Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tiền Giang: Tổ chức Kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
23/04/2019

Sáng ngày 19/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang khóa IX tổ chức Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp bất thường). Chủ tọa kỳ họp là ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Sáng ngày 19/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang khóa IX tổ chức Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp bất thường). Chủ tọa kỳ họp là ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.


Chủ tọa kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; bà Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu HĐND tỉnh khóa IX...

Tại kỳ họp, UBND tỉnh trình 4 Tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết về: Quy định mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ để thu hút nguồn nhân lực về công tác tại tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019; Nghị quyết về phân bổ bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 cho Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐĐBQH), HĐND và UBND tỉnh Tiền Giang. Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở báo cáo thẩm tra dự thảo các Nghị quyết nêu trên; báo cáo tổng hợp ý kiến của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh về nội dung Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa IX; văn bản tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa IX.

Các đại biểu đã biểu quyết công khai miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Thanh Đức (do nghỉ hưu trí theo quy định) và miễn nhiệm chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Phạm Thị Mai Tiên (do được bổ nhiệm chức danh khác); đồng thời đã thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết nhất trí thông qua 4 Tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết về: Quy định mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ để thu hút nhân lực về công tác tại tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019; Nghị quyết về phân bổ bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 cho Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tiền Giang.


Ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 8 của sở, ngành và các cơ quan có liên quan, hoan nghênh sự tham gia đóng góp ý kiến tích cực, tâm huyết của các vị đại biểu HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh. Đồng thời, ông đề nghị: Đối với Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ để thu hút nhân lực về công tác tại tỉnh Tiền Giang, UBND tỉnh sớm ban hành quyết định để cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình HĐND tỉnh để ban hành Nghị quyết điều chỉnh bổ sung cho phù hợp khi cần thiết. Đối với Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019, UBND tỉnh cần sớm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có kế hoạch sử dụng người làm việc trong năm 2019. Nghị quyết về phân bổ bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019 cho Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tiền Giang, UBND tỉnh phải tổ chức thực hiện ngay sau khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành để đảm bảo kinh phí cho hoạt động của ĐĐBQH của tỉnh và tiếp tục thực hiện việc chi các chế độ, chính sách của ĐĐBQH theo quy định của Trung ương từ ngày 01/01/2019 cho đến khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của ĐĐBQH của tỉnh Tiền Giang.

Đồng thời, ông đề nghị các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp này tại các buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9 của HĐND tỉnh vào đầu tháng 7/2019; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được kỳ họp thông qua. Để chuẩn bị tốt các nội dung cho Kỳ họp thứ 9, UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đúng thời hạn; đồng thời các Ban của HĐND tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan ngay từ khi xây dựng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để tiến hành thẩm tra các nội dung theo đúng quy định, đảm bảo các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh có chất lượng, đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Lâm Như

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-