Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tiền Giang: Thành lập Hội đồng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
05/12/2019

Ngày 11/11/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 3885/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Hội đồng) trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2020 và Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang, do ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; ông Phạm Minh Trí, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Chủ tịch Hội đồng

Ngày 11/11/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 3885/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Hội đồng) trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2020 và Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang, do ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; ông Phạm Minh Trí, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng có 37 thành viên, thực hiện các nhiệm vụ: Hoạt động theo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Giúp UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch hoạt động hàng năm về bảo vệ, chăm sóc trẻ em phù hợp với Chương trình bảo vệ trẻ em, các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành chức năng có liên quan.Lồng ghép thực hiện có hiệu quả Chương trình bảo vệ trẻ em với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và các chương trình khác có liên quan của tỉnh. Đề xuất UBND tỉnh bố trí ngân sách, nhân lực để thực hiện Chương trình. Đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong việc thực hiện hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện Chương trình. Định kỳ thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em về UBND tỉnh. Vận động sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức kinh tế, xã hội, các tổ chức từ thiện trong, ngoài nước và viện trợ quốc tế cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Kiểm tra, giám sát và sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2020, Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 về việc kiện toàn Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang và Quyết định 733/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 về việc thay đổi thành viên Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang.

Bé Hai

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-