Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh
14/04/2019

Ngày 08/4/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ngày 08/4/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai thi hành Luật bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành, thị trong việc tổ chức các hoạt động triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh giao các sở, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện thực hiện các nội dung sau: Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Luật và văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về bảo vệ bí mật Nhà nước để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với Luật; đóng góp dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành Luật; thực hiện quy định về xây dựng danh mục bí mật Nhà nước; thực hiện các quy định chuyển tiếp của Luật; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ bí mật Nhà nước.

Đồng thời yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện phải nâng cao trách nhiệm, tích cực chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thi hành Luật; có lộ trình cụ thể để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-