Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Triển khai thực hiện tiêu hủy thuốc lá nhập lậu trên địa bàn tỉnh
10/10/2020 - Lượt xem: 1183

Ngày 16/9/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 4465/UBND-NCPC về triển khai thực hiện tiêu hủy thuốc lá nhập lậu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Ngày 16/9/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 4465/UBND-NCPC về triển khai thực hiện tiêu hủy thuốc lá nhập lậu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo Công văn, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thuốc lá điếu nhập lậu do các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh bắt giữ, sau khi có quyết định xử lý tịch thu tiến hành lập phương án xử lý và trình cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; thực hiện tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu theo quy định tại Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Kinh phí hỗ trợ tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu và việc quản lý, sử dụng kinh phí này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 03/02/2015 và Thông tư số 306/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Lập kế hoạch tiêu hủy gửi Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/TG trước thời gian tiêu hủy là 10 ngày, để Ban Chỉ đạo 389/TG thông báo cho Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam cử đại diện và đại diện các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc lá khác đến chứng kiến việc tiêu hủy thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả.

Giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/TG (Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang) làm đầu mối tổng hợp, thông báo cho Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam thời gian tiêu hủy của các lực lượng chức năng để tham gia chứng kiến việc tiêu hủy đúng quy định tại Thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 03/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ tiêu hủy thuốc lá nhập lậu từ Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, phân bổ cho các lực lượng trực tiếp bắt giữ, xử lý theo đúng quy định tại Thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 03/02/2015 và Thông tư số 306/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia số lượng thuốc lá điếu nhập lậu bị bắt giữ, xử lý tịch thu; số lượng thuốc lá điếu nhập lậu đã tiêu hủy; số kinh phí hỗ trợ tiêu hủy theo định kỳ báo cáo tháng.

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-