Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tiền Giang: Hướng dẫn về công tác thông tin đối ngoại năm 2021
01/03/2021 - Lượt xem: 189

Ngày 25/02, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Hướng dẫn số 13-HD/BTGTU về công tác thông tin đối ngoại năm 2021.

Ngày 25/02, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Hướng dẫn số 13-HD/BTGTU về công tác thông tin đối ngoại năm 2021.

Cụ thể, các quan, đơn vị và địa phương tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thông tin đối ngoại, nhất là trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện. Tuyên truyền nhằm góp phần tăng cường giới thiệu, quảng bá về quê hương, con người Tiền Giang; những thành tựu, tiềm năng, thế mạnh của địa phương đến với người dân tỉnh Tiền Giang, những người sống và làm việc ngoài tỉnh, ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Bảo đảm sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa thông tin đối ngoại và thông tin đối nội. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại. Các cơ quan chỉ đạo, điều hành, các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại theo phương châm "Chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp từng đối tượng".

 Thời gian tới, tập trung tuyên truyền các nội dung sau: Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020; Chỉ thị số 21-CT/TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020 và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại.

Bên cạnh đó, tiếp tục kiện toàn, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức thông tin, tăng cường sự gắn kết giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại. Nâng cao năng lực phân tích, dự báo, bám sát tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị bảo đảm chủ động phòng ngừa và xử lý các tình huống, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả những âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Tăng cường thông tin đối ngoại thông qua các hoạt động đối ngoại nhân dân, nâng cao tính thuyết phục của các thông tin, bài viết, hình ảnh, ấn phẩm báo chí; thông tin quảng bá, giới thiệu hình ảnh, đất nước, con người, lịch sử, bản sắc văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam và của tỉnh Tiền Giang ra nước ngoài; thông tin về quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước; thành tựu trong bảo vệ và bảo đảm quyền con người, trong thực hiện chính sách tôn giáo, dân tộc,… Tăng cường phối hợp, định hướng tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Ngoài ra, nâng cao hiệu quả tuyên truyền các sự kiện chính trị - đối ngoại, các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền về thành tựu to lớn của Việt Nam sau 35 năm đổi mới.

Tuyên truyền các chương trình, kế hoạch, các dự án của tỉnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước; về những chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh.

Tấn Quân

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-