Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tiền Giang: Sáp nhập Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ vào Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học
12/05/2019

Ngày 03/5/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1412/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ vào Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh

Ngày 03/5/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1412/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ vào Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

Theo đó, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang, thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ, cung cấp thông tin, thống kê khoa học và công nghệ và phát triển thị trường khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ của tỉnh theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học: Tổ chức nghiên cứu, triển khai, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ ở lĩnh vực công nghệ sinh học phục vụ sản xuất và đời sống địa phương. Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm, sản xuất kinh doanh, thương mại hóa và nhân rộng các kết quả từ nhiệm vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao; tổ chức và thực hiện xử lý phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, thông tin, số liệu thống kê khoa học và công nghệ phục vụ lãnh đạo, quản lý Nhà nước của địa phương; xuất bản và cung cấp các xuất bản phẩm thông tin khoa học và công nghệ; tổ chức và thực hiện phổ biến thông tin khoa học và công nghệ, thông tin thống kê khoa học và công nghệ của địa phương; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học đến với mọi đối tượng; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thông. Tổ chức và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ của địa phương; tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của địa phương; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin khoa học và công nghệ của địa phương, tham gia Liên hiệp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ. Tổ chức thực hiện đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thu thập, xử lý và cập nhật thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành, kết quả ứng dụng của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi địa phương vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ. Cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác; hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ tại địa phương; chủ trì triển khai chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ; xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của địa phương; làm đầu mối của Sở Khoa học và Công nghệ về công tác thông tin và thống kê khoa học và công nghệ. Chủ trì tổ chức việc thu thập, lưu chiểu các nguồn thông tin, tài liệu và dữ kiện khoa học và công nghệ đã có và đang hình thành trong và ngoài tỉnh; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật; đào tạo, chuyển giao, nhận chuyển giao và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao; thực hiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường bao gồm hoạt động quan trắc tại hiện trường, quan trắc môi trường lao động và hoạt động phân tích môi trường; thực hiện dịch vụ phân tích thử nghiệm và kiểm tra, giám định chất lượng trong các lĩnh vực thực phẩm; sản phẩm nông nghiệp; sản phẩm thủy sản; thức ăn chăn nuôi; phân bón; cây trồng; công trình xây dựng, giao thông... nhằm phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu triển khai và phát triển sản xuất ở địa phương; thực hiện các dịch vụ đào tạo, kiểm định và tư vấn lĩnh vực an toàn bức xạ; cung cấp liều kế; thực hiện các dịch vụ đánh giá, chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng thực hành nông nghiệp tốt (GAP) và hệ thống quản lý chất lượng ISO phòng thí nghiệm.

Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Các phòng/khối chuyên môn gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Khối Kỹ thuật; Khối Công nghệ sinh học. Số người làm việc của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao theo quyết định giao số lượng người làm việc của UBND tỉnh và trên cơ sở Đề án xác định vị trí việc làm của Trung tâm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trách nhiệm của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang; phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học; chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học xây dựng phương án tài chính theo quy định của Chính phủ và Bộ, ngành có liên quan, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ chấm dứt hoạt động kể từ ngày 01/6/2019.

Bé Hai

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: