Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND
20/11/2021 - Lượt xem: 164

Ngày 17/11/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 6993/UBND-KGVX về triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND quy định kinh phí hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật thực hiện chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2021 - 2025. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 27/9/2021.

Ngày 17/11/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 6993/UBND-KGVX về triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND quy định kinh phí hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật thực hiện chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2021 - 2025. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 27/9/2021.

Để việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 17/9/2021 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đúng quy định, UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung sau:

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết nêu trên; tham mưu, đề xuất văn bản chỉ đạo thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định. Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các đơn vị có liên quan kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét đối với các trường hợp vượt thẩm quyền. Thực hiện việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, báo cáo, thanh toán, quyết toán kinh phí theo đúng quy định. Định kỳ báo cáo HĐND tỉnh, UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết theo quy định.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh: Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Y tế và các địa phương tổ chức tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết đến đoàn viên, hội viên và người dân để thực hiện.

Đồng thời, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ được quy định tại Nghị quyết theo hướng dẫn của Sở Y tế; thanh toán, quyết toán kinh phí theo quy định. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn quản lý lựa chọn các hình thức phù hợp để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các chính sách liên quan đến người dân để người dân biết, thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 17/9/2021 của HĐND tỉnh.

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-