Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Trung tâm học tập cộng đồng của TP. Mỹ Tho: Đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân 
14/04/2019

Tại TP. Mỹ Tho, thời gian qua, hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng tại 17 phường, xã đã phát huy tốt vai trò là cơ sở giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học tập suốt đời; được phổ biến kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất và cuộc sống, góp phần giảm nghèo, tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm; là nơi thực hiện việc phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật đến với mọi người dân, góp phần tích cực vào việc xây dựng xã hội học tập, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Tại TP. Mỹ Tho, thời gian qua, hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng tại 17 phường, xã đã phát huy tốt vai trò là cơ sở giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học tập suốt đời; được phổ biến kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất và cuộc sống, góp phần giảm nghèo, tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm; là nơi thực hiện việc phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật đến với mọi người dân, góp phần tích cực vào việc xây dựng xã hội học tập, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Nông dân áp dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật được chuyển giao trong việc trồng hoa lan.

Đến nay, tại 17 phường, xã của TP. Mỹ Tho đều thành lập Trung tâm học tập cộng đồng, đạt tỷ lệ 100%. Để tạo thuận lợi cho các trung tâm hoạt động, đến nay, các Trung tâm học tập cộng đồng phường, xã vẫn duy trì hoạt động với 6 tiểu ban gồm: Tuyên giáo - pháp luật; Giáo dục và đào tạo; Khoa học kỹ thuật - khuyến nông khuyến ngư; Thương mại - dịch vụ - tín dụng; Dân số - y tế - môi trường; Văn hóa - du lịch - thể dục thể thao. Ban Giám đốc các Trung tâm học tập cộng đồng phường, xã luôn học tập nâng cao trình độ để vận dụng những kiến thức đã được tập huấn vào công tác nghiệp vụ quản lý. Các Trung tâm thực hiện các hoạt động chính là: Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, củng cố chất lượng phổ cập giáo dục; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm mở rộng hiểu biết, nâng cao nhận thức và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân trong cộng đồng. Những Trung tâm học tập cộng đồng phối hợp triển khai các chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư và các dự án, chương trình tại địa phương.

Trong năm 2018, các Trung tâm học tập cộng đồng phường, xã đã tổ chức được 272 lớp chuyên đề, thu hút trên 27.900 lượt người tham dự. Nội dung các báo cáo chuyên đề tập trung vào các lĩnh vực như: Thời sự - pháp luật, chuyển giao khoa học kỹ thuật, văn hóa giáo dục, y tế, học nghề, văn nghệ, thể thao, quốc phòng an ninh, phòng chống tệ nạn xã hội, các hội thi tìm hiểu kiến thức trên các lĩnh vực. Qua thực hiện báo cáo các chuyên đề đã nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, chuyển giao những tiến bộ về khoa học kỹ thuật cho người dân, xây dựng xã hội học tập, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng nâng cao kiến thức của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Với những hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao dân trí, hỗ trợ và khuyến khích đào tạo nguồn nhân lực, qua đó, góp phần tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm, tích cực thúc đẩy các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, trong năm 2018, các đề tài được các Trung tâm học tập cộng đồng phường, xã chuyển giao đạt hiệu quả như: Các cuộc chuyển giao khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất nuôi trồng tại xã Tân Mỹ Chánh, xã Đạo Thạnh, xã Thới Sơn, xã Trung An, xã Mỹ Phong, Phường 10..., qua đó đã phát huy hiệu quả thiết thực, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân, tiêu biểu là các mô hình như: Trồng rau an toàn, trồng hoa kiểng; kỹ thuật nuôi bò, nuôi heo... đã góp phần tạo việc làm, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tham gia mô hình.

Với sự cố gắng của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, trong thực tiễn vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định như: Cơ sở vật chất ở các Trung tâm học tập cộng đồng tuy đã được trang bị nhưng vẫn còn thiếu, chưa có sức thu hút nhiều đối tượng đến sinh hoạt, kinh phí hoạt động còn hạn chế nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

Để tiếp tục xây dựng và phát triển bền vững các Trung tâm học tập cộng đồng, trong thời gian tới, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ TP. Mỹ Tho đến cơ sở, đòi hỏi sự đồng thuận cao, tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội và cả cộng đồng. Bên cạnh đó, cần thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, tăng cường bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người học; chú trọng xây dựng nội dung, đổi mới hình thức tổ chức học tập theo hướng thiết thực, phù hợp với nhu cầu của người học, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị,  từng bước góp phần nâng cao dân trí, nâng cao hiểu biết của người dân về các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện các mục tiêu giải quyết việc làm, giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở...

Thanh Tùng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: