Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang tháng 11 năm 2015
20/11/2015

I. KINH TẾ:

1. Sản xuất nông nghiệp và thủy sản

Trồng trọt: Cây lương thực có hạt: trong tháng không gieo trồng, chỉthu hoạch 41.665 tấn, trong đó lúa Thu Đông 41.107 tấn. Ước đến cuối tháng 11,xuống giống được 229.134 ha; tổng sản lượng thu hoạch được 1.221,2 ngàn tấn, đạt93,2% kế hoạch giảm 2,6% so cùng kỳ. Cây lúa: toàn tỉnh xuống giống 224.746 ha,đạt 101,3% kế hoạch, giảm 2,6% so cùng kỳ, tương ứng giảm 5.883 ha do chuyển đổicơ cấu cây trồng. Năng suất bình quân 61,1 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha so cùng kỳ. Sảnlượng đạt trên 1.207 ngàn tấn giảm gần 34 ngàn tấn so cùng kỳ do diện tích gieotrồng giảm (vụ Thu Đông chưa thu hoạch dứt điểm).

Cây ngô: gieo trồng 4.374 ha, năng suất bình quân 36,0 tạ/ha, tăng8,7% tương ứng tăng 350 ha so cùng kỳ. Cây chất bột: trồng 49 ha, mười một thánggieo trồng 1.477 ha, trong đó cây khoai mỡ 848 ha, so cùng kỳ giảm 8,7% tươngứng giảm 80 ha. Cây rau, đậu, hoa các loại: gieo trồng 46 ha, thu hoạch 1997 havới sản lượng 34.842 tấn. Mười một tháng, tổng diện tích gieo trồng 50.243 ha,trong đó rau các loại với diện tích 50.040 ha, tăng 2.201 ha tương ứng tăng 4,6%so cùng kỳ do có sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ diện tích lúa sang màu đểmang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Cây công nghiệp hàng năm: diện tích gieotrồng 743 ha, giảm 15 ha so cùng kỳ do giảm diện tích cây đỗ tương trồng ở huyệnCái Bè do giá bán không cao, hiệu quả kinh tế mang lại thấp nên người dân khôngtrồng nữa.

Chăn nuôi: Theo kết quả điều tra chăn nuôi, tại thời điểm 01/10, đàntrâu có 319 con, giảm 5,6% so cùng kỳ; đàn bò có 88.297 con, tăng 12,7%, đàn lợncó 603 ngàn con, tăng 1,2%, đàn gia cầm có 8.906 ngàn con, tăng 23,9% so cùngkỳ. Đàn lợn tăng do đang vào thời điểm các hộ nuôi tăng tổng đàn để phục vụ nhucầu tiêu thụ của thị trường trong dịp tết 2016. Đàn gia cầm tăng do dịch bệnhđược khống chế, làm tốt khâu tiêm phòng, giá cả sản phẩm tuy chưa tăng nhiềunhưng tương đối thuận lợi nên nông hộ tích cực phát triển và mở rộng quy mô đànđã tăng 23,9% so cùng kỳ, tương ứng tăng 1.718 ngàn con.

Thủy hải sản: Tính đến tháng 11, kết thúc năm thả nuôi thủy sản. Diệntích ước tính đạt 15.576 ha, bằng 98,9 % so với cùng kỳ. Trong đó: tôm sú 3.954ha, tăng 21,2%; tôm thẻ chân trắng 2.559 ha, giảm 3,9%... so cùng kỳ. Sản lượngthu hoạch ước 226.110 tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ. Nguyên nhân sản lượng tănglà do sản lượng nuôi công nghiệp và nuôi lồng bè đạt khá. Riêng sản lượng nghêuđã phục phồi sau khi bị ảnh hưởng tình hình nghêu chết những tháng đầu năm.

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 2,0% so với tháng trước và tăng 10,0% socùng kỳ. Tính chung 11 tháng chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,9%  so với cùngkỳ; trong đó: công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,9%, sản xuất, phân phối điện,khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 3,9%; cung cấp nước,hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 13,4% so cùng kỳ. Có 24/29sản phẩm tăng so cùng kỳ như: phi lê đông lạnh tăng 9,5%, gạo đã xay xát toàn bộhoặc sơ bộ tăng 1,9%, thức ăn cho gia súc tăng 6,8%, thức ăn cho thủy sản tăng7,2%, bia đóng chai tăng 25,7%, quần áo bảo hộ lao động tăng 20,3%, nước uốngđược tăng 7,9%... Có 5/29 sản phẩm giảm so cùng kỳ đó là: cám, tấm và các chấtcòn lại khác từ chế biến ngũ cốc giảm 2,9%, bia đóng lon giảm 1,4%, màn bằng vảikhác giảm 6,9%, thuốc chứa pênixilin hoặc kháng sinh khác dạng viên giảm 11,9%,nước đá giảm 10,1%.

