Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Triển khai cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động
20/05/2020 - Lượt xem: 102

Ngày 08/5/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 2080/UBND-KTTC về việc triển khai cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động. 

Ngày 08/5/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 2080/UBND-KTTC về việc triển khai cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động. 

Theo Công văn, UBND tỉnh yêu cầu: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện rà soát danh sách người sử dụng lao động theo quy định Khoản 2 mục II Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 12/5/2020.

Căn cứ kết quả rà soát, UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tổ chức thẩm định, tổng hợp danh sách theo Phụ lục kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trình Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt cụ thể từng tháng như sau:

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc đối với người lao động tháng 4, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổng hợp danh sách, gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chậm nhất ngày 15/5/2020 để thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/5/2020.

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc đối với người lao động tháng 5, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổng hợp danh sách, gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chậm nhất ngày 08/6/2020 để thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 10/6/2020.

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc đối với người lao động tháng 6, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổng hợp danh sách, gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chậm nhất ngày 08/7/2020 để thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 10/7/2020.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh tỉnh Tiền Giang chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội - chi nhánh tỉnh Tiền Giang bố trí nguồn nhân lực để kịp thời triển khai chương trình cho vay hỗ trợ người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 và gửi báo cáo về kết quả, tình hình triển khai thực hiện chương trình về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; thực hiện trách nhiệm được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao về giám sát, thanh tra việc thực hiện các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Căn cứ Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội - chi nhánh tỉnh Tiền Giang hướng dẫn người sử dụng lao động lập hồ sơ và thực hiện giải ngân theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-