Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh
19/01/2020

Ngày 31/12/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 4762/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHPL) trên địa bàn tỉnh năm 2020

Ngày 31/12/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 4762/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHPL) trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Theo đó, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác TDTHPL trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ và Thông tư số 14/201/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp. Thời gian thực hiện trong quý I/2020.  Các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức thực hiện công tác TDTHPL thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý. Thời gian thực hiện trong quý I/2020. 

Trách nhiệm của Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan; UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ TDTHPL cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác TDTHPL của các sở, ngành, địa phương. Tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện công tác TDTHPL trên địa bàn tỉnh theo quy định (nếu cần thiết). Theo dõi, đôn đốc các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác TDTHPL theo quy định và Kế hoạch này.

Trách nhiệm của các sở, ngành tỉnh: Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch TDTHPL thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của sở, ngành và theo Kế hoạch này. Trong đó xác định rõ nội dung, hình thức, các hoạt động TDTHPL. Tập trung TDTHPL trong các lĩnh vực chuyên đề, trọng tâm, TDTHPL đối với những lĩnh vực phức tạp, có nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn THPL, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân. Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác TDTHPL. Tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện trong công tác TDTHPL. Bố trí cán bộ, công chức làm công tác TDTHPL đảm bảo tính ổn định, có năng lực, thực hiện tốt vai trò tham mưu, làm đầu mối trong công tác TDTHPL.

Trách nhiệm của UBND cấp huyện: Ban hành kế hoạch TDTHPL của địa phương theo quy định và theo Kế hoạch này, gửi về Sở Tư pháp để theo dõi, báo cáo UBND tỉnh. Xây dựng, phối hợp thực hiện kế hoạch TDTHPL lĩnh vực chuyên đề, lĩnh vực trọng tâm theo quy định và kế hoạch của tỉnh. Phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch này. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các hoạt động TDTHPL ở địa phương...

Bé Hai

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-