3. Đầu tư - Xây dựng

Tổng vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phươngquản lý thực hiện trong tháng được 181 tỷ đồng. Tính chung 11 tháng thực hiện1.641 tỷ đồng đạt 93,1% kế hoạch, giảm 3,4% so cùng kỳ. Nguồn vốn ngân sách cấptỉnh thực hiện 1.188 tỷ đồng tăng 3,3% so cùng kỳ, trong đó vốn cân đối ngânsách tỉnh thực hiện 150 tỷ đồng giảm 3,5%; nguồn vốn trung ương hỗ trợ đầu tưtheo mục tiêu thực hiện 212 tỷ đồng tăng 11,9%; vốn xổ số kiến thiết thực hiện504 tỷ đồng tăng 2,3%... Nguồn vốn ngân sách cấp huyện thực hiện 333 tỷ đồnggiảm 25,4%, trong đó vốn cân đối ngân sách huyện 149 tỷ đồng giảm 20,6%; nguồnvốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 162 tỷ đồng giảm 30,8%... Nguồn vốn ngânsách cấp xã thực hiện 120 tỷ đồng tăng 17,2% so cùng kỳ, trong đó vốn cân đốingân sách xã thực hiện 25 tỷ đồng giảm 0,3%; nguồn vốn huyện hỗ trợ đầu tư theomục tiêu thực hiện 89 tỷ đồng tăng 25,5%... Đã có 202/257 công trình giao thôngnông thôn hoàn thành. Có 3 địa phương đã hoàn thành kế hoạch giao thông nôngthôn năm 2015 là Thành phố Mỹ Tho, huyện Gò Công Đông và huyện Tân Phú Đông.

4. Thương mại - Giá cả - Dịch vụ

a. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội:

Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội thực hiện4.178 tỷ đồng tăng 7,3% so cùng kỳ, trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa được 3.413tỷ đồng tăng 7,5%. Mười một tháng tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụtiêu dùng xã hội thực hiện 44.673 tỷ đồng tăng 11,2%, trong đó tổng mức bán lẻhàng hóa được 36.453 tỷ đồng tăng 11,1%. Kinh tế nhà nước thực hiện 3.968 tỷđồng tăng 3,3%, kinh tế ngoài nhà nước thực hiện 40.524 tỷ đồng tăng 11,8% vàkinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 181 tỷ đồng tăng 114,1%. Phân theongành kinh tế: thương nghiệp thực hiện 36.453 tỷ đồng tăng 11,1%; lưu trú đạt 65tỷ đồng tăng 0,3%; ăn uống đạt 3.772 tỷ đồng tăng 12,8%; du lịch lữ hành đạt 55tỷ đồng tăng 9,7%; dịch vụ đạt 4.328 tỷ đồng tăng 10,9% so cùng kỳ.

b. Xuất - Nhập khẩu:

- Xuất khẩu hàng hóa:

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thực hiện được 151 triệu USD tăng 9,1% so thángtrước. Tính chung 11 tháng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thực hiện 1.571 triệuUSD tăng 16,6% so cùng kỳ: kinh tế nhà nước thực hiện 34 triệu USD giảm 76,6%,kinh tế ngoài nhà nước thực hiện 509 triệu USD tăng 13,0%, kinh tế có vốn đầu tưnước ngoài thực hiện 1.028 triệu USD tăng 36,7%. Tình hình xuất khẩu các mặthàng chủ lực của tỉnh cụ thể như sau:

- Gạo: xuất 44.715 tấn, tăng 63,6% so tháng trước. Mười một tháng xuất212.406 tấn, tăng 1,9% (tăng 4.019 tấn), về trị giá đạt 88 triệu USD giảm 8,5%(giảm 8 triệu USD) so cùng kỳ. Giá xuất gạo bình quân 11 tháng năm 2015 so cùngkỳ 2014 giảm 10,2% (giảm 44,1 USD/tấn).

