Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tiền Giang: Sửa đổi một số Điều của Quyết định số 2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân công quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh
16/01/2020

Ngày 25/12/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 4581/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số Điều của Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang quy định phân công quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh

Ngày 25/12/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 4581/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số Điều của Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang quy định phân công quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Khoản 2, Điều 1 được sửa đổi như sau:

"2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý: Các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh (sau đây gọi tắt là di tích) quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia và cấp tỉnh có giá trị, quy mô rộng, phức tạp, yêu cầu chuyên môn cao.

2. Điều 3 được sửa đổi như sau:

"Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang quản lý di tích lịch sử cách mạng Địa điểm Chiến thắng Giồng Dứa, xã Long Định, huyện Châu Thành (Quyết định số 62/2003/QĐ-BVHTT ngày 27/11/2003)".

3. Điều 4 được sửa đổi như sau:

"Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Cai Lậy, thị xã Gò Công và thành phố Mỹ Tho (gọi chung là UBND cấp huyện) quản lý các di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh còn lại.

Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ vào đặc điểm, tình hình và yêu cầu công tác bảo vệ, phát huy giá trị di tích ở địa phương có thể phân công UBND các xã, phường, thị trấn quản lý".

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Tuấn Anh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-