Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình"
30/11/2020 - Lượt xem: 360

Ngày 11/11/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 315/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình" trên địa bàn tỉnh.

Ngày 11/11/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 315/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình" trên địa bàn tỉnh.

Mục đích ban hành Kế hoạch nhằm triển khai kịp thời, đầy đủ các nội dung tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình", để tổ chức thực hiện có hiệu quả ở địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị và nhân dân trong thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Yêu cầu trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg là bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong triển khai thực hiện Chỉ thị. Nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, tổ chức thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình phải phong phú, thiết thực, tuyên truyền phải đa dạng, hấp dẫn, nhằm làm tăng hiệu quả tại đơn vị, địa phương; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực thi chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hiệu quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

Thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh; xây dựng mạng lưới cộng tác viên gia đình; thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, Đội phòng, chống bạo lực gia đình và các cơ sở tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình. Kiên quyết xử lý nghiêm những vụ việc bạo lực gia đình tạo dư luận không tốt trong xã hội, nhằm nâng cao tính răn đe, giáo dục, để bạo lực gia đình không còn là nguyên nhân dẫn đến các tệ nạn xã hội khác.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện các nội dung sau: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức các chính sách pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình; phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình, nhất là ở cơ sở.

Xây dựng, nhân rộng, duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình như: Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; mô hình Đội phòng, chống bạo lực gia đình và các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình khác; xây dựng các địa chỉ tin cậy ở cơ sở, nhằm kịp thời phát hiện các vụ bạo lực gia đình và hỗ trợ có hiệu quả đối với nạn nhân bị bạo lực gia đình. Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác thực thi pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm khắc các vụ việc bạo lực gia đình xảy ra; theo dõi, đánh giá kết quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình; có biện pháp nhắc nhở, phê bình những địa phương, đơn vị làm chưa tốt, đồng thời, khen thưởng, động viên kịp thời những địa phương, đơn vị làm tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình...

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-