngành, các lĩnh vực kinh tế bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với điều kiện, tình hình của dịch bệnh và hội nhập sâu rộng; phải có sự phát triển đồng bộ, tạo sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, công trình trọng điểm, công trình chuyển tiếp, đặc biệt là Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Thứ tư, về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, đề nghị các cấp, các ngành và các địa phương căn cứ vào nội dung Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư, Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, trong đó cần tập trung các việc:

Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ của dịch bệnh; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.

Giải quyết sớm các khoản chi lương, tiền thưởng và các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, các gia đình chính sách, người có công trước khi nghỉ Tết. Tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công và lực lượng làm nhiệm vụ thường trực trong những ngày Tết. Thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ..., để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết cổ truyền trong không khí vui tươi, đầm ấm. Theo dõi chặt chẽ việc giải quyết các chế độ tiền lương, tiền thưởng cho người lao động trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; nắm chắc tình hình đời sống, sinh hoạt của công nhân để tổ chức các hoạt động chăm lo cho công nhân vui Tết một cách thiết thực, phù hợp với tình hình chung.

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội mừng Xuân Tân Sửu và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chấp hành tốt việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.

Triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội; chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ; tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông và không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép; phân công lực lượng thường trực điều tiết, tránh để ùn tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ.

Chú trọng công tác quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của nhân dân; xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, gây tăng giá đột biến,... Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường,...

Có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trực để xử lý, giải quyết kịp thời các công việc và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong những ngày nghỉ Tết. Sau thời gian nghỉ Tết phải ổn định các công việc, các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của năm 2021 và ngay sau Tết phải đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân một cách tuyệt đối, cả về số lượng và chất lượng.

Tấn Quân

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-