Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2016
27/06/2016 - Lượt xem: 6171

I. KẾTQUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ:

1. Tăng trưởng kinh tế:

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt26.339 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 7,1% so với 6 tháng đầu năm2015, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,1%, khu vực công nghiệp vàxây dựng tăng 16,7% và khu vực dịch vụ tăng 7,6% (bao gồm thuế sản phẩm trừtrợ cấp sản phẩm); Nếu tách riêng thuế sản phẩm thì khu vực dịch vụ tăng7,5% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,7% so cùng kỳ. GRDP nếutính theo giá hiện hành đạt 35.452 tỷ đồng. 

Cơ cấu kinh tế: chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng côngnghiệp, xây dựng và giảm tỷ trọng nông nghiệp. Khu vực nông, lâm nghiệp vàthủy sản chiếm 43,6% (cùng kỳ 45,3%); khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm24,5% (cùng kỳ 22,5%); khu vực dịch vụ chiếm 27,8% (cùng 28,1%); thuế sảnphẩm chiếm 4,1% (tương đương).

2. Tài chính, ngân hàng:

Tài chính: tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 7.255 tỷđồng, đạt 89,8% so với dự toán; trong đó thu từ kinh tế địa phương thực hiệnđược 3.569,8 tỷ đồng, đạt 61% dự toán và tăng 24,8% so cùng kỳ. Tổng chingân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 4.017,8 tỷ đồng, đạt 53,4% dựtoán và tăng 12,6% so cùng kỳ. Trong đó: chi đầu tư phát triển được 1.316,8tỷ đồng (kể cả chi từ nguồn thu xổ số kiết thiết quản lý qua ngân sách nhànước 359,7 tỷ đồng), tăng 22% so cùng kỳ và đạt 59,9% dự toán chi.

Ngân hàng: tổng thu tiền mặt 6 tháng ước thực hiện được 102.900 tỷđồng, tăng 2,3% so cùng kỳ; tổng chi tiền mặt thực hiện được 104.000 tỷđồng, tăng 0,4% so với cùng kỳ. Tổng vốn huy động đến cuối tháng 6 ước đạt42,7 tỷ đồng, tăng 12% so đầu năm. Dư nợ cho vay đến cuối tháng 6 ước đạt30,2 tỷ đồng, tăng 5% so đầu năm; trong đó dư nợ trung và dài hạn chiếm41,8% trên tổng dư nợ cho vay.

3.  Đầu tư và xây dựng:

Vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 11.229,2 tỷ đồng, đạt 42,2% kếhoạch, tăng 9,7% so cùng kỳ. Phân theo nguồn vốn: vốn nhà nước 1.303 tỷđồng, tăng 7,1%, chiếm 11,6% trong tổng vốn đầu tư; vốn ngoài nhà nước7.568,4 tỷ đồng, tăng 12,5%, chiếm 67,4%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là2.357,8 tỷ đồng, tăng 2,8%, chiếm 21%. Sáu tháng đầu năm có 105/598 côngtrình hoàn thành, trong đó có 45 công trình do các Ban quản lý dự án tỉnhlàm chủ đầu tư. Tiếp tục thi công 309 công trình, còn lại 184 công trìnhđang trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ, lựa chọn nhà thầu hoặc giải phóng mặtbằng.

Vốn đầu tư từ Ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện 783,3 tỷđồng, tăng 6,4% so cùng kỳ; trong đó vốn ngân sách cấp tỉnh 588,7 tỷ đồng,chiếm 75,2% tổng số, tăng 13,4%; vốn ngân sách cấp huyện 154,9 tỷ đồng,chiếm 19,8%, giảm 11,4%; vốn ngân sách cấp xã 39,7 tỷ đồng, chiếm 5%, giảm5,8%.

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: 6 tháng đầu năm trên địa bàntỉnh thu hút được 9 dự án với vốn đầu tư 328 triệu USD; trong đó có 7 dự ánđầu tư vào khu công nghiệp Long Giang với vốn đầu tư 326 triệu USD.

4. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản:

Trồng trọt: diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt được 179.853 ha,đạt 84,4% kế hoạch; trong đó cây lúa 177.037 ha. Sản lượng cây lương thực cóhạt thu hoạch được 732.786 tấn, đạt 59% kế hoạch; chủ yếu sản lượng lúa đạt724.995 tấn, đạt 59,1% kế hoạch, giảm 5,8% so cùng kỳ, trong đó sản lượnglúa vụ Đông Xuân chiếm 69,4%, vụ Xuân Hè chiếm 30,6; vụ lúa Hè Thu gieo sạđược 64.349 ha, đạt 91,2% kế hoạch, vụ lúa này dự kiến gieo sạ trên 70.000ha.

Cùng với việc gieo sạ cây lúa, 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh gieotrồng 2.804 ha bắp, tăng 5,9% so cùng kỳ, thu hoạch 2.182 ha, năng suất bìnhquân 35,6 tạ/ha với sản lượng đạt 7.768 tấn. Cây chất bột có củ trồng 1.075ha, đạt 116,4% kế hoạch, giảm 4,8% so cùng kỳ; trong đó có 588 ha khoai mỡtrồng ở huyện Tân Phước. Cây rau đậu các loại trồng được 36.410 ha, đạt71,3% kế hoạch, tăng 0,5% cùng kỳ, đã thu hoạch 30.388 ha; năng suất bìnhquân 175,7 tạ/ha; sản lượng thu hoạch 533.832 tấn, tăng 2,7% so cùng kỳ.Trong đó có 36.311 ha rau các loại, tăng 0,5%, đã thu hoạch 30.320 ha, năngsuất bình quân 176 tạ/ha với sản lượng 533.627 tấn, tăng 2,7% so cùng kỳ.

Cây công nghiệp hàng năm: trồng 476 ha, bằng 95% so cùng kỳ, trongđó diện tích lạc trồng 226 ha, tăng 20,9%; cây mía 155 ha, tăng 2,8%.

Cây lâu năm và cây ăn quả: toàn tỉnh hiện có 88.589 ha trồng câylâu năm, tăng 1% so cùng kỳ; trong đó cây ăn quả 72.212 ha, tăng 797 ha, chủyếu ở cây xoài 314 ha, thanh long 413 ha và Sầu riêng 672 ha. Sản lượng ướcthu hoạch 900 ngàn tấn, đạt 63% kế hoạch, tăng 4,3% so cùng kỳ chủ yếu ở mộtsố cây như xoài, thanh long, dứa, sầu riêng,... nguyên nhân do việc mở rộngdiện tích gieo trồng trong những năm trước nay đã tới mùa cho quả cộng vớiviệc xử lý cho quả trái vụ là 2 yếu tố chính sản lượng cây ăn quả tăng.

* Thiệt hại sản xuất do khô hạn và xâm nhập mặn đến ngày 15/6/2016:

- Cây lúa: diện tích bị thiệt hại 3.775 ha, trong đó: diện tíchthiệt hại trên 70% là 2.617 ha, diện tích bị thiệt hại 30-70% là 1.158 ha;ước tính tổng giá trị thiệt hại là 84,6 tỷ đồng. Thực hiện Quyết định số142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 và Quyết định số 149/2012/QĐ-TTg ngày18/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ 1 triệu đồng/ha đối với diệntích thiệt hại 30-70% và 2 triệu đồng/ha với diện tích thiệt hại từ 70% trởlên; đã đề xuất kinh phí hỗ trợ với số tiền 6,4 tỷ đồng, đến 10/6/2016 giảingân được 1,8 tỷ đồng.

- Cây màu: có 124 ha bị chết do khô hạn, trong đó trên 70% là 15ha, từ 50-70% là 110 ha; ước tổng giá trị thiệt là 1,6 tỷ đồng.

- Cây ăn trái: diện tích thiệt hại khoảng 113 ha (cây nhãn 20 habị nứt trái không thu hoạch được, cây mãn cầu xiêm 93 ha bị suy kiệt), tỷ lệthiệt hại từ 30-70%, ước tính giá trị thiệt hại 15,6 tỷ đồng.

Chăn nuôi: thời điểm 01/4/2016, đàn trâu có 329 con, giảm 4,4% socùng kỳ; đàn bò 89.077 con, tăng 6,2%; đàn lợn 604.668 con, tăng 8,8%, vớisản lượng thịt lợn xuất chuồng 71.741 tấn; tổng đàn gia cầm có 7.843 ngàncon, tăng 6,7%. Đàn lợn tăng nguyên nhân do thời gian qua dịch bệnh đượckiểm soát, giá lợn hơi trên thị trường giữ ổn định ở mức có lợi cho ngườichăn nuôi.

Thủy, hải sản: ước tính 6 tháng đầu năm thả nuôi được 11.274 hathủy sản các loại, đạt 71,8% kế hoạch, giảm 10,8%. Thủy sản nước ngọt nuôiđược 4.886 ha, giảm 13,1% so cùng kỳ; Thủy sản nước mặn, lợ nuôi được 6.388ha, giảm 9% so cùng kỳ, trong đó diện tích tôm sú 2.989 ha, giảm 12,4%.Nguyên nhân do tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài kết hợp với mực nướctrên các sông ngòi, kênh rạch thấp nên các hộ nuôi chưa tiến hành thả nuôi,mặt khác tình hình xâm nhập mặn sâu vào đất liền nên đã ảnh hưởng đến việcnuôi nước ngọt nhất là các huyện phía Đông. Tình hình dịch bệnh trong 6tháng đầu năm có 66,1 ha tôm nuôi thâm canh, bán thâm canh ở 2 huyện Gò CôngĐông và Tân Phú Đông bị thiệt hại. Sản lượng thủy sản 6 tháng 119.262 tấn,tăng 4,0% so cùng kỳ; trong đó: sản lượng thu hoạch từ nuôi đạt 70.794 tấn,tăng 0,2%; sản lượng khai thác đạt 48.468 tấn, tăng 10,2% so cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay đã xảy ra 4 trường hợp tai nạn tàu cá làm 1 ngườichết, ước thiệt hại tài sản 3,55 tỷ đồng; có 3 trường hợp tàu cá ở xã TânPhước, huyện Gò Công Đông vi phạm lãnh hải nước ngoài đang bị bắt giữ. Kếtquả thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chínhsách phát triển thủy sản, lũy kế đến nay UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách:tàu cá đóng mới 40 tàu, đạt 97,5% chỉ tiêu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nôngthôn giao, đã có 25 tàu đã hạ thủy, 18 tàu đã được cấp giấy chứng nhận đăngký tàu cá; tàu cá nâng cấp 40 tàu; tàu cá đăng ký vay vốn lưu động 275 tàu;tàu cá đăng ký hỗ trợ chi phí mua bảo hiểm 349 tàu.

5. Sản xuất công nghiệp:

Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng tăng 14,1% so cùng kỳ; bao gồm: côngnghiệp khai khoáng giảm 48,8%; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 14,2%; sảnxuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khítăng 15,1%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thảităng 10,6%.

Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm theo giá so sánh 2010 được35.009,5 tỷ đồng, tăng 19% so cùng kỳ; trong đó: khu vực kinh tế nhà nướcthực hiện 1.222,6 tỷ đồng, tăng 16,5%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước thựchiện 20.987,5 tỷ đồng, tăng 18,6%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoàithực hiện 12.799,4 tỷ đồng tăng 19,8%. Phân theo ngành công nghiệp: ngànhkhai khoáng 0,2 tỷ đồng, giảm 17% so cùng kỳ; ngành công nghiệp chế biến chếtạo thực hiện 34.688,3 tỷ đồng, tăng 19%; ngành công nghiệp sản xuất và phânphối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí thực hiện169,2 tỷ đồng, tăng 12,2%; ngành công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quảnlý và xử lý rác thải, nước thải thực hiện 151,8 tỷ đồng, tăng 15,1%.

6. Thương mại, dịch vụ và giá cả:

a. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội thực hiện đạt25.968,4 tỷ đồng, tăng 6,7% so cùng kỳ, đạt 46,8% kế hoạch năm. Phân theothành phần kinh tế: kinh tế nhà nước đạt 2.343,7 tỷ đồng, tăng 6,2%; kinh tếngoài nhà nước đạt 23.504,1 tỷ đồng, tăng 6,6%; kinh tế có vốn đầu tư nướcngoài đạt 120,6 tỷ đồng, tăng 41,6%. Phân theo ngành kinh tế: thương nghiệpđạt 21.053,5 tỷ đồng, tăng 6,1%; lưu trú đạt 41,2 tỷ đồng, tăng 14,3%; ănuống đạt 2.225,1 tỷ đồng, tăng 8,2%; du lịch lữ hành đạt 32,9 tỷ đồng, tăng4,9%; dịch vụ đạt 2.615,7 tỷ đồng, tăng 10,6% so cùng kỳ.

b. Xuất - Nhập khẩu:

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 908,9 triệu USD, tăng 13,7% so cùng kỳ,đạt 43,3% kế hoạch năm. Kinh tế nhà nước thực hiện đạt 5,5 triệu USD, giảm60,9%, kinh tế ngoài nhà nước đạt 272,5 triệu USD, giảm 3,7%, kinh tế có vốnđầu tư nước ngoài đạt 630,9 triệu USD, tăng 25,6 so cùng kỳ. Các mặt hàngxuất khẩu chủ lực của tỉnh như sau:

+ Hàng thủy sản: 6 tháng xuất 61.558 tấn, tăng 4,8%, giá trị đạt 121,7triệu USD, giảm 8,3% so cùng kỳ và đạt 39,9 % kế hoạch.

