Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang tháng 8 năm 2016
26/08/2016 - Lượt xem: 4622

I. KINH TẾ

1. Sản xuất nông nghiệp và thủy sản

a. Nông nghiệp:

- Trồng trọt:

Trong tháng cây lương thực có hạt gieo trồng 1.635 ha, tám tháng gieo trồng188.121 ha, đạt 88,3% kế hoạch và giảm 3,9% so cùng kỳ; sản lượng thu hoạchtrong tháng 58.440 tấn, tám tháng thu hoạch 798.250 tấn, đạt 64,2% kế hoạchvà giảm 8,1% so cùng kỳ; trong đó: cây lúa gieo trồng 184.636 ha (chiếm98,1% diện tích cây lương thực có hạt), đạt 88,5% kế hoạch, giảm 3,9% socùng kỳ, đã thu hoạch xong 120.886 ha, năng suất bình quân 65,2 tạ/ha, tăng0,3% so cùng kỳ với sản lượng 787.640 tấn, đạt 64,2% kế hoạch, giảm 8,1% socùng kỳ. Trong đó:

 - Vụ lúa Hè Thu: chính thức xuống giống được 70.673 ha, đạt 100,2% kế hoạch,giảm 6,2% so cùng kỳ, tương ứng giảm 4.644 ha nguyên nhân do ảnh hưởng củahạn, mặn nên diện tích các xã ven đê biển, cuối nguồn không xuống giống vụnày để chuẩn bị làm đất xuống giống sớm cho vụ sau. Dự ước đến cuối thángthu hoạch 11.241 ha, năng suất 50,6 tạ/ha với sản lượng 56.855 tấn. Về cơcấu giống lúa: lúa đặc sản, chất lượng cao, như  OM 4900, OM 6162, nếp bè...với diện tích 34.564 ha, chiếm tỉ lệ 49%, giảm 8,5% so cùng kỳ; lúa thườngnhư IR 50404, IR64... với diện tích 31.955 ha, chiếm tỉ lệ 45%; giống lúathuần khác diện tích 4.154 ha, chiếm 6%.

- Vụ Thu Đông: xuống giống 1.275 ha, ước tính vụ này xuống giống khoảng35.000 ha tập trung ở các huyện phía đông.

Trong tháng trồng 358 ha bắp, 33 ha cây chất bột có củ, 5.389 ha rau đậu cácloại. Ước đến cuối tháng 8, trên địa bàn tỉnh gieo trồng 3.469 ha bắp, giảm5% so cùng kỳ, thu hoạch 2.963 ha, năng suất bình quân 35,7 tạ/ha với sảnlượng 10.577 tấn, giảm 4% so cùng kỳ do diện tích thu hoạch giảm. Cây chấtbột có củ trồng 1.124 ha, đạt 121,7% kế hoạch, giảm 2,8% so cùng kỳ; trongđó: diện tích khoai mỡ 588 ha. Cây rau đậu các loại trồng 46.524 ha, đạt91,1% kế hoạch, tăng 3,7% so cùng kỳ; thu hoạch 38.882 ha, năng suất bìnhquân 178,2 tạ/ha với sản lượng 692.775 tấn, tăng 0,5% so cùng kỳ; chủ yếu làrau các loại gieo trồng 46.416 ha, thu hoạch 38.797 ha, năng suất bình quân178,5 tạ/ha với sản lượng 692.521 tấn.

- Chăn nuôi:

Đàn bò của tỉnh thời điểm ước đạt 86.800 con, tăng 4,4% so cùng kỳ tương ứngtăng 3.680 con. Đàn lợn đạt 595 ngàn con, tăng 1,2% so cùng kỳ, tương ứngtăng 6.845 con, nguyên nhân do thời gian qua dịch bệnh được kiểm soát, giálợn hơi trên thị trường không cao nhưng giữ ở mức có lợi cho người chănnuôi. Đàn gia cầm đạt 8,5 triệu con, tăng 11,4% so cùng kỳ, tương ứng tăng0,9 triệu con; trong đó, đàn gà 5,9 triệu con.

b. Thủy hải sản:

