Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Cai Lậy: Tập trung phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
16/04/2019

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thị xã Cai Lậy và các tổ chức thành viên đã phối hợp cùng các ban, ngành thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân, giúp người dân hiểu rõ quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp toàn dân để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhân tố có ý nghĩa quyết định cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương. Bên cạnh đó, thực hiện cuộc vận động "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua triển khai thực hiện, nhân dân trên địa bàn thị xã tích cực tham gia học tập và làm theo, từ đó xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực được tuyên dương, khen thưởng

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thị xã Cai Lậy và các tổ chức thành viên đã phối hợp cùng các ban, ngành thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân, giúp người dân hiểu rõ quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp toàn dân để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhân tố có ý nghĩa quyết định cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương. Bên cạnh đó, thực hiện cuộc vận động "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua triển khai thực hiện, nhân dân trên địa bàn thị xã tích cực tham gia học tập và làm theo, từ đó xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực được tuyên dương, khen thưởng.

Qua thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", trên địa bàn thị xã đã xuất hiện nhiều mô hình tự quản ở khu dân cư như: Cờ đèn, cổng rào an ninh trật tự; khu dân cư tự quản về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; xây dựng tuyến đường tự quản xanh - sạch -  đẹp; mô hình tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm hộ nghèo... Nhân dân tham gia xây dựng gia đình hòa thuận, ấm no hạnh phúc, phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ và tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Hàng năm, có trên 90% hộ đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa và 72/72 ấp, khu phố văn hóa. Trong 5 năm, thông qua việc triển khai thực hiện 5 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" nhân dân tham gia vệ sinh môi trường, giữ gìn nhà cửa sạch, đẹp; hiến đất, cây ăn trái, hoa màu và đóng góp ngày công lao động để xây dựng, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn với tổng trị giá gần 25 tỷ đồng. Đến nay, thị xã Cai Lậy đã có 5/10 xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 4/6 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, ra mắt và tái công nhận 33 cơ sở thờ tự văn hóa, 27 con đường văn hóa.

 Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ thị xã đã vận động được trên 3,7 tỷ đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó, đã xây dựng 61 căn nhà Đại đoàn kết, tổng giá trị trên 2,1 tỷ đồng giúp các gia đình có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 4.500 người nghèo với kinh phí trên 300 triệu đồng; tặng 25.307 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, Tết với kinh phí trên 5 tỷ đồng. Ngoài ra, phát huy phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, Ủy ban MTTQ thị xã kết hợp các tổ chức thành viên liên kết với các ngân hàng hỗ trợ vay vốn cho 9.549 hộ gia đình với số tiền trên 3 tỷ đồng. Thông qua hình thức góp vốn xoay vòng, giúp cây con giống, ngày công lao động trị giá 16 triệu đồng; vận động cán bộ, công nhân, viên chức và nhân dân giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại sau bão, lũ lụt với số tiền gần 50 triệu đồng. Với các hoạt động trên đã giúp 898 hộ thoát nghèo, qua đó giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã từ 4,86% đầu nhiệm kỳ xuống còn 3,34%. 

Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", trong những năm qua, Ủy ban MTTQ thị xã đã vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được 365 triệu đồng và tặng quà gia đình chính sách nhân dịp lễ, Tết; xây dựng 52 căn nhà với tổng giá trị trên 2 tỷ đồng tặng cho gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn; nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, góp phần giáo dục truyền thống và chăm lo ngày càng tốt hơn cho các gia đình có công. Ủy ban MTTQ thị xã Cai Lậy còn vận động các nhà hảo tâm, đơn vị, doanh nghiệp tặng 6.803 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học tốt, trị giá trên 2,8 tỷ đồng.

Song song đó, Ủy ban MTTQ thị xã Cai Lậy cũng đã thực hiện tốt các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ thị xã và các tổ chức thành viên đã tổ chức 44 đoàn giám sát về dạy thêm, học thêm, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, cải cách thủ tục hành chính, nước sạch, vệ sinh môi trường... Qua các đợt giám sát nhằm phát huy những mặt tích cực, góp ý, chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế kịp thời, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, nhân dân đồng tình. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động hiệu quả, chất lượng; đa số các công trình trên địa bàn thị xã đều được giám sát chặt chẽ, đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng công trình, được nhân dân đồng tình. Về công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và người dân được nâng cao, qua đó cải thiện chất lượng các buổi tiếp xúc, khẳng định vai trò tuyên truyền, vận động của MTTQ và các đoàn thể.

Với những kết quả trên, trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Cai Lậy đã vinh dự nhận được nhiều Bằng khen, giấy khen của tỉnh và thị xã. Phát huy những kết quả đã đạt được, Đại hội MTTQ Việt Nam thị xã Cai Lậy đã đề ra phương hướng và 4 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động cụ thể trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 với nội dung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Đồng thời, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Tăng cường, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả  hoạt động của Ủy ban MTTQ thị xã Cai Lậy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hải Vân

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: