Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động trọng tâm hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
31/10/2020 - Lượt xem: 742

​Ngày 06/10/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Hướng dẫn số 267/HD-HĐPH về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020.

Ngày 06/10/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Hướng dẫn số 267/HD-HĐPH về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020.

Để việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong năm 2020 diễn ra một cách thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm bằng hành động, việc làm cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương; bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đề nghị các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Hội đồng phối hợp PBGDPL Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành, thị tham mưu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo nội dung Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 30/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình. Trong đó, chú trọng thực hiện một số công việc trọng tâm sau:

Về công tác tham mưu ban hành văn bản tổ chức thực hiện: Đối với Hội đồng phối hợp PBGDPL Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành, thị, đề nghị tham mưu lãnh đạo đơn vị và Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện trong ngành và địa phương; đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước tỉnh, căn cứ kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Về hoạt động của Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, huyện: Với vai trò là cơ quan đầu mối trong việc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp chủ trì, tích cực tham mưu, theo dõi và phối hợp với các ngành, địa phương trong việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tế hiện nay; chủ động phối hợp ngành Văn hóa, Báo, Đài trong việc tổ chức các hoạt động truyền thông về Ngày pháp luật theo nội dung kế hoạch; tổng hợp, báo cáo tình hình khó khăn, vướng mắc của ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện, nhằm kịp thời tháo gỡ để thực hiện thống nhất và hiệu quả.

Về hoạt động hưởng ứng của các sở, ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận và các thành viên của Mặt trận: Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế tổ chức thực hiện theo nội dung kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh với hình thức phù hợp, phong phú và đa dạng. Việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật thông qua các hội nghị sinh hoạt, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn của ngành, cơ quan, đơn vị để việc hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức một cách thiết thực và hiệu quả.

Về hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ đơn vị lực lượng vũ trang: Đề nghị Hội đồng phối hợp PBGDPL Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có kế hoạch thực hiện và chỉ đạo công an cơ sở, các đơn vị trực thuộc, các Tổ nhân dân tự quản, lực lượng dân quân tự vệ đồng loạt tổ chức đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở và các đơn vị trực thuộc. Việc tổ chức bằng hình thức phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế hiện nay.

Về hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật của cấp huyện và cấp xã: Việc triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật trên địa bàn cấp huyện, cấp xã cần được tiến hành rộng khắp, với nhiều hình thức phù hợp; chủ động phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức hình thức phong phú, sinh động; đồng thời, hướng dẫn cấp xã tổ chức thực hiện phù hợp tình hình thực tế địa phương.

Về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cho sinh viên, học sinh, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh: Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn và theo dõi các đơn vị ngành giáo dục, trường học trong tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng trong nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục, đào tạo bằng các hình thức phù hợp, phong phú, sinh động; đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh hướng dẫn và theo dõi các cơ sở đoàn trực thuộc trong việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Một số hình thức tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật: Treo cờ trước cơ quan, đơn vị, trụ sở ấp, khu phố, trường học; treo băng rôn, khẩu hiệu trước cơ quan, đơn vị, trụ sở ấp, khu phố, trường học, các tuyến đường chính; tổ chức hội nghị sinh hoạt ngày pháp luật tại cơ quan, đơn vị, chi, tổ, hội cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; mít tinh và diễu hành; tổ chức tọa đàm; tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức hội nghị triển khai chào mừng.

Về tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng: Tại các cơ quan làm việc, cổng chào của các ấp, khu phố và tại các tuyến đường chính của các xã, huyện, tỉnh phải treo ít nhất 01 khẩu hiệu để hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020; đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức việc treo cờ, khẩu hiệu, pa-nô, áp phích, băng rôn tại các tuyến đường chính tại thành phố Mỹ tho. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện việc treo cờ, khẩu hiệu, panô, áp phích, băng rôn hưởng ứng chào mừng Ngày pháp luật Việt Nam.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện cần lưu ý đảm bảo các yêu cầu sau: Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam phải được tổ chức đều khắp tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị từ ấp đến xã, các cơ quan cấp huyện, tỉnh và các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, huyện, xã; nơi tổ chức phải có treo khẩu hiệu phù hợp; khi tổ chức thực hiện các hoạt động chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam nên có ghi hình (video, ảnh) để đưa tin hoạt động tuyên truyền và lưu làm tư liệu cho cơ quan, đơn vị (gửi báo cáo kèm theo hình ảnh, tư liệu); các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp, địa phương thông báo ngày thực hiện của cơ quan, đơn vị mình (ngoại trừ việc tổ chức hội nghị sinh hoạt, hội nghị lồng ghép hoạt động chuyên môn của đơn vị) để Sở Tư pháp (Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh) tổng hợp, theo dõi và phân công các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đến tham dự.

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-