Diện tích nuôi thủy sản các loại trong tháng 543 ha, 8 tháng nuôi 14.301 ha,đạt 91,1% kế hoạch, giảm 2,9% so cùng kỳ. Thủy sản nước ngọt nuôi 6.031 ha,giảm 1,4% so cùng kỳ do tình hình thời tiết chưa thuận lợi cho việc thả nuôiở các huyện phía Đông. Thủy sản nước mặn, lợ nuôi 8.270 ha, giảm 3,9% socùng kỳ. Sản lượng thủy sản thu hoạch trong tháng 31.468 tấn, 8 tháng thuhoạch 174.882 tấn, đạt 72,2% kế hoạch, tăng 6,1% so cùng kỳ. Sản lượng thuhoạch từ nuôi 107.034 tấn, tăng 8,9% so cùng kỳ do diện tích nuôi nước mặn,lợ đang vào mùa thu hoạch tôm, nghêu nên sản lượng tăng. Trong tháng, xảy ra2 trường hợp tai nạn tàu cá làm 1 người mất tích, ước thiệt hại tài sảnkhoảng 1,3 tỷ đồng; 8 tháng  đã xảy ra 5 trường hợp tai nạn tàu cá, ướcthiệt hại tài sản 4,8 tỷ đồng.

Tình hình dịch bệnh trên tôm: đến nay lũy kế có79,31 ha tôm nuôi thâm canh, bán thâm canh và quảng canh ở 2 huyện Gò CôngĐông và Tân Phú Đông bị thiệt hại. Đã sử dụng 13.900 kg Chlorine/104hộ/34,96 ha để xử lý môi trường nuôi.

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng tăng 3,8% so với tháng trước và tăng15,3% so tháng cùng kỳ năm trước. Tám tháng đầu năm chỉ số sản xuất côngnghiệp tăng 14,5% so cùng kỳ; bao gồm: ngành công nghiệp khai khoáng giảm62,5%, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,7%, ngành sản xuất vàphân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng15,2%, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng10,7%.

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 7/2016 so với thángtrước giảm 7% và so cùng kỳ tăng 10,4%. Một số ngành có chỉ số tồn kho tăngcao so với cùng thời điểm năm trước là: sản phẩm gạo xay xát gấp 4,5 lần,thuốc chứa pênixilin hoặc kháng sinh dạng viên gấp 5,5 lần... Bên cạnh đó cómột số ngành có chỉ số tồn kho giảm là: thức ăn cho gia súc giảm 46%, sảnxuất thức ăn cho thủy sản giảm 57,6%, sản phẩm bia đóng chai giảm 42,4%, sảnphẩm bia đóng lon giảm 31,7%...

3. Đầu tư - xây dựng

Tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lýthực hiện tháng 8 là 219,7 tỷ đồng, 8 tháng thực hiện 1.227,9 tỷ đồng, đạt59,5% kế hoạch, tăng 14,2% so cùng kỳ.

Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh thực hiện 930,9 tỷ đồng, tăng  22,9%so cùng kỳ. Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp huyện thực hiện 219,8 tỷ đồng,giảm 10,9% so cùng kỳ. Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp xã thực hiện 77,2 tỷđồng, tăng 9% so cùng kỳ.

4. Thương mại - giá cả - du lịch

a. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xãhội:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trong thángthực hiện được 4.600 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ; trong đó tổng mức bán lẻhàng hóa 3.762,7 tỷ đồng, tăng 14,3%. Tám tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa vàdoanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội thực hiện được 35.107,6 tỷ đồng, đạt63,3% kế hoạch, tăng 8,3% so cùng kỳ; gồm: kinh tế nhà nước thực hiện được3.064,7 tỷ đồng, tăng 4,1%, kinh tế ngoài nhà nước thực hiện 31.844,6 tỷđồng, tăng 8,5%, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 198,3 tỷ đồng,tăng 62,7%. Phân theo ngành kinh tế: thương nghiệp thực hiện 28.537,4 tỷđồng, tăng 8,1%; lưu trú 54,2 tỷ đồng, tăng 13,1%, ăn uống 3.002,9 tỷ đồng,tăng 9,5%, du lịch lữ hành 43,8 tỷ đồng, tăng 5,2%, dịch vụ 3.469,3 tỷ đồng,tăng 9,1% so cùng kỳ.