- Thủy sản: xuất 9.749 tấn, tăng 3,7% so tháng trước. Cộng dồn 11tháng xuất 108.988 tấn, giảm 15,5% (giảm 20.075 tấn), về trị giá  243 triệu USDgiảm 15,3% (giảm 45 triệu USD) so cùng kỳ.  

- Hàng rau quả: xuất 372 tấn tăng 39,0% so tháng trước. Mười một thángxuất 5.920 tấn tăng 0,3%, về trị giá đạt 8,5 triệu USD tăng 24,8% so cùng kỳ,

- Hàng may mặc: xuất 8.511 ngàn sản phẩm, tăng 4,9% so tháng trước.Mười một tháng xuất 85.433 ngàn sản phẩm tăng 152,1%, về trị giá đạt 343 triệuUSD tăng 20,7% so cùng kỳ. Trị giá xuất khẩu hàng may mặc chiếm 21,8% trị giáxụất khẩu của tỉnh.

Ngoài các mặt hàng chủ yếu, trị giá xuất khẩu mặt hàng giày dép, sản phẩmbằng nhựa, túi xách, ống đồng đang phát triển mạnh. Cộng dồn 11 tháng trị giáxuất khẩu giày dép các loại đạt 263 triệu USD tăng 17,7%, túi xách sản phẩm bằngnhựa đạt 379 triệu USD tăng 68,2% so cùng kỳ

- Nhập khẩu hàng hóa:

Ước tính tháng 11 đạt 82 triệu USD giảm 1,7% so tháng trước. Cộng dồn 11tháng đạt 980 triệu USD tăng 27,7% so cùng kỳ; trong đó kinh tế tư nhân 274triệu USD tăng 58,4%, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 706 triệu USD tăng 33,0%so cùng kỳ.

Hàng nhập khẩu tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo đạt973 triệu USD tăng 27,9%, trong đó trị giá hàng nhập khẩu cho ngành sản xuất chếbiến thực phẩm đạt 206 triệu USD tăng 24,1%, ngành may mặc đạt 232 triệu USDtăng 28,4%, sản xuất da và các sản phẩm liên quan đạt 353 triệu tăng 30,2%. Nhậpkhẩu hàng hóa đạt 7 triệu USD tăng 2,9% so cùng kỳ.

c. Giá cả:

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 0,05% (thành thị tăng 0,19%, nôngthôn tăng 0,01%) so với tháng trước; tăng 1,15% so cùng tháng năm trước; tăng1,39% so tháng 12 năm trước. CPI bình quân 11 tháng so cùng kỳ năm trước tăng1,33%.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 05 nhóm tăng: Hàng ăn và dịch vụăn uống tăng 0,18% (lương thực tăng 0,21%, thực phẩm tăng 0,11% và ăn uống ngoàigia đình tăng 0,30%); đồ uống và thuốc lá tăng 0,07%; may mặc, mũ nón, giày déptăng 0,13%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD tăng 0,16%; thiết bị và đồ dùnggia đình tăng 0,09%. Có 04 nhóm hàng ổn định (thuốc và dịch vụ y tế, bưu chínhviễn thông, văn hóa giải trí và du lịch và giáo dục). Riêng tháng này có 02 nhómhàng chỉ số giá giảm: nhóm giao thông giảm 0,38% và nhóm hàng hóa và dịch vụkhác giảm 0,51%.

d. Du lịch:

Khách du lịch đến trong tháng 116.671 lượt, tăng 1,1% so tháng trước, trongđó khách quốc tế đạt 35.059 lượt, giảm 0,1%. Mười một tháng, tổng số lượt kháchđạt 1.358.407 lượt tăng 4,3%, trong đó khách quốc tế đạt 441.950 lượt giảm 0,1%so cùng kỳ.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt 359 tỷ đồng, tăng3,3% so cùng kỳ. Cộng dồn 11 tháng, tổng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống vàdu lịch lữ hành đạt 3.892 tỷ đồng tăng 12,5% so cùng kỳ.

Tổ chức Lễ hội du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp - lần thứ II năm 2015 từ ngày 06- 08/11/2015 tại sân đình Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè. Lễ hội diễn ra với nhiềuhoạt động đặc sắc như biểu diễn ca nhạc tài tử, ca nhạc tổng hợp, hội thi đuathuyền, chưng nghi, ẩm thực, trưng bày sản phẩm đặc trưng, tôn tạo cảnh quanlàng cổ, thả đèn hoa đăng trên sông,...

e. Vận tải:

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải thực hiện 154 tỷ đồng,tăng 1,1% so tháng trước. Tính chung 11 tháng thực hiện 1.679 tỷ đồng, tăng 7,5%so cùng kỳ; trong đó doanh thu chủ yếu là của thành phần kinh tế ngoài nhà nướctăng 11,5%. Vận tải đường bộ thực hiện 1.014 tỷ đồng tăng 7,5%, vận tải đườngsông 603 tỷ đồng tăng 7,5%, vận tải đường biển thực hiện 61 tỷ đồng tăng 8,1%.

