Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Sơ kết 05 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Luật Hòa giải cơ sở
05/11/2019

Ngày 31/10, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (gọi tắt là Chỉ thị 32); Sơ kết 05 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và Luật Hòa giải cơ sở. Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và bà Nguyễn Thị Đang, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị

Ngày 31/10, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (gọi tắt là Chỉ thị 32); Sơ kết 05 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và Luật Hòa giải cơ sở. Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và bà Nguyễn Thị Đang, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị.

Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 32 và 05 năm thực hiện Luật PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 32 và 05 năm triển khai thực hiện Luật PBGDPL và Luật Hòa giải ở cơ sở kết quả cho thấy, việc triển khai, quán triệt và chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 32, Luật PBGDPL và Luật Hòa giải ở cơ sở đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới theo hướng tích cực và cụ thể hơn. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch PBGDPL của các cấp, các ngành được quan tâm thực hiện, đặc biệt là các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tổ chức lãnh đạo công tác PBGDPL ở địa phương bằng những nghị quyết và kế hoạch cụ thể, sát với điều kiện thực tế ở địa phương.

Với việc lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp từng địa bàn, nhóm đối tượng, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương và yêu cầu của từng cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, công tác tuyên truyền, PBGDPL được thực hiện đồng bộ, rộng khắp, có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, thực sự hướng về cơ sở nhằm nâng cao trình độ nhận thức pháp luật, ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Nhiều hình thức PBGDPL được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực... 

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh hiện có 40 thành viên; ngoài ra còn có Công an tỉnh (21 thành viên), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (12 thành viên); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (14 thành viên). Hiện nay, toàn tỉnh có 507 báo cáo viên pháp luật, có 3.193 tuyên truyền viên pháp luật và 1.088 tổ hòa giải (trong đó có 41 tổ hòa giải khu nhà trọ công nhân tự quản) với 7.052 hòa giải viên được bố trí đều khắp các địa bàn ấp, khu phố, cụm dân cư trong tỉnh. Qua 15 năm thực hiện, các tổ hòa giải đã nhận và đưa ra hòa giải 43.285 vụ việc, trong đó hòa giải thành 31.209 vụ việc.

Báo cáo tại hội nghị cũng cho thấy, qua 05 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, tổ chức hoạt động của các tổ hòa giải đã được củng cố, kiện toàn; thông qua công tác hòa giải, các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ cộng đồng dân cư cơ bản đã được giải quyết một cách kịp thời, hiệu quả, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân...

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên một số hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện Chỉ thị số 32 và 05 năm triển khai thực hiện Luật PBGDPL và Luật Hòa giải ở cơ sở, đồng thời đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động PBGDPL trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các ngành, địa phương đã đạt được qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 32 và 05 năm triển khai thực hiện Luật PBGDPL và Luật Hòa giải ở cơ sở. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở trong thời gian tới, ông lưu ý: "Các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở cho cán bộ, đảng viên và nhân dân theo đúng tinh thần Chỉ thị 32 của Ban Bí thư cũng như Luật PBGDPL. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của đội ngũ làm công tác PBGDPL, rà soát, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác tham mưu quản lý Nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở. Bố trí hợp lý nguồn kinh phí để thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở địa phương; đồng thời phát huy vai trò của cơ quan Tư pháp trong công tác tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền về công tác PBGDPL, nhằm thực hiện tốt chương trình, đề án về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trong thời gian tới".

Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 32 và 05 năm thực hiện Luật PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của tỉnh và các tổ chức thành viên chủ động phối hợp với cơ quan Nhà nước tích cực vận động giáo dục nhân dân tự giác tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, đẩy mạnh việc giám sát hoạt động  thi hành pháp luật của các cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức Nhà nước. Hàng năm, các cấp ủy, chính quyền có tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, sơ kết, tổng kết công tác PBGDPL, nhất là đối với các đề án về công tác PBGDPL đang được triển khai thực hiện nhằm biểu dương, khen thưởng kịp thời, nhân rộng những tập thể, cá nhân làm tốt, những cách làm hay để đưa công tác PBGDPL đi vào nề nếp, đạt được hiệu quả ngày càng cao. Đồng thời, nội dung tuyên truyền PBGDPL phải được lựa chọn, chắt lọc cho phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn ở địa phương với phương châm "ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thực hiện", gắn tuyên truyền PBGDPL với giáo dục tư tưởng, đạo đức, văn hóa truyền thống, đặc biệt là gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng đời sống ở khu dân cư trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 14 tập thể, 14 cá nhân đã có thành tích trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 05 năm thực hiện Luật PBGDPL trên địa bàn tỉnh; tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 11 cá nhân đã có thành tích thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong 5 năm (2014 - 2018).

Lâm Như

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-