+ Hàng rau quả: xuất 3.350 tấn, chỉ đạt 86,9%, về trị giá đạt 6,4 triệuUSD, tăng 19,5% so cùng kỳ và đạt 58,6% so kế hoạch.

+ Gạo: 6 tháng đầu năm xuất 79.059 tấn, giảm 8,4%, về trị giá đạt 37,2triệu USD, giảm 1,4% so cùng kỳ và đạt 33,8% so kế hoạch.

+ Hàng dệt may: xuất 32.787 ngàn sản phẩm, giảm 13,2%, về trị giá đạt153,6 triệu USD, giảm 2,5% so cùng kỳ và đạt 30,7% so kế hoạch.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 477,4 triệu USD, giảm 13,1% so cùng kỳ.Kinh tế ngoài nhà nước đạt 73,4 triệu USD, giảm 53,6%; kinh tế có vốn đầu tưnước ngoài đạt 404 triệu USD, tăng 3,4% so cùng kỳ. Trị giá nhập khẩu tậptrung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo đạt 472,5 triệu USD,chỉ đạt 86,7% so cùng kỳ, trong đó nhập khẩu cho sản xuất chế biến thực phẩm41,5 triệu USD, may mặc 110,4 triệu USD, sản xuất da và các sản phẩm liênquan 164,3 triệu USD. Nhập khẩu hàng hóa đạt 4,9 triệu USD, tăng 17,6% socùng kỳ.

c. Chỉ số giá:

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 so với tháng trước tăng 0,42% (thànhthị tăng 0,45%, nông thôn tăng 0,41%); so với cùng kỳ tăng 2,59%; so vớitháng 12 năm 2015 tăng 1,93%. Chỉ số giá bình quân sáu tháng đầu năm 2016 socùng kỳ tăng 2,11%. So với tháng trước có 9/11 nhóm hàng có chỉ số tăng, caonhất là nhóm giao thông tăng 3,41%, tăng thấp nhất là nhóm giáo dục 0,01%.Có 2 nhóm hàng ổn định đó là: nhóm đồ uống và thuốc lá và nhóm bưu chínhviễn thông. Chỉ số giá vàng tháng này tăng 0,18% so tháng trước, mức giábình quân 3.371 ngàn đồng/chỉ. Chỉ số giá USD tăng 0,26% so tháng trước, mứcgiá bình quân 22.384 đồng/USD.

d. Du lịch:

Số khách tham quan du lịch đạt 801,6 ngàn lượt, tăng 4,6% so cùng kỳ,trong đó khách quốc tế 275,8 ngàn lượt, tăng 7,4% so cùng kỳ. Doanh thu hoạtđộng dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt 2.299,2 tỷ đồng, tăng8,2%, trong đó dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch chiếm 1,4%.

e. Vận tải:

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải thực hiện 943,9 tỷđồng chủ yếu là thành phần kinh tế ngoài nhà nước, tăng 3,6% so cùng kỳ.

Vận chuyển hành khách đạt 15.154 ngàn lượt khách, giảm 10,9% và luânchuyển được 571.034 ngàn lượt khách.km, giảm 5,4% so cùng kỳ. Vận tải đườngbộ thực hiện 10.970 ngàn lượt khách, giảm 14,5% và luân chuyển được 563.683ngàn lượt khách.km, giảm 5% so cùng kỳ. Vận tải đường sông thực hiện 4.184ngàn lượt khách, tăng 0,5% và luân chuyển được 7.351 ngàn lượt khách.km,giảm 27,9%. Từ đầu năm đến nay công ty cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang đã có2 lần điều chỉnh giá vé giảm và 1 lần điều chỉnh giá vé tăng từ các bến xetrong tỉnh Tiền Giang đến bến xe Miền Tây; các tỉnh miền Đông và Miền TâyNam bộ.

Vận chuyển hàng hóa đạt 7.006 ngàn tấn, tăng 0,3% và luân chuyển được678.230 ngàn tấn.km, tăng 5,5% so cùng kỳ. Vận tải đường bộ thực hiện 1.840ngàn tấn, giảm 12,1% và luân chuyển được 149.245 ngàn tấn.km, giảm 14,3% socùng kỳ. Vận tải đường sông thực hiện 5.166 ngàn tấn, tăng 5,6% và luânchuyển được 528.985 ngàn tấn.km, tăng 12,9%.

* Phương tiện giao thông: Tổng số xe đang quản lý trên địa bàn tỉnh965.872 chiếc, trong đó mô tô xe máy: 941.762 chiếc, 23.923 xe ô tô, 107 xeba bánh và 80 xe khác.

f. Bưu chính viễn thông:

Doanh thu dịch vụ bưu chính, viễn thông đạt 925,5 tỷ đồng, tăng 1,2% socùng kỳ; trong đó: doanh thu bưu chính đạt 33,5 tỷ đồng, tăng 13,2%, viễnthông đạt 892 tỷ đồng, tăng 0,8%. Tổng số thuê bao điện thoại bao gồm thuêbao cố định và di động trả sau giảm 2.438 thuê bao; số thuê bao điện thoạitrên mạng đến cuối tháng 6 là 160.905 thuê bao, mật độ điện thoại bình quânđạt 9,3 thuê bao/100 dân. Số thuê bao trên mạng đến cuối tháng 6 là 90.361thuê bao, mật độ internet bình quân đạt 5,2 thuê bao/100 dân.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI

1. Lao động, giải quyết việc làm:

Trong 6 tháng đầu năm 2016 toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 9.709 laođộng, đạt 48,5% kế hoạch, tăng 2,5% so cùng kỳ, có 80 lao động làm việc cóthời hạn ở nước ngoài đạt 53,3% kế hoạch; có 5.149 người đăng ký thất nghiệptăng 28% so với cùng kỳ, trong đó giải quyết cho 4.382 trường hợp hưởng trợcấp bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền chi trả tương đương 36.307 triệuđồng. Tổ chức 14 phiên giao dịch việc làm có 27 doanh nghiệp trong tỉnh thamgia phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp, với nhu cầu tuyển dụng 1.819 lao động.

2. Đời sống dân cư và an sinh xã hội:

Đoàn thể và chính quyền các cấp tổ chức thăm và tặng quà trong dịp TếtNguyên đán 2016 cho 17.270 hộ nghèo với kinh phí là 5.181 triệu đồng từ ngânsách tỉnh, huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã vận động được96.978 phần quà với số tiền là 28.299 triệu đồng đã trực tiếp cấp cho hộnghèo có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho 1.693 người cao tuổi với tổng kinhphí 741,4 triệu đồng; tổ chức gặp gỡ trao quà cho 320 đối tượng bảo trợ xãhội với tổng số tiền là 38,4 triệu đồng từ ngân sách tỉnh.

Vận động đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa được 5.120 triệu đồng, đạt 51% kếhoạch, tăng 14% so với cùng kỳ; xây mới 44 ngôi nhà tình nghĩa với tổng kinhphí 1.770 triệu đồng đạt 33,8% kế hoạch; sửa chữa 14 ngôi nhà tình nghĩa vớitổng kinh phí 280 triệu đồng, đạt 40% kế hoạch năm từ nguồn vận động.

Ban vận động “Quỹ vì người nghèo”các cấp đã trao học bổng cho 326 em họcsinh nghèo vượt khó học giỏi, với tổng số tiền 69,4 triệu đồng. Hỗ trợ chữabệnh cho 65 lượt người nghèo, với số tiền 22,5 triệu đồng. Ngoài ra, Ban vậnđộng còn hỗ trợ quà Tết, cứu trợ đột xuất cho hộ nghèo, mua vật tư, cây congiống để giúp hộ nghèo phát triển sản xuất với số tiền 2,2 tỷ đồng.

Công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trên địa bàn tỉnh tiếp tục đượcthực hiện, 6 tháng đầu năm cấp 81.560 thẻ cho người nghèo và 152.620 thẻ chotrẻ từ 0 - 6 tuổi

3. Giáo dục:

Tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2016 - 2017 từ ngày 10-12/6 có33 hội đồng thi với 730 phòng thi và tổng số thí sinh tham gia đăng ký dựthi là 17.219 thí sinh. Dự kiến cuối tháng 6/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽcông bố kết quả. Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 được tổ chứctừ ngày 01-04/7/2016 có 11.695 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 401phòng thi, ở 11 điểm thi.

