Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019
15/05/2019

Ngày 04/5/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 1767/UBND-NCPC về việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Ngày 04/5/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 1767/UBND-NCPC về việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện căn cứ các Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác dân vận chính quyền, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019 phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ khi có biến động nhân sự; phân công lãnh đạo cơ quan và chuyên viên kiêm nhiệm để theo dõi, nâng cao hiệu quả tham mưu về công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động tiếp công dân, trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của nhân dân nhằm nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI); đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các mô hình, điển hình về quy chế dân chủ cơ sở, dân vận khéo, dân vận chính quyền tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời giao Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo việc thực hiện cải cách hành chính; nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công; việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra công vụ; Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tổ chức tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các mô hình, điển hình về quy chế dân chủ cơ sở, dân vận khéo, dân vận chính quyền; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có liên quan đến công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Tổ chức tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác dân vận chính quyền cho đội ngũ hòa giải viên cấp cơ sở...

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: