Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2020
14/02/2020 - Lượt xem: 1670

Ngày 06/02/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 83-HD/BTGTU về tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2020, với các nội dung trọng tâm như sau:

Ngày 06/02/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 83-HD/BTGTU về tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2020, với các nội dung trọng tâm như sau:

Tăng cường sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân đối với tầm quan trọng của công tác tuyên truyền về biên giới lãnh thổ; về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với các nước láng giềng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối nội và thông tin đối ngoại về chủ trương, quan điểm của Việt Nam về vấn đề biên giới, công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; khẳng định nỗ lực và quyết tâm giải quyết các vấn đề phân giới, cắm mốc còn tồn đọng, tiến tới xây dựng hoàn chỉnh tuyến biên giới trên đất liền hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam với các nước.

Bảo đảm thế chủ động trong công tác tuyên truyền về vấn đề biên giới lãnh thổ, phản ánh một cách đúng định hướng, chính xác, khách quan, kịp thời tình hình biên giới; tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong toàn xã hội. Đồng thời, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các văn bản liên quan, bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền; sự phối hợp hiệu quả của các lực lượng liên quan trong công tác tuyên truyền, công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền; tạo thuận lợi cho công tác phân giới, cắm mốc ở những nơi còn tồn đọng cũng như công tác quản lý biên giới trên đất liền.

Đổi mới, cập nhật hóa về nội dung và đa dạng hóa về hình thức tuyên truyền, coi trọng chất lượng, hiệu quả và sự phù hợp về đối tượng, địa bàn, thời lượng tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền trực quan; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về biên giới với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi ban, ngành, địa phương, đơn vị.

Tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các lực lượng tuyên truyền, nhất là các lực lượng ở cơ sở nhằm thường xuyên đổi mới các nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

Tấn Quân

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-