Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Vượt qua đại dịch
15/09/2021 - Lượt xem: 771

Dịch Covid-19 đã và đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội toàn cầu nói chung, Việt Nam và tỉnh Tiền Giang nói riêng. Trước tác động của đại dịch, rất nhiều đối tượng đã bị ảnh hưởng về cuộc sống, thu nhập - việc làm, hoạt động nghề nghiệp... Trong đó, diễn viên nghệ thuật biểu diễn là một trong những lực lượng chịu tác động mạnh mẽ trong thời gian dài bởi những hoạt động biểu diễn luôn gắn với các sự kiện, các hoạt động tập trung đông người...

Dịch Covid-19 đã và đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội toàn cầu nói chung, Việt Nam và tỉnh Tiền Giang nói riêng. Trước tác động của đại dịch, rất nhiều đối tượng đã bị ảnh hưởng về cuộc sống, thu nhập - việc làm, hoạt động nghề nghiệp... Trong đó, diễn viên nghệ thuật biểu diễn là một trong những lực lượng chịu tác động mạnh mẽ trong thời gian dài bởi những hoạt động biểu diễn luôn gắn với các sự kiện, các hoạt động tập trung đông người...

Sau mỗi đợt bùng phát dịch, các hoạt động biểu diễn, các sự kiện văn hóa - thể thao đều phải dừng, hoãn, hủy nhằm chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Do các hoạt động tập trung đông người luôn tiềm ẩn nguy cơ lây lan, gây bùng phát dịch bệnh với hậu quả khó lường. Tại tỉnh Tiền Giang, từ đợt bùng phát dịch lần thứ tư - tháng 6/2021, các hoạt động văn hóa - nghệ thuật buộc phải tạm dừng cho đến nay. Việc tạm dừng các hoạt động biểu diễn là việc làm tất yếu để chung tay phòng, chống dịch, đồng hành vượt qua đại dịch Covid-19. Dẫu vậy, việc tạm dừng các hoạt động này đã và đang gây tác động không nhỏ đến lực lượng viễn viên, đạo diễn..., đặc biệt là những người được xếp hạng IV với mức lương và các khoản thu nhập khá thấp. Việc không có cơ hội hoạt động theo các chương trình biểu diễn nghệ thuật chính thống, các sự kiện, buổi biểu diễn... là một ảnh hưởng không hề nhỏ đến tâm lý và thu nhập của đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước nói chung và của tỉnh ta nói riêng. Do đó, rất cần các chính sách hỗ trợ để lực lượng này có điều kiện duy trì cuộc sống và nuôi dưỡng đam mê với nghề.


Chương trình nghệ thuật tuyên truyền bầu cử - chương trình biểu diễn cuối cùng trước khi tạm hoãn các
hoạt động để phòng, chống dịch bệnh.

*Hỗ trợ vật chất - cú hích tinh thần

Để kịp thời hỗ trợ những khó khăn trên, ngày 01/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; ngày 07/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đây là chính sách hỗ trợ hết sức có ý nghĩa cho các đối tượng chịu tác động mạnh mẽ nhất của dịch bệnh, trong đó có lực lượng diễn viên hạng IV, đạo diễn hạng IV, họa sĩ hạng IV... Theo quy định, mỗi đối tượng được hưởng hỗ trợ 01 lần với số tiền 3.710.000 đồng. Khoản kinh phí hỗ trợ cho từng đối tượng cũng phù hợp với điều kiện kinh tế trong thời điểm hiện tại. Đây thật sự là khoản hỗ trợ kịp thời, quý báu và đầy ý nghĩa thể hiện sự quan tâm đúng mức của Đảng và Nhà nước ta với lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật và lực lượng đang trực tiếp hoạt động nghệ thuật. Khoản hỗ trợ này có ý nghĩa rất lớn để mỗi diễn viên, đạo diễn có điều kiện vượt qua khó khăn trước mắt, tiếp tục nuôi dưỡng đam mê để có thể cống hiến nhiều hơn cho công chúng khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Tại tỉnh Tiền Giang, lực lượng diễn viên, đạo diễn chủ yếu thuộc biên chế của Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Thời gian qua, đơn vị đã tiến hành rà soát các đối tượng đủ điều kiện theo quy định và đề nghị xem xét, giải quyết chính sách hỗ trợ. Nếu được xem xét chấp thuận, khoản hỗ trợ này sẽ là một cú hích tinh thần nhằm tiếp lửa đam mê cho đội ngũ diễn viên, đạo diễn trong tỉnh giúp họ an tâm công tác và gắn bó với nghề.