b. Xuất - Nhập khẩu:

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thực hiện 188,9 triệu USD, tăng 5% so thángtrước. Tám tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thực hiện 1.278,1 triệu USD,đạt 60,9% kế hoạch, tăng 12,4% so cùng kỳ; trong đó: kinh tế nhà nước thựchiện 6,6 triệu USD, giảm 65,7%, kinh tế ngoài nhà nước thực hiện 362,7 triệuUSD, giảm 3%, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 908,8 triệu USD,tăng 22,1%. Tình hình xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của tỉnh như sau:

- Hàng thủy sản: xuất 10.254 tấn, tăng 2,7% so tháng trước, kim ngạch đạt22,5 triệu USD. Tám tháng xuất 80.859 tấn, tăng 1%, kim ngạch đạt 170,2triệu USD, giảm 6,2% so cùng kỳ.

- Gạo: xuất 6.324 tấn, tăng 36,1% so tháng trước về giá trị đạt 3,2 triệuUSD; tám tháng xuất 89.350 tấn, giảm 28,4% về trị giá đạt 41,8 triệu USD,giảm 22,2% so cùng kỳ do những thị trường tập trung như Philippines,Malaysia, Indonesia… không có nhu cầu nhập khẩu nhiều, thị trường Trung Quốccũng trầm lắng, nhu cầu giảm.

- Hàng dệt may: xuất 5.117 ngàn sản phẩm, tăng 5,4% so tháng trước, giá trịđạt 52,6 triệu USD; tám tháng xuất 40.507 ngàn sản phẩm, giảm 30,7% về trịgiá đạt 267,9 triệu USD, tăng 13,8% so cùng kỳ.  

- Hàng rau quả: xuất 478 tấn, trị giá đạt 972 triệu USD; tám tháng xuất4.870 tấn, giảm 1,7% về trị giá đạt 9,4 triệu USD, tăng 31,9% so cùng kỳ.

Ngoài các mặt hàng chủ yếu, trị giá xuất khẩu mặt hàng giày dép, sản phẩmbằng nhựa, túi xách, ống đồng đang phát triển mạnh. Tám tháng trị giá xuấtkhẩu giày dép các loại đạt 268,5 triệu USD, tăng 33,4%; túi xách sản phẩmbằng nhựa đạt 291,8 triệu USD, tăng 4,2%; kim loại thường và các sản phẩmđạt 148,6 triệu USD, tăng 17,4% so cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 103,8 triệu USD, tăng 11,6% so tháng trước.Tám tháng, kim ngạch nhập khẩu 723,8 triệu USD, đạt 60,3% kế hoạch, tăng3,8% so cùng kỳ; trong đó: kinh tế ngoài nhà nước đạt 139 triệu USD, giảm37,9%, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 584,8 triệu USD, tăng 15,9% socùng kỳ. Trị giá nhập khẩu tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biếnchế tạo đạt 718,2 triệu USD, tăng 3,7% so cùng kỳ; trong đó nhập khẩu chosản xuất chế biến thực phẩm 91,9 triệu USD, giảm 37%, may mặc 207,2 triệuUSD, tăng 12,5%, sản xuất da và các sản phẩm liên quan 203,7 triệu, giảm15,5%. Nhập khẩu hàng hóa đạt 5,6 triệu USD, tăng 5,4%.

c. Giá cả:

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 giảm 0,49% so tháng trước (thành thị giảm0,45%, nông thôn giảm 0,5%), so cùng kỳ tăng 2,33%, so tháng 12 năm trướctăng 1,55%, bình quân 8 tháng năm 2016 so với bình quân 8 tháng năm 2015tăng 2,2%. So với tháng trước có 7/11 nhóm hàng hóa có chỉ số tăng, tăng caonhất là nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,44%, kế đến là nhóm thiết bịvà đồ dùng gia đình tăng 0,13%, nhóm văn hóa, giải trí, du lịch và nhóm hànghóa dịch vụ khác tăng 0,06%... Nhóm hàng bưu chính viễn thông ổn định. Có3/11 nhóm hàng giảm đó là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,76%, nhà ở,điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,49%; giao thông giảm 2,21%.CPI tháng 8 giảm so tháng trước do một số nguyên nhân:

