Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông
26/02/2019

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

- Tên đơn vị: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG

- Địa chỉ: Ấp Bà Lắm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

- Điện thoại: 0273. 3529038

- Email: tanphudong@tiengiang.gov.vn

- Website: tanphudong.tiengiang.gov.vn

II. BỘ MÁY TỔ CHỨC

1. Thông tin lãnh đạo

. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

-  Họ và tên: Nguyễn Quốc Khánh

-  Điện thoại: 0273. 3529018

- Email: nguyenquockhanh@tiengiang.gov.vn

. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

- Họ và tên: Huỳnh Tiến Huân

- Điện thoại: 0273. 3529019

- Email: huynhtienhuan@tiengiang.gov.vn

. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

- Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng

- Điện thoại: 0273. 3529020

- Email: nguyenvandung@tiengiang.gov.vn

2. Các phòng chuyên môn

2.1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

- Điện thoại: 0273. 3529039 - 0273. 3529707

- Email: tanphudong@tiengiang.gov.vn

2.2. Phòng Nội vụ

- Điện thoại: 0273. 3530879

- Email: tanphudong.pnv@tiengiang.gov.vn

2.3. Phòng Tư Pháp

- Điện thoại: 02733. 530903

- Email: tanphudong.ptp@tiengiang.gov.vn

2.4. Thanh tra huyện

 - Điện thoại: 0273. 3530898

- Email: tanphudong.thanhtra@tiengiang.gov.vn

2.5. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Điện thoại: 0273. 3530899

- Email: tanphudong.ptckh@tiengiang.gov.vn

2.6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 - Điện thoại: 0273. 3530878

 - Email: tanphudong.pktht@tiengiang.gov.vn

 2.7. Phòng Tài nguyên và Môi trường

 - Điện thoại: 0273. 3530881

- Email: tanphudong.ptnmt@tiengiang.gov.vn

2.8. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Điện thoại: 0273. 3506424

- Email: tanphudong.pnnptnt@tiengiang.gov.vn

2.9. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Điện thoại: 0273. 3529005

 - Email: tanphudong.pgddt@tiengiang.gov.vn

2.10. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

- Điện thoại: 0273. 3529006

- Email: tanphudong.pldthxh@tiengiang.gov.vn

2.11. Phòng Y tế

- Điện thoại: 0273.3530900

- Email: tanphudong.pyt@tiengiang.gov.vn

2.12. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Điện thoại: 0273.3530875

- Email: tanphudong.pvhtt @tiengiang.gov.vn

III. ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ:

1. Ủy ban nhân dân xã Tân Thới

2. Ủy ban nhân dân xã Tân Phú

3. Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh

4. Ủy ban nhân dân xã Phú Đông

5. Ủy ban nhân dân xã Phú Tân

6. Ủy ban nhân dân xã Phú Thạnh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: