Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020 
25/03/2020 - Lượt xem: 562

Ngày 18/3/2020, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh ban hành Kế hoạch số 72/KH-HĐ về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Ngày 18/3/2020, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh ban hành Kế hoạch số 72/KH-HĐ về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo Kế hoạch, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh đề nghị các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, các văn bản pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn dân về công tác quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện, đúng quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực về giáo dục quốc phòng và an ninh.

Thực hiện tốt chức năng cấp ủy Đảng lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu, tư vấn, điều hành của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; đồng thời, xác định rõ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, toàn diện; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa cơ quan, tổ chức với các ban, ngành, đoàn thể các cấp, trong đó cơ quan quân sự làm trung tâm; tập trung mọi nguồn lực xã hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.

Thường xuyên kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo thống nhất; kịp thời bổ sung, thực hiện đầy đủ nội dung quy chế, kế hoạch đã xác định. Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên; phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức, các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong phân cấp, quản lý và tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh các đối tượng; chấp hành nghiêm sự phân công tổ chức về việc đưa các đối tượng tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, báo cáo công tác giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định; đưa nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh là một tiêu chuẩn thi đua và gắn các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, cơ sở.

H.G

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-