4. Chăm sóc sức khỏe:

Tình hình dịch bệnh 6 tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ có 6 bệnh tăng và10 bệnh giảm, các bệnh khác tương đương hoặc không xảy ra. Những bệnh tăngnhư bệnh tiêu chảy tăng 15,9%, bệnh viêm não virus tăng 133,3%, bệnh ho gàtăng 100%...; những bệnh giảm như bệnh sởi giảm 83,3%, bệnh cúm giảm 81%,bệnh thương hàn giảm 28,6%, bệnh thủy đậu giảm 6,9%... đã khám chữa bệnh2.617.409 lượt người tăng 0,3% so cùng kỳ trong đó điều trị nội trú 112.994lượt người tăng 9,4%.

Vệ sinh an toàn thực phẩm: kiểm tra 6.120 lượt cơ sở, kết quả có 94,9% cơsở đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngộ độc thức ăn và thực phẩmxảy ra 4 vụ với 147 người mắc, không có tử vong.

Bệnh sốt xuất huyết: xảy ra 1.197 cas sốt xuất huyết (không xảy ra tửvong), tăng 223,5% so cùng kỳ. Đến nay số người nhiễm HIV là 4.335 cas, sốcas AIDS là 1.646 cas và tử vong do AIDS là 901 cas.

5. Văn hóa, thể thao:

Trong 6 tháng đầu năm 2016 tập trung tổ chức nhiều hoạt động nổi bật nhưtổ chức Hội xuân, chợ hoa xuân đều khắp trên địa bàn các huyện, thành, thịvới nhiều loại hình hoạt động phong phú và đa dạng; 86 năm ngày thành lậpĐảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016; 41 năm ngàygiải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương; 130 nămngày quốc tế Lao động; 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 141 năm ngàyanh hùng dân tộc Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân tuẫn tiết… đặc biệt tuyên truyềnchào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tuyêntruyền bầu cử Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021. Toàn tỉnh hiện có 973/1.025 ấp - khu phố văn hóa, đạt tỷ lệ 94,9%; có79/173 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hoá, trong đó có 60 xã đạt chuẩnvăn hóa nông thôn mới, 19 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; có 33 chợ vănhóa, 11 công viên văn hóa, 314 con đường văn hóa, 358 cơ sở thờ tự văn hóa.

Trong 6 tháng đầu năm phong trào thể dục thể thao thành tích cao đã tổchức và tham gia 13 giải thể thao khu vực, toàn quốc đạt 46 huy chương vàng,31 huy chương bạc và 37 huy chương đồng.

6. Tình hình trật tự an toàn giao thông:

Theo báo cáo của ngành công an tính đến ngày 15/5/2016:

- Giao thông đường bộ: tai nạn xảy ra 186 vụ, làm chết 108 người, bịthương 131 người; so cùng kỳ tai nạn tăng 41 vụ, làm chết tăng 29 người, bịthương tăng 8 người. Vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ xảy ra29.973 vụ, giảm 2.855 vụ so cùng kỳ, phạt tiền 8.755 vụ với số tiền xử phạt12.190 triệu đồng.

- Giao thông đường thủy: từ đầu năm đến nay xảy ra 3 vụ tai nạn, tươngđương so cùng kỳ. Vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy xảy ra 7.731vụ, tăng 153 vụ so cùng kỳ, phạt tiền 6.242 vụ với số tiền phạt 649 triệuđồng.

7. Tình hình cháy nổ, môi trường:

- Phòng chống cháy nổ: 6 tháng xảy ra 18 vụ cháy, tài sản thiệt hại ướctính khoảng 2.893 triệu đồng, không có thiệt hại về người, giảm 6 vụ so vớicùng kỳ.

- Môi trường: từ đầu năm đến nay đã phát hiện 16 vụ vi phạm, phạt tiền842 triệu đồng, chủ yếu do thực hiện không đầy đủ một trong các nội dung camkết bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, thựchiện không đúng các nội dung trong đề án bảo vệ môi trường, khai thác cátlàm vật liệu xây dựng không có giấy phép...

Thực hiện Công văn số 1628/BTNMT-TCMT ngày 06/5/2016 của Bộ Tài nguyên vàMôi trường, ngày 23/5/2016 UBND tỉnh Tiền Giang đã có Kế hoạch số100/KH-UBND hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2016 với chủ đề “Tiếnggọi thiên nhiên và hành động của chúng ta” nhằm tuyên truyền để bảo vệ đadạng sinh học, bảo vệ động vật hoang dã, sản xuất và tiêu dùng xanh, sốngthân thiện với môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên và thiên nhiên, bảo vệmôi trường sinh thái.

SL ước tháng 6

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-