*Liều thuốc tinh thần - tiếp lửa đam mê

Ngày 03/8/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2226/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện  công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, kế hoạch đã nêu rõ: "Nhằm tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật, giải pháp chỉ đạo của Nhà nước, Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19; khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tăng cường nhận thức xã hội về lối sống tôn trọng pháp luật, kỷ luật, kỷ cương; góp phần xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam đoàn kết, trách nhiệm, tử tế, nhân văn và nhân ái. Thông qua các hoạt động tuyên truyền cổ động, triển lãm, văn hóa, văn nghệ, điện ảnh... góp phần động viên toàn dân lan tỏa các thông điệp, hiệu ứng tích cực, tạo sự tin tưởng, đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Yêu cầu của kế hoạch này nhằm phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ trong sáng tác, tuyên truyền cổ động, dẫn dắt, tạo tâm lý tích cực; khích lệ, cổ vũ tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ, hỗ trợ của người dân, cộng đồng và xã hội trong việc tham gia phòng, chống dịch dịch Covid-19. Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hóa, văn nghệ, triển lãm, điện ảnh... phù hợp với điều kiện tình hình dịch bệnh; tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo không khí lạc quan, tin tưởng trong quần chúng nhân dân; đồng thời lan tỏa các thông điệp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhanh chóng, rộng khắp".

Có thể nói, kế hoạch là một định hướng lớn cho hoạt động tuyên truyền trên lĩnh vực văn hóa, trong đó có hoạt động của lực lượng văn nghệ sĩ nhằm khuyến khích hoạt động sáng tạo và cho ra đời nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cổ vũ tinh thần toàn xã hội trong những ngày cả nước căng mình chống dịch. Thực tế cho thấy, trước khi có kế hoạch này thì nhiều tác phẩm nghệ thuật đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung thể hiện đã được ra đời nhằm cổ vũ tuyến đầu chống dịch. Tiêu biểu như vũ điệu rửa tay trên nền nhạc giai điệu bài hát Ghen Cô Vi, Việt Nam ơi đánh bay Covid...

Tại tỉnh Tiền Giang, nhiều tác phẩm cũng đã được nhiều tác giả sáng tác và công bố bằng tâm huyết, trách nhiệm với xã hội trong công tác phòng, chống dịch. Điển hình như Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh đã tập hợp và xuất bản sách Đi qua mùa Covid gồm nhiều tác phẩm đa dạng về thể loại như: Thể loại văn xuôi có: Nỗi niềm Covid (tác giả Phương Nam), Chuyện của Thảo (tác giả Huỳnh Anh), Tết muộn (tác giả Cỏ May), Cô giáo mùa Cô-vy (tác giả Nhã Thy); thể loại thơ có: Việt Nam ơi, tiến lên (tác giả Trần Đỗ Liêm), Gửi con trong mùa Covid (tác giả Lê Ái Siêm), Tâm tư mùa cách ly (tác giả Lê Quang Vui); kịch có: Vì cuộc sống của chúng ta (tác giả Hoàng Ly); ca cổ có: Chiếc áo phông xanh mùa chống dịch (tác giả Liên Phương), Giặc Covid-19 (tác giả Nguyễn Ngọc Minh); ca khúc có: Chung tay chống dịch (tác giả Dương Năm), Việt Nam đất nước bình yên (tác giả Võ Quang Đảm), Corona hãy đi xa (tác giả Tăng Duy Sang), Người chiến sĩ trên mặt trận tuyến đầu (tác giả Đức Phú)... Và rất nhiều tác phẩm khác đã và đang góp phần rất lớn trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Giá trị tinh thần mà các tác phẩm này mang lại cho công chúng có thể được xem như một "liều thuốc tinh thần" góp phần cùng toàn xã hội chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Hy vọng rằng với định hướng trong hoạt động và sáng tác, nhiều tác phẩm sẽ không ngừng ra đời và có những đóng góp xứng đáng trong công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới.

Dịch dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp gây tác động không nhỏ đến mọi mặt của đời sống xã hội. Để đồng hành cùng các cấp các ngành và toàn xã hội trong nhiệm vụ chung tay phòng, chống dịch có sự đóng góp âm thầm của những văn nghệ sĩ bằng những tác phẩm nghệ thuật. "Liều thuốc tinh thần" từ những thông điệp qua từng tác phẩm đã tạo nên sức mạnh nhằm cổ vũ tuyến đầu và toàn dân tích cực tham gia đẩy lùi dịch bệnh. Không những thế, những tác phẩm nghệ thuật còn góp phần cùng toàn xã hội quyết tâm thực hiện phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19". Hy vọng bằng những quyết tâm, nỗ lực cao nhất, đất nước ta sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường và không ngừng phát triển.

Thanh Danh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-