Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tổng kết Chuyên đề thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020
08/03/2021 - Lượt xem: 634

Sáng ngày 04/3, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chuyên đề thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020. Hội nghị được tổ chức trực tuyến, kết nối 11 điểm cầu huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh.

Sáng ngày 04/3, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chuyên đề thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020. Hội nghị được tổ chức trực tuyến, kết nối 11 điểm cầu huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh.


Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua cho các đơn vị.

Theo báo cáo tại hội nghị, công tác CCHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các ngành, các cấp tổ chức thực hiện tốt, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC được tăng cường; kỷ luật, kỷ cương hành chính ngày càng đi vào nề nếp; trách nhiệm công vụ và văn hóa công sở có chuyển biến tích cực; chuyên đề thi đua thực hiện nhiệm vụ CCHC tiếp tục được phát động thực hiện sâu rộng trong tất cả cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã; việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được thực hiện rất quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tỉnh tập trung đầu tư, xây dựng Chính quyền điện tử và đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Kết quả bước đầu đã cải thiện được mối quan hệ, tác động qua lại giữa người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan hành chính trong tỉnh trở nên thân thiện, minh bạch, thuận tiện, tiết kiệm chi phí, thời gian và hiệu quả hơn.

Năm 2020 là năm thứ 4 thực hiện Chuyên đề thi đua ứng dụng CNTT trong hoạt động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Chuyên đề đã được các cơ quan, đơn vị và địa phương quan tâm tích cực và có cải thiện về chất lượng công tác ứng dụng và phát triển CNTT. Kết quả đánh giá, xếp hạng của của các cấp đều có sự thay đổi vượt bậc so với năm 2019, phản ánh đúng thực trạng ứng dụng CNTT tại mỗi đơn vị.

Đến nay, tỉnh có 1.994 thủ tục hành chính và được đăng tải trên Trang dịch vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (http://dichvucong.tiengiang.gov.vn/); thực hiện chuẩn hóa, công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, trong đó đã thực hiện tích hợp 723 thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công quốc gia (bao gồm thủ tục cấp tỉnh, huyện và xã), đạt tỷ lệ: 36,37% (723/1.988). Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận trực tuyến là 218.134 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính là 882.722 hồ sơ. Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành được triển khai tập trung, đồng bộ trong toàn bộ cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh liên thông đến tất cả UBND cấp huyện, cấp xã và các trường đại học, cao đẳng... theo mô hình quản lý tập trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. Tỷ lệ văn bản đi/đến được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng so với tổng số văn bản đi/đến giữa các cơ quan trong nội bộ UBND tỉnh đạt 95%; tỷ lệ văn bản đi/đến được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng trên tổng số văn bản đi/đến giữa UBND tỉnh với các cơ quan bên ngoài đạt 80%; có 100% cán bộ, công chức được cấp thư điện tử công vụ tỉnh (mail.tiengiang.gov.vn); triển khai cấp phát hơn 1.400 thiết bị ký số cho tổ chức, cá nhân và 165 thiết bị ký số được tích hợp lên SIM…

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay và những khó khăn trong thực hiện công tác CCHC, ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị trong thời gian qua và đề ra những giải pháp trong năm 2021

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai, thực hiện Chuyên đề thi đua đẩy mạnh CCHC, ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã nêu lên những tồn tại, hạn chế mà tỉnh cần có những giải pháp, kế hoạch cụ thể để thực hiện trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc đẩy mạnh CCHC là 1 trong 3 khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI, đây là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động cơ quan Nhà nước năm 2021 và cả nhiệm kỳ (2021 - 2015). Các sở, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu; chủ động triển khai thực hiện kế hoạch công tác CCHC năm 2021 và phát động Chuyên đề thi đua CCHC năm 2021.

Lĩnh vực ứng dụng CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông chủ động triển khai Đề án chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến 2030, trên cơ sở đó cụ thể hóa thành kế hoạch cho năm 2021 để hướng dẫn cho các ngành, các cấp và địa phương thực hiện. Những ý kiến, kiến nghị của các ngành, địa phương trong lĩnh vực CCHC, ứng dụng CNTT, UBND tỉnh xem xét và sẽ có những giải pháp chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Để công tác CCHC, ứng dụng CNTT đạt hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết công việc, trong đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở trong giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ của các tổ chức, người dân, doanh nghiệp; chấn chỉnh văn hóa công sở để tạo môi trường làm việc văn minh, sạch đẹp. Về cải cách thể chế, tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và các thủ tục phải thông qua Hội đồng nhân dân.

Bên cạnh đó, các ngành, các cấp tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung liên quan về CCHC, ứng dụng CNTT trong Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 19/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Đồng thời, tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Tiền Giang theo Đề án số 02-ĐA/TU ngày 21/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh và Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ…

Về ứng dụng CNTT, cần sớm khắc phục các hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm Một cửa điện tử, đặc biệt trên lĩnh vực đất đai; thường xuyên rà soát cập nhật thủ tục hành chính trên Trang dịch vụ hành chính công tỉnh; chia sẻ thông tin cơ sở dữ liệu chuyên ngành cho địa phương; hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, nộp hồ sơ trực tuyến; lãnh đạo thường xuyên kiểm tra tình trạng giải quyết hồ sơ trên hệ thống Một cửa điện tử; phát huy nâng cao chỉ số ICT và nghiên cứu giải pháp nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, PAR, SIPAS để công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh đạt hiệu quả cao.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng 02 Cờ thi đua (Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Chợ Gạo) và 22 Bằng khen cho các tập thể đã có thành tích trong thực hiện chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh CCHC" năm 2020. UBND tỉnh cũng đã tặng 03 Cờ thi đua (Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND huyện Cai Lậy) và 19 Bằng khen cho các tập thể đã có thành tích trong thực hiện chuyên đề thi đua "Ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã tặng Bằng khen cho 04 tập thể, 06 cá nhân đạt giải trong Cuộc thi "Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang" năm 2019 - 2020.

Phương Thanh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-