Vận chuyển hành khách thực hiện 2.743 ngàn lượt khách và luân chuyển được96.034 ngàn lượt khách-km; trong đó vận chuyển của cơ sở kinh tế cá thể được1.963 ngàn lượt khách và luân chuyển được 72.044 ngàn lượt khách-km. Mười mộttháng, vận chuyển hành khách được 31.005 ngàn lượt khách tăng 1,7% và luânchuyển được 1.102.030 ngàn lượt khách-km tăng 1,9% so cùng kỳ. Vận chuyển đườngbộ thực hiện 23.375 ngàn lượt khách tăng 0,8% và luân chuyển được 1.083.527 ngànlượt khách-km tăng 1,8% so cùng kỳ. Vận chuyển đường sông thực hiện 7.630 ngànlượt khách tăng 4,2% và luân chuyển được 18.503 ngàn lượt khách-km tăng 2,9% socùng kỳ.

Vận tải hàng hóa thực hiện 1.109 ngàn tấn và luân chuyển được 106.600 ngàntấn-km, trong đó vận tải cơ sở kinh tế cá thể được 455 ngàn tấn và luân chuyểnđược 40.124 ngàn tấn-km. Mười một tháng, vận tải hàng hóa đạt 12.604 ngàn tấntăng 1,7% và luân chuyển được 1.175.626 ngàn tấn-km tăng 3,4% so cùng kỳ. Vậntải đường bộ thực hiện 3.787 ngàn tấn tăng 2,1% và luân chuyển được 318.759 ngàntấn-km tăng 4,1% so cùng kỳ. Vận tải đường sông thực hiện 8.817 ngàn tấn tăng1,9% và luân chuyển được 856.867 ngàn tấn-km tăng 3,1%.

* Công tác quản lý phương tiện giao thông:

Trong tháng đăng ký mới 6.415 mô tô xe máy và 174 ô tô. Tổng số xe đang quảnlý trên địa bàn tỉnh 925.085 chiếc, trong đó mô tô xe máy: 902.351 chiếc, 22.567xe ô tô, 107 xe ba bánh và 60 xe khác.

f. Bưu chính viễn thông:

Doanh thu dịch vụ bưu chính viễn thông đạt 130 tỷ đồng, tăng 1,6% so thángtrước. Mười một tháng doanh thu dịch vụ bưu chính viễn thông đạt 1.612 tỷ đồng,tăng 7,1% so cùng kỳ; trong đó: doanh thu bưu chính đạt 55 tỷ đồng, tăng 22,9%,viễn thông đạt 1.557 tỷ đồng, tăng 6,6% so cùng kỳ.

Thuê bao điện thoại phát triển trong tháng giảm 750 thuê bao, trong đó: thuêbao cố định giảm 1.000 thuê bao, di động trả sau tăng 250 thuê bao. Tổng số thuêbao có trên mạng đến cuối tháng 11 là  181.349 thuê bao, mật độ bình quân đạt10,6 thuê bao/100 dân. Thuê bao Internet trong tháng phát triển mới 260 thuêbao, thuê bao Internet có trên mạng cuối tháng 11 là 75.693 thuê bao, mật độInternet bình quân đạt 4,4 thuê bao/100 dân.

5. Tài chính

Tổng thu ngân sách nhà nước được 708 tỷ đồng, trong đó thu từ kinh tế địaphương thu được 376 tỷ đồng. Mười một tháng thu được 9.626 tỷ đồng, đạt 132,2%kế hoạch và tăng 12,3% so cùng kỳ; trong đó thu từ kinh tế địa phương 5.076 tỷđồng, đạt 113,3% kế hoạch, tăng 20,3% (trong thu từ kinh tế địa phương: thu thuếcông thương nghiệp ngoài quốc doanh được 703  tỷ đồng, đạt 75,4%  kế hoạch, giảm 3,9%  so cùng kỳ).

