Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tổ chức kỷ niệm năm chẵn, năm tròn Ngày truyền thống các ban và cơ quan của Đảng
03/04/2020 - Lượt xem: 182

​Năm 2020, kỷ niệm năm chẵn, năm tròn Ngày truyền thống nhiều ban và cơ quan của Đảng như: 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020), 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2020), 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020), 90 năm ngày truyền thống Văn phòng và Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2020),…

Năm 2020, kỷ niệm năm chẵn, năm tròn Ngày truyền thống nhiều ban và cơ quan của Đảng như: 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020), 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2020), 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020), 90 năm ngày truyền thống Văn phòng và Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2020),…

Ngày 25/3/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 92-HD/BTGTU về việc tổ chức kỷ niệm năm chẵn, năm tròn Ngày truyền thống các ban và cơ quan của Đảng trên địa bàn tỉnh như sau:

Việc tổ chức kỷ niệm năm chẵn, năm tròn Ngày truyền thống các ban và cơ quan của Đảng nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang và những công lao, đóng góp các ban đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta trong 90 năm qua; cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các ban của Đảng từ tỉnh đến cơ sở nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phát huy những thành tựu, ưu điểm; khắc phục những tồn tại, hạn chế; không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Các hoạt động kỷ niệm ở quy mô, tầm mức phù hợp, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, địa phương góp phần tạo nên không khí phấn khởi, thi đua và sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong các ban và cơ quan của Đảng.

Các hoạt động kỷ niệm gồm tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học nhằm bổ sung, làm rõ vị trí, vai trò và những công lao, đóng góp to lớn, những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình xây dựng và trưởng thành, các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác của các ban và cơ quan của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đất nước trong tình hình mới.

Gặp mặt, thăm hỏi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các ban và cơ quan của Đảng qua các thời kỳ, nhất là đối với cán bộ về hưu, người có nhiều đóng góp với các ban, những người có hoàn cảnh khó khăn; trùng tu, tôn tạo và tham quan Khu di tích lịch sử, truyền thống.

Biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền; xây dựng phim tài liệu, tổ chức thi tìm hiểu truyền thống; phát động phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và các hoạt động khác phù hợp, gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ban.

Đối với các ban và cơ quan Đảng của Tỉnh ủy không tổ chức lễ kỷ niệm, tập trung làm tốt các hoạt động sau: Tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học; Tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ của các ban và cơ quan Đảng qua các thời kỳ; Tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền về truyền thống của các ban và cơ quan Đảng, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, hành hương về Khu di tích lịch sử, truyền thống.

Riêng ngành Tuyên giáo của tỉnh căn cứ Hướng dẫn số 90-HD/BTGTU ngày 04/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (01/8/1930 - 01/8/2020).

 Tấn Quân

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-