- Giá xăng dầu trong nước điều chỉnh giảm vào các ngày 20/7 và 4/8/2016,tính chung mỗi lít xăng giảm 1.270 đồng, dầu diezen 0,05S giảm 630 đồng vàdầu hỏa giảm 370 đồng/lít góp phần làm giảm chỉ số giá tiêu dùng chung tháng8/2016 ở mức khoảng 0,19%; Giá gas giảm 4.500 đồng/bình 12 kg vào ngày1/8/2016, tác động chỉ số giá gas giảm 3,79%. Thời tiết có mưa nhiều, nênnhu cầu người tiêu dùng tiêu thụ điện, nước ít hơn tác động đến chỉ số giáđiện sinh hoạt giảm 0,41%, nước sinh hoạt giảm 0,2%.

- Đang vào vụ thu hoạch vụ Hè Thu nên các mặt hàng lương thực, rau xanh,trái cây... nguồn cung dồi dào nên giá giảm như: bắp cải giảm 10,65%, càchua giảm 13,34%, rau muống giảm 1,94%...; Quả có múi giảm 1,53%: táo giảm0,85%, xoài giảm 1,44% và thanh long ruột trắng giảm 25,77%...; Giá thịt heogiảm 0,79%, giá thịt gà giảm 1%, vịt còn sống giảm 0,99%, giá tôm tươi hoặcướp lạnh giảm 1,23%...  do trùng tháng 7 âm lịch có mùa lễ Vu Lan, nhu cầutiêu dùng giảm dẫn đến giá giảm nhẹ.

Bên cạnh đó, một số mặt hàng giá tăng nhẹ so với tháng trước do vào năm họcmới: áo sơ mi nam ngắn tay tăng 0,76%, áo sơ mi nam dài tay tăng 1,36%, áosơ mi nữ dài tay tăng 0,98%, giầy da nam tăng 0,97%, giầy da nữ tăng 1,41%,bút máy tăng 1,66%...

Chỉ số giá vàng trong tháng tăng 1,07% so tháng trước, giá vàng bình quântrong tháng 3.576 ngàn đồng/chỉ. Chỉ số giá đô la giảm 0,05% so tháng trước,giá bình quân 22.330 đồng/USD.

d. Du lịch:

Trong tháng, khách du lịch đến 132,1 ngàn lượt khách, tăng 10,1% so cùng kỳ;trong đó khách du lịch quốc tế 43,1 ngàn lượt khách, tăng 10,3%; doanh thudịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt 402,2 tỷ đồng, tăng 14,3%.Tính chung 8 tháng lượt khách du lịch đến Tiền Giang là 1.064,2 ngàn lượtkhách, tăng 5,6% so cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 357,4 ngàn lượt khách,tăng 6,9%; tổng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt3.100,8 tỷ đồng, tăng 9,5%, trong đó doanh thu du lịch lữ hành và hỗ trợhoạt động du lịch chiếm 1,4%.

e. Vận tải:

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong tháng thực hiện168,9 tỷ đồng, tăng 1,4% so tháng trước. Tính chung 8 tháng thực hiện1.277,9 tỷ đồng, tăng 5% so cùng kỳ, tập trung chủ yếu ở thành phần kinh tếngoài nhà nước. Vận tải đường bộ thực hiện 735,5 tỷ đồng, giảm 0,6%, vận tảiđường sông thực hiện 496,1 tỷ đồng, tăng 12,3%, vận tải đường biển thực hiện46,3 tỷ đồng, tăng 29%.

