Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tiền Giang: Thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp
14/04/2019

Ngày 08/4/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 1115/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang

Ngày 08/4/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 1115/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang. Tên tiếng Anh: Tien Giang Investment Promotion and Enterprise Support Agency. Tên viết tắt: TISA.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu và tài khoản riêng.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang có chức năng nghiên cứu, theo dõi, cập nhật về tình hình phát triển kinh tế, xã hội địa phương; Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng nhu cầu đầu tư, đề xuất chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, tham mưu cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo, điều hành các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh; Thực hiện cung cấp thông tin về đầu tư cho doanh nghiệp; Cung cấp dịch vụ về thành lập doanh nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh; Hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận các chính sách trợ giúp phát triển doanh nghiệp; Thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp; Thực hiện các hoạt động đào tạo, tập huấn về xúc tiến đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, quản trị doanh nghiệp, khởi nghiệp và chuyên môn lĩnh vực kế hoạch - đầu tư.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh có nhiệm vụ: Xúc tiến đầu tư; Hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp; Tư vấn, nghiên cứu phát triển; Đào tạo, tập huấn; Nhiệm vụ khác.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh có Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và các bộ phận giúp việc gồm: Phòng Hành chính; Phòng Nghiệp vụ. Số lượng người làm việc của Trung tâm do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giao trong tổng số người làm việc được UBND tỉnh giao trên cơ sở Đề án xác định vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2019. Quyết định này thay thế Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang.

Tuấn Anh 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: