Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tiền Giang: Phát động phong trào thi đua "Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn" giai đoạn 2021 - 2025
23/10/2021 - Lượt xem: 155

Ngày 21/10/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 302/KH-UBND về tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn" giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày 21/10/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 302/KH-UBND về tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn" giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cấp, các ngành nâng cao vai trò, trách nhiệm và nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đảm bảo công tác phối hợp thực hiện phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương thống nhất, chặt chẽ, đồng độ, hiệu quả, đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Tập hợp, động viên sức mạnh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia công tác phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Đào tạo, tập huấn, phổ biến cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai về kỹ năng phòng, chống thiên tai; chủ động trong dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai; phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai (mưa, bão, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn,...), đặc biệt tại những khu dân cư và khu vực trọng điểm kinh tế - xã hội, tạo điều kiện phát triển bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh, từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai. Phong trào thi đua phải được triển khai từ tỉnh đến cơ sở, với hình thức phong phú, có nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị và đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đánh giá sơ kết, tổng kết phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng nhân rộng và biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Phấn đấu đến năm 2025, giảm 30% thiệt hại về người đối với các loại hình thiên tai có cường độ, quy mô tương đương đã xảy ra trong giai đoạn 2016 - 2020; 100% lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai được đào tạo, tập huấn, phổ biến kỹ năng phòng, chống thiên tai.

Đối tượng là các tập thể, cá nhân tham gia công tác phòng, chống thiên tai hoặc có lĩnh vực hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ở các cơ quan Đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn; các cơ quan thông tin, truyền thông; các cơ quan nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các hiệp hội, doanh nghiệp có hoạt động liên quan lĩnh vực phòng, chống thiên tai; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia công tác phòng, chống thiên tai.

Kế hoạch xác định 05 nội dung thi đua trọng tâm, đó là:

Một là, thực hiện tốt các quy định của pháp luật, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng, chống thiên tai về công tác phòng, chống thiên tai; các kế hoạch, quyết định, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Hai là, nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai của đơn vị được giao làm Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp; phấn đấu đạt tiêu chí: "Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiểu mẫu".

Ba là, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", đặc biệt là "Xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai ở cơ sở".

Bốn là, thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai.

Năm là, làm tốt công tác xã hội hóa nguồn lực cho phòng, chống thiên tai, triển khai thu và sử dụng có hiệu quả nguồn thu từ Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh.

UBND tỉnh sẽ tổ chức sơ kết giữa kỳ vào năm 2023 và tổng kết phong trào thi đua vào năm 2025; đồng thời, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua "Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn" giai đoạn 2021 - 2025 và sẽ đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khen thưởng theo quy định.    

Giao trách nhiệm cho Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực phong trào thi đua có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, tham mưu, đánh giá sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.

H.G

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-