Vận chuyển hành khách trong tháng thực hiện 2.344 ngàn lượt khách và luânchuyển 88.180 ngàn lượt khách.km. Tính chung 8 tháng vận chuyển 19.677 ngànlượt khách, giảm 12,8% và luân chuyển 738.720 ngàn lượt khách.km, giảm 7,6%so cùng kỳ. Vận chuyển đường bộ thực hiện 14.108 ngàn lượt khách, giảm 17,2%và luân chuyển 728.858 ngàn lượt khách.km, giảm 7,2% so cùng kỳ. Vận chuyểnđường sông thực hiện 5.569 ngàn lượt khách, tăng 0,7% và luân chuyển 9.862ngàn lượt khách.km, giảm 27,3% do phương tiện qua lại ngang sông có cự lyngắn nên khối lượng luân chuyển giảm.

Vận chuyển hàng hóa trong tháng thực hiện 1.224 ngàn tấn và luân chuyển123.829 ngàn tấn.km. Tám tháng vận chuyển hàng hóa 9.419 ngàn tấn, tăng 1,5%và luân chuyển 924.749 ngàn tấn.km, tăng 7,9% so cùng kỳ do một số doanhnghiệp có phương tiện trọng tải lớn chạy tuyến đường dài nhiều hơn nămtrước, vì vậy khối lượng vận chuyển ít nhưng khối lượng luân chuyển tăng.Vậntải đường bộ thực hiện 2.403 ngàn tấn, giảm 13,1% và luân chuyển 200.253ngàn tấn.km, giảm 13,1% so cùng kỳ. Vận tải đường sông thực hiện 7.016 ngàntấn, tăng 7,7% và luân chuyển 724.496 ngàn tấn.km, tăng 15,7%.

5. Bưu chính viễn thông:

Doanh thu dịch vụ bưu chính viễn thông trong tháng đạt 150,5 tỷ đồng, tăng0,6% so tháng trước. Tám tháng doanh thu dịch vụ bưu chính, viễn thông đạt1.215,8 tỷ đồng, tăng 1% so cùng kỳ; trong đó: doanh thu bưu chính 46,7 tỷđồng, tăng 12,3%, viễn thông 1.169 tỷ đồng, tăng 0,6%.

Thuê bao điện thoại trong tháng giảm 1.200 thuê bao, trong đó: thuê bao cốđịnh giảm 900 thuê bao. Tổng số thuê bao có trên mạng đến cuối tháng 8 là152.955 thuê bao, mật độ bình quân đạt 8,8 thuê bao/100 dân (chỉ tính thuêbao cố định và di động trả sau). Thuê bao Internet trong tháng phát triểnmới 2.000 thuê bao, thuê bao Internet có trên mạng cuối tháng 8 là 96.282thuê bao, mật độ Internet bình quân đạt 5,6 thuê bao/100 dân.

II. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

1. Lao động việc làm

Trong tháng giới thiệu việc làm cho 332 lượt lao động, có 20 lượt lao độngđăng ký đi làm có thời hạn ở nước ngoài, có 10 lao động xuất cảnh chínhthức, có 1.091 người đăng ký thất nghiệp và giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấpthất nghiệp cho 1.322 người với tổng số tiền chi trả 12.153 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay đã giới thiệu cho 2.735 lao động, trong đó có 2.022  laođộng có việc làm ổn định; có 106 lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài,trong đó có 100 lao động sang làm việc tại Nhật Bản và 06 lao động làm việctại Đài Loan; có 7.637 người đăng ký bảo hiểm thất nghiệp và đã giải quyếttrợ cấp thất nghiệp cho 7.157 người với tổng số tiền chi trả 63.061 triệuđồng.

2. Chính sách xã hội

Trong tháng vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa được 746 triệu đồng, bàn giao 9ngôi nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 360 triệu đồng, sửa chữa 17 ngôi nhàtình nghĩa với kinh phí 340 triệu đồng. Tám tháng vận động quỹ đền ơn đápnghĩa được 7.830 triệu đồng đạt 78,3% so với kế hoạch năm, bàn giao 64 ngôinhà tình nghĩa với tổng kinh phí 2.570 triệu đồng đạt 49,2% kế hoạch năm,sữa chữa 44 ngôi nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 880 triệu đồng đạt 125,7%kế hoạch năm.

