Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tiền Giang: Thành lập Trung tâm Đăng kiểm tàu cá
22/05/2019

Ngày 10/5/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1493/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Đăng kiểm tàu cá.

Ngày 10/5/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1493/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Đăng kiểm tàu cá.

Theo đó, thành lập Trung tâm Đăng kiểm tàu cá trực thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Tiền Giang, có trụ sở đặt tại: 22 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Trung tâm Đăng kiểm tàu cá là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Thủy sản, hình thành trên cơ sở tách chức năng sự nghiệp về đăng kiểm tàu cá của Chi cục Thủy sản, giúp Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tham mưu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đăng kiểm tàu cá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Đăng kiểm tàu cá có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định pháp luật, được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Đăng kiểm tàu cá: Thẩm định hồ sơ thiết kế trong đóng mới, cải hoán, sửa chữa phục hồi tàu cá; Giám sát an toàn kỹ thuật tàu cá trong đóng mới, cải hoán, hàng năm, trên đà, định kỳ, bất thường, sửa chữa phục hồi tàu cá; Kiểm tra máy móc, trang thiết bị thuộc diện phải đăng kiểm lắp đặt trên tàu cá; Tham gia giám định kỹ thuật và xác định nguyên nhân tai nạn, sự cố liên quan đến trạng thái kỹ thuật tàu cá khi có yêu cầu; Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá và tổ chức thu phí đăng kiểm tàu cá từ đối tượng được kiểm tra theo quy định; Tổng hợp, thống kê báo cáo tình hình, kết quả đăng kiểm tàu cá và lưu trữ hồ sơ đăng kiểm tàu cá theo quy định; Xây dựng, trình Chi cục Thủy sản Đề án vị trí việc làm; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Quản lý viên chức và lao động, tài chính, tài sản và các nguồn lực khác theo phân cấp của Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và theo quy định pháp luật; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản giao.

Lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm tàu cá gồm Giám đốc và 01 (một) Phó Giám đốc. Số lượng người làm việc của Trung tâm Đăng kiểm tàu cá được xác định trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chi cục Thủy sản chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm tàu cá, đảm bảo Trung tâm Đăng kiểm tàu cá thực hiện đăng kiểm tàu cá theo quy định; chỉ đạo Trung tâm Đăng kiểm tàu cá xây dựng Đề án vị trí việc làm, xây dựng quy chế hoạt động, xây dựng kế hoạch hoạt động đảm bảo nguồn kinh phí tự chủ, tự trang trải theo đúng như Phương án tài chính đã xây dựng.

                                                                                                          Bé Hai

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: