Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tiền Giang: Sáp nhập Phòng Tổ chức - Pháp chế và Phòng Kế hoạch Tài chính vào Văn phòng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh
31/12/2018 - Lượt xem: 68

Ngày 20/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 4149/QĐ-UBND về việc sáp nhập Phòng Tổ chức - Pháp chế và Phòng Kế hoạch Tài chính vào Văn phòng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh

Ngày 20/12/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 4149/QĐ-UBND về việc sáp nhập Phòng Tổ chức - Pháp chế và Phòng Kế hoạch Tài chính vào Văn phòng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở; bổ nhiệm công chức lãnh đạo và phân công bố trí công chức theo thẩm quyền.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

* Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Mỹ Tho vào Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho thuộc Sở Y tế tỉnh.

Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế. Trung tâm Y tế có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, dân số - kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế gồm Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và phân cấp quản lý cán bộ của UBND tỉnh.

Số lượng người làm việc của Trung tâm Y tế được Giám đốc Sở Y tế giao trong tổng số người làm việc do UBND tỉnh giao cho Sở Y tế trên cơ sở vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc quản lý, sử dụng nhân lực của Trung tâm Y tế được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có liên quan quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế; phê duyệt Quy chế hoạt động của Trung tâm Y tế; thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo Trung tâm và tổ chức thuộc Trung tâm theo quy định và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh; chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Y tế quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ Phòng, Khoa thuộc Trung tâm theo hướng dẫn của Bộ Y tế; chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Y tế xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm; xây dựng phương án thực hiện cơ chế quản lý tài chính theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ, ngành có liên quan, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

Tuấn Anh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-