Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021
18/01/2021 - Lượt xem: 191

Ngày 28/12/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 2679/UBND-VHXH về việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021.

Ngày 28/12/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 2679/UBND-VHXH về việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021.

Theo Công văn, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Kế hoạch số 315/KH-UBND ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu triển khai các nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND tỉnh tại Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông định hướng các cơ quan báo chí đa dạng hóa hình thức, đối tượng tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua các ứng dụng trên điện thoại thông minh nhằm hỗ trợ các gia đình kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bạo lực gia đình, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực từ bạo lực gia đình đến các mối quan hệ trong gia đình. Tham mưu UBND tỉnh lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2021 - 2025; bố trí cán bộ làm công tác gia đình và xây dựng đội ngũ cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em ở cơ sở.

Đồng thời, phối hợp với các ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các giải pháp ngăn chặn kịp thời những điểm nóng về bạo lực gia đình; quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương khi để xảy ra bạo lực gia đình; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong phòng, chống bạo lực gia đình; xử lý nghiêm đối tượng gây bạo lực gia đình và trường hợp dung túng, bao che hành vi bạo lực gia đình.

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-