Tổ chức 15 đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm tặng quà gia đình chính sách tiêu biểucho 80 người, với số tiền 80 triệu đồng. Đưa Bà mẹ Việt Nam anh hùng vàngười có công đi viếng lăng Bác Hồ tham quan thủ đô Hà Nội, đợt 3/2016, cho30 người, thời gian đi từ 01 đến 06/8/2016; tổ chức đưa người có công tiêubiểu đi dự Hội nghị biểu dương toàn quốc tại thành phố Cần Thơ cho 03 đạibiểu từ 22-23/7/2016.

Quỹ Bảo trợ trẻ em vận động được 217,9 triệu đồng, tám tháng vận động được3,2 tỷ đồng, trong đó tiền mặt 860,7 triệu đồng.

3. Chăm sóc sức khỏe

So với cộng dồn cùng kỳ có 05 bệnh tăng và 12 bệnh giảm, các bệnh khác tươngđương hoặc không xảy ra. Những bệnh tăng: bệnh tiêu chảy tăng 21,3%, ho gàtăng 100%; viêm gan virus tăng 153,3%, bệnh rubella tăng 20 cas...; nhữngbệnh giảm như: bệnh sởi giảm 83,3%, thương hàn giảm 28,6%; viêm não virusgiảm 12,5%, tay chân miệng giảm 11,6%, thủy đậu giảm 6,1%...

Từ đầu năm đến nay đã khám bệnh cho 3.451.007 lượt người, giảm 1,9% so cùngkỳ, trong đó: điều trị nội trú là 153.150 lượt người, tăng 8,5%. Công suấtsử dụng giường bệnh bình quân của các cơ sở điều trị trong tháng đạt 107%.Công tác vệ sinh an toàn cũng được ngành y tế quan tâm, trong tháng ngànhphối hợp kiểm tra 856 cơ sở sản xuất, có 95,1% cơ sở đạt tiêu chuẩn.

Một số bệnh truyền nhiễm: Bệnh sốt xuất huyết đã xảy ra 1.473 cas, tăng113,2% so cùng kỳ, không có tử vong; bệnh HIV có 166 cas nhiễm mới. Tính đếnthời điểm báo cáo, tổng số cas nhiễm HIV là 4.372 người, tổng số cas AIDS là1.648 người, tử vong 904 người…

4. Giáo dục - Đào tạo

Các trường học chuẩn bị tốt các điều kiện cho ngày tựu trường ngày 08/8(riêng giáo dục mầm non ngày 15/8) và tổ chức khai giảng năm học 2016-2017vào ngày 05/9.

Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THCS, có 21.240/ 21.327 học sinh, tỷ lệ họcsinh tốt nghiệp là 99,6%; trong đó xếp loại giỏi 6.777 học sinh (tỷ lệ31,9%), khá 7.354 học sinh (tỷ lệ 34,6%), trung bình 7.109 học sinh (tỷ lệ33,5%).

Kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2015-2016: sau chấm phúckhảo, kết quả xét công nhận tốt nghiệp là 10.113 học sinh/10.889 học sinh dựthi, tỷ lệ tốt nghiệp 92,9%, So với năm học trước, tỷ lệ học sinh đỗ tốtnghiệp THPT giảm 1,9%. Có 3 trường có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 100% là:THPT Nguyễn Đình Chiểu, THPT Phan Việt Thống, THPT Phước Thạnh.

Kết quả thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng năm học 2015-2016 của trườngđại học Tiền Giang trúng tuyển nguyện vọng 1 như sau: hệ đại học có 781 thísinh trúng tuyển/1.180 chỉ tiêu, đạt 66,2%; cao đẳng có 848 thí sinh trúngtuyển/860 chỉ tiêu, đạt 98,6%.