Tổng chi ngân sách nhà nước 795 tỷ đồng, trong đó chi hành chánh sự nghiệp469 tỷ đồng. Mười một tháng chi 7.253 tỷ đồng, vượt 8,4% so dự toán và tăng 8,7%so cùng kỳ, trong đó chi đầu tư phát triển 1.801 tỷ đồng, vượt 4,4% dự toán vàtăng 20,5%; chi thường xuyên 4.745 tỷ đồng, vượt 1,6% dự toán, tăng 12,9% (trongchi thường xuyên: chi hành chánh sự nghiệp 4.426 tỷ đồng, vượt 1,3% dự toán vàtăng 11% so cùng kỳ).

II. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

1. Lao động việc làm:

Trong tháng đã giới thiệu việc làm cho 604 lượt lao động; tính từ đầu năm đếnnay đã giới thiệu cho 4.466 lao động, đạt 89,3% kế hoạch năm, trong đó có 3.522lao động có được việc làm ổn định. Từ đầu năm đến nay có 147 lao động đi làmviệc có thời hạn ở nước ngoài đạt 98,0% kế hoạch năm. Tiếp nhận 718 người đăngký thất nghiệp và giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 555 người vớitổng số tiền chi trả tương đương 4.555 triệu đồng. Tính từ đầu năm đến nay có10.489 người đăng ký bảo hiểm thất nghiệp và đã giải quyết trợ cấp thất nghiệpcho 10.094 người với tổng số tiền chi trả tương đương 76.412 triệu đồng.

2. Chính sách xã hội:

Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã vận động số tiền 443 triệu đồng, lũy kế từ đầu nămlà 10.350 triệu đồng, đồng đạt 103,5% kế hoạch. Bàn giao đưa vào sử dụng 16 ngôinhà tình nghĩa với tổng kinh phí 636 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm là 113 ngôinhà tình nghĩa với tổng kinh phí 4.579 triệu đồng đạt 86,9% kế hoạch. Sửa chữa04 ngôi nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 80 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm đếnnay đã sửa chữa 53 ngôi nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 1.060 triệu đồng đạt151,4% kế hoạch từ nguồn vận động.

Phối hợp với Hội người cao tuổi tỉnh tổ chức đoàn thăm và tặng quà cho 224người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân Tháng hành động vì Người caotuổi Việt Nam năm 2015, kinh phí 112 triệu đồng.

3. Chăm sóc sức khỏe:

Nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng, Ủy bannhân dân tỉnh ban hành công văn số 4974/UBND-VHXH ngày 20/10/2015 về việc tăngcường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng, không để bệnh bùngphát và lây lan trong cộng đồng.

So với tháng trước, tình hình dịch bệnh ghi nhận 8 bệnh tăng, đặc biệt số casmắc Viêm gan virus và Tay - Chân - Miệng tăng cao; đồng thời trong tháng ghinhận thêm 03 tử vong (01 cas viêm gan virus và 02 cas sốt xuất huyết). So vớicùng kỳ 2014 các bệnh có số cas mắc tăng cao là viêm gan virus (tăng 120%), sốtxuất huyết (tăng 119,8%) và lệt mềm cấp nghi bại liệt (tăng 100%). Tuy nhiênbệnh không hình thành ổ dịch, chỉ xuất hiện rải rác trên địa bàn; không ghi nhậnca nhiễm Tả, Cúm A H5N1.

Từ đầu năm đến nay đã khám bệnh cho 4.922.248 lượt người giảm 9,0% so cùngkỳ, số lượt người điều trị nội trú là 199.450 lượt người giảm 1,5%. Công suất sửdụng giường bệnh bình quân của các cơ sở điều trị trong tháng đạt 104%, trong đócông suất sử dụng giường bệnh của các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh đạt 120%, cácbệnh viện chuyên khoa đạt 89%, các bệnh viện tuyến huyện đạt 79%...

4. Giáo dục - Đào tạo:

Tổ chức Cuộc thi Văn hay chữ tốt cấp tỉnh, có 16/66 thí sinh dự thi đạt giải,chọn 6 học sinh tham dự Cuộc thi Văn hay chữ tốt cấp khu vực tại Bến Tre.

Chấm phúc khảo bài thi học sinh giỏi cấp tỉnh THPT năm học 2015-2016. Tổ chứckỳ thi lập đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia tại Trường THPT Chuyên,có 379 thí sinh dự thi 9 môn thi. Tổ chức bồi dưỡng thi học sinh giỏi dự thi cấpquốc gia lớp 12 THPT năm học 2015-2016.                  

