Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang
26/02/2019

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

- Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG

- Địa chỉ: Số 67, đường Trưng Trắc, phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 0273.3867868    -    Fax: 0273.3867876

- Email: bqlda@tiengiang.gov.vn

- Website: http://bqldaddcn.tiengiang.gov.vn

- Logo đơn vị:

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Thông tin lãnh đạo

Phó Giám đốc

     Họ và tên: Hoàng Như Nghị

     Điện thoại: 0273.3867869

     Email: hoangnhunghi@tiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc

     Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Phương

     Điện thoại: 0273.3867870

     Email: nguyenthithanhphuong@tiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc

     Họ và tên: Võ Đức Nhân

     Điện thoại: 0273.3870212

     Email: voducnhan@tiengiang.gov.vn

2. Các phòng ban trực thuộc

- Văn phòng Ban Quản lý dự án

     Điện thoại: 0273.3867868

- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

     Điện thoại: 0273.3867872

- Phòng Tài chính - Kế toán

     Điện thoại: 0273.3874729

- Phòng Kỹ thuật - Thẩm định

     Điện thoại: 0273.3867768

- Phòng Điều hành dự án

     Điện thoại: 0273.3881895

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Thuộc Điều 3,4 Chương II Quyết định 568/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-