5. Văn hóa - thể thao

Trong tháng tổ chức tuyên truyền các hoạt động trọng tâm như tổ chức kỷ niệmkỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; 152 năm ngày anh hùng dân tộcTrương Định tuẫn tiết (20/8/1864 - 20/8/2016) và lễ đón nhận bằng công nhậnlễ hội quốc gia, hưởng ứng năm du lịch quốc gia Kiên Giang - 2016; tổ chứchọp với các ngành thẩm định đặt tên đường, công trình công cộng trên địa bànthị xã Gò Công…

Phong trào thể dục - thể thao trên địa bàn tỉnh luôn được duy trì và pháttriển: đội Cử tạ tham dự giải vô địch cử tạ trẻ quốc gia năm 2016 từ 05 –12/7/2016 tại tỉnh Lào Cai đạt: 01 HCV, 09HCB, 01HCĐ; đội Kick Boxing thamdự giải vô địch trẻ, vô địch toàn quốc năm 2016 từ 20 – 30/7/2016 tại QuảngNgãi đạt: 01 HCV, 01 HCB, 03  HCĐ; đội Taekwondo tham dự giải vô địchTaekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc năm 2016 từ  4 – 13/7/2016 tại Tp. CầnThơ đạt: 01HCV, 01 HCĐ; đội Điền kinh tham dự giải Điền kinh Quốc tế Tp. HồChí Minh mở rộng lần thứ 23 năm 2016 từ 29 – 30/7/2016 tại Sân vận độngThống Nhất Tp. Hồ Chí Minh đạt: 01 HCV…

6. Tình hình trật tự an toàn giao thông: Theo báo cáocủa Ngành công an từ 15/6 đến 15/7 như sau:

Giao thông đường bộ: Tai nạn xảy ra 36 vụ làm chết 20 người, bịthương 29 người; so tháng trước tai nạn giảm 06 vụ, số người chết giảm 05người, số người bị thương tăng 02 người; so cùng kỳ tai nạn giảm 01 vụ, sốngười chết tăng 06 người, số người bị thương tương đương so cùng kỳ. Tổng sốvụ từ đầu năm đến nay xảy ra 264 vụ, làm chết 153 người, bị thương 187người; so cùng kỳ tai nạn tăng 56 vụ, số người chết tăng 43 người, số ngườibị thương tăng 19 người. Vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ trongtháng xảy ra 6.566 vụ tăng 381 vụ so tháng trước và giảm 42 vụ so cùng kỳ,phạt tiền 1.768 vụ với số tiền phạt 3.177 triệu đồng. Tổng số vụ vi phạmtrật tự an toàn giao thông đường bộ từ đầu năm đến nay xảy ra 42.724 vụ giảm2.699 vụ so cùng kỳ, phạt tiền 12.183 vụ với số tiền 17.979 triệu đồng.

Giao thông đường thủy: Trong tháng không xảy ra tai nạn, giảm 01vụ so tháng trước, giảm 02 vụ so cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay xảy ra 04 vụtai nạn giảm 02 vụ so cùng kỳ, làm chết 01 người tương đương so cùng kỳ. Viphạm trật tự an toàn giao thông đường thủy trong tháng xảy ra 2.165 vụ tăng392 vụ so tháng trước và tăng 490 vụ so cùng kỳ, phạt tiền 1.719 vụ với sốtiền phạt 175 triệu đồng. Tính từ đầu năm đến nay tổng số vụ vi phạm an toàngiao thông đường thủy là 11.669 vụ tăng 783 vụ so cùng kỳ, phạt tiền 9.383vụ với số tiền phạt 967 triệu đồng.

7. Tình hình cháy nổ

Trong tháng không xảy ra, từ đầu năm đến nay xảy ra 23 vụ cháy với tổng giátrị thiệt hại ước tính hơn 3.324 triệu đồng. Vi phạm môi trường 01 trườnghợp với số tiền phạt 1 triệu đồng, từ đầu năm đến nay phát hiện 18 vụ vớitổng số tiền phạt hơn 894 triệu đồng do thực hiện không đầy đủ một trong cácnội dung cam kết bảo vệ môi trường, thực hiện không đúng một trong các nộidung trong đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận, khai thác cát làm vậtliệu xây dựng thông thường không có giấy phép...

SL ước tháng 8 năm 2016

Nguồn: Cục Thống kêtỉnh Tiền Giang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-