Kiểm tra điều kiện mở mã ngành đại học ngành Tài chính - Ngân hàng của TrườngĐại học Tiền Giang. Giám sát thi tuyển sinh liên thông Đại học hệ vừa làm vừahọc của Trường Đại học Văn hóa TP.HCM đặt tại Trường Trung cấp Văn hóa – Nghệthuật Tiền Giang. Tổ chức hội giảng môn Vật lý chương trình Giáo dục thườngxuyên cấp THPT.

5. Văn hóa - thể thao - truyền thanh:

Đội thông tin lưu động diễn phục vụ 42 buổi với các nội dung tuyên truyền xâydựng nông thôn mới; phòng chống tội phạm, an toàn giao thông, người Việt Nam ưutiên dùng hàng Việt Nam.

Tham dự: Giải Vô địch Điền kinh Quốc gia năm tại TP. Hồ Chí Minh, kết quả đạtđược 01 huy chương Bạc, 01 huy chương Đồng; Giải Vô địch Vovinam Toàn quốc nămtại tỉnh Thanh Hóa, kết quả đạt 01 huy chương Vàng, 01 huy chương Bạc. Đăng caitổ chức Giải PencakSilat Cúp các CLB mạnh Toàn quốc năm 2015, diễn ra từ ngày10/11 đến ngày 17/11/2015.

6. Tình hình trật tự an toàn giao thông: Theo báo cáo của Ngành côngan đến 15/10 như sau:

Giao thông đường bộ: Tai nạn giao thông trong tháng xảy ra 35 vụ tăng 11 vụso tháng trước và giảm 5 vụ so cùng kỳ, làm chết 18 người tăng 4 người so thángtrước và giảm 3 người so cùng kỳ, bị thương 27 người tăng 11 người so thángtrước và giảm 6 người so cùng kỳ. Phương tiện gây tại nạn chủ yếu là ô tô 11 vụ,mô tô 23 vụ và khác 1 vụ. Nâng tổng số vụ tai nạn từ đầu năm đến nay là 298 vụ,giảm  42 vụ so cùng kỳ, làm chết 155 người, giảm 40 người so cùng kỳ, bị thương237 người và giảm 69 người so cùng kỳ. Vi phạm trật tự an toàn giao thông đườngbộ trong tháng xảy ra 5.641 vụ tăng 109 vụ so tháng trước và giảm 1.552 vụ socùng kỳ. Nâng tổng số vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ từ đầu nămđến nay 62.915 vụ, giảm 13.882 vụ so cùng kỳ, phạt tiền 23.090 vụ với số tiền26.068 triệu đồng.

Giao thông đường thủy: Trong tháng xảy ra 1 vụ tai nạn, làm chết 1 người,tăng 1 người so tháng trước và tăng 1 người so cùng kỳ, nâng từ năm đến nay 7vụ, giảm 2 vụ  so cùng kỳ, thiệt hại tài sản 1.250 triệu đồng. Vi phạm trật tựan toàn giao thông đường thủy trong tháng xảy ra 1.698 vụ giảm 56 vụ so thángtrước và tăng 22 vụ so cùng kỳ. Nâng từ đầu năm đến nay 16.020 vụ, tăng 200 vụso cùng kỳ, phạt tiền 12.876 vụ với số tiền 1.381 triệu đồng.

7. Tình hình cháy nổ:

Xảy ra 04 vụ cháy, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 52 tỷ đồng. Nguyên nhângây cháy là do sơ xuất do sử dụng lửa 1 vụ, chập điện 2 vụ, đang điều tra làm rõ1 vụ. Đặc biệt vào ngày 14/11 đã xảy ra cháy tại công ty TNHH MTV JAKOVINA (100%vốn nước ngoài), trụ sở đặt tại ấp Hòa Lợi Tiểu, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo;không có thiệt hại về người, tài sản thiệt hại ước tính gần 300 tỷ đồng; nguyênnhân ban đầu xác định là do chập điện. Hiện tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH,Công an tỉnh Tiền Giang đang trong quá trình điều tra làm rõ nguyên nhân và đánhgiá chính xác mức độ thiệt hại. Từ đầu năm đến nay, xảy ra 39 vụ cháy nổ làmchết 01 người, 06 người bị thương và ước tính thiệt hại tài sản khoảng 307 tỷđồng.

Nguồn: Cục Thống kêtỉnh Tiền Giang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-