Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tiền Giang: Sơ kết công tác triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
18/06/2020 - Lượt xem: 850

Ngày 16/6, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang tổ chức Họp kiểm tra công tác triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Chủ trì cuộc họp có ông Trần Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh; các sở, ngành, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Hội đồng nhân dân (HĐND) và UBND tỉnh; đại diện thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội trực thuộc

Ngày 16/6, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang tổ chức Họp kiểm tra công tác triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Chủ trì cuộc họp có ông Trần Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh; các sở, ngành, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Hội đồng nhân dân (HĐND) và UBND tỉnh; đại diện thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội trực thuộc.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo, thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp khẩn trương thực hiện các việc có liên quan đến triển khai chính sách hỗ trợ cho người dân thuộc đối tượng thụ hưởng. Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã làm tốt chức năng trong lập kế hoạch; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách; hướng dẫn chi tiết về trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt danh sách đối tượng thuộc diện được hỗ trợ; kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh; thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân trong thực hiện chính sách.

Trong công tác thẩm định, phê duyệt danh sách và cho hỗ trợ, tính đến nay, tổng số người đã được nhận hỗ trợ trong giai đoạn 1 là: 199.903/200.780 người, đạt 99,57%, với tổng kinh phí đã chi 216.121.800.000 đồng (không bao gồm các trường hợp trùng đối tượng). Có 11/11 huyện, thành, thị đã hoàn thành chi hỗ trợ cho các đối tượng là người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người bán vé số lẻ. Cụ thể là: Đối với các nhóm đối tượng chính sách: Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người bán vé số lẻ (nhóm 5, 6, 7 và một phần của nhóm 4), UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách chi hỗ trợ trong 03 đợt cho 200.780 người, với tổng kinh phí 216.871.050.000 đồng, gồm: Người có công 15.916 người, với tổng kinh phí 23.874.000.000 đồng; đối tượng bảo trợ xã hội 67.613 người, với tổng kinh phí 101.419.500.000 đồng; hộ nghèo, hộ cận nghèo 105.120 người, với tổng kinh phí 78.840.000.000 đồng; người bán vé số lẻ 12.131 người, với tổng kinh phí 12.737.550.000 đồng. Đối với nhóm đối tượng người lao động trong doanh nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, hộ kinh doanh cá thể: Các sở, ngành chức năng của tỉnh đã tiếp nhận, thẩm định và kịp thời có phúc đáp, hướng dẫn doanh nghiệp bổ túc hồ sơ cần thiết để tiếp tục tái thẩm định. Trong đó, kết quả thẩm định của: (1) Nhóm đối tượng là người lao động thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (nhóm 1): Có 09/15 doanh nghiệp không đủ điều kiện hỗ trợ, 06 doanh nghiệp còn lại phải bổ túc hồ sơ để được tái thẩm định; (2) Nhóm đối tượng là người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (nhóm 4): Có 3 trường hợp thuộc đối tượng là người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được giải quyết với tổng số tiền 3 triệu đồng; có 277 trường hợp thuộc nhóm đối tượng là người lao động tự do, lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được giải quyết với tổng số tiền 272 triệu đồng. Tiếp tục rà soát, thống kê mở rộng đối tượng ngoài ngành nghề theo Quyết định số 15/QĐ-TTg; (3) Đối tượng hộ kinh doanh (nhóm 3): Qua rà soát, kiểm tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản thống nhất hướng dẫn các huyện, thành, thị trong việc lập, thẩm định danh sách các hộ kinh doanh được hỗ trợ theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ làm cơ sở cho việc tiếp tục thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.  

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong việc phối hợp triển khai kịp thời, đúng đối tượng giai đoạn 1 của công tác triển khai chính sách hỗ trợ người dân tỉnh nhà đã và đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Qua đó, đề ra mục tiêu, yêu cầu cần phải đạt được trong quá trình triển khai giai đoạn tiếp theo nhằm hỗ trợ, động viên các thành phần kinh tế khôi phục mạnh mẽ và tiếp tục phát triển sau đại dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở phân tích, đánh giá những hạn chế trong phương thức quản lý các nhóm đối tượng, UBND tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tạo lập hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý các đối tượng nhằm sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí chi hỗ trợ từ ngân sách của tỉnh. Trên tinh thần hỗ trợ cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương tổng hợp thông tin, ý kiến kiến nghị của đại biểu dự hội nghị, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh báo cáo Chính phủ và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn, tháo gỡ một số vướng mắc phát sinh trong tổ chức thực hiện Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ, thể hiện đầy đủ trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với các thành phần kinh tế. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các sở, ngành có liên quan tiến hành kiểm tra, hướng dẫn các địa phương xác minh lại đối với các nhóm đối tượng; lập kế hoạch để đoàn công tác thẩm định của tỉnh đến làm việc tại các địa phương, trong đó mời đại diện cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng tham gia giám sát